Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Budowa nowego magazynu – optymalizacja inwestycji

Planując budowę nowego magazynu lub centrum dystrybucyjnego, przedsiębiorstwa dążą do optymalizacji inwestycji. Przed managerami odpowiedzialnymi za projekt pojawia się szereg zadań do rozwiązania: ścisła korelacja zaplanowanych procesów logistycznych z polityką dystrybucji i produkcji, racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów czy też zarządzanie ryzykiem – wszystko to w ostatecznym rozrachunku bardzo często sprowadza się do optymalizacji kosztów inwestycyjnych, a w dalszej perspektywie czasowej również kosztów operacyjnych. Podjęcie decyzji, które w przyszłości przełożą się na efektywność logistyczną i wzrost wartości biznesu, wymaga dogłębnej analizy wszystkich powyższych czynników jeszcze przed nabyciem działki budowlanej. Na tym etapie należy spojrzeć na proces inwestycyjny od strony projektu logistycznego. Warto również skorzystać z usług doświadczonej i profesjonalnej firmy doradczej, która będzie gwarantem realizacji założonych celów.

Budowa hali magazynowej krok po kroku

Precyzyjny projekt logistyczny umożliwia przejście przez proces budowy nowej hali magazynowej krok po kroku, ułatwiając jednocześnie współpracę z biurem architektonicznym oraz generalnym wykonawcą. Systemy logistyczne ze względu na swoją specyfikę i złożoność obejmują swoim działaniem wiele różnych podmiotów oraz procesów, takich jak składowanie, przepływ towaru czy automatyzacji i integracja z systemami IT. Mając wiedzę na temat wdrażanego systemu logistycznego, biuro architektoniczne dysponuje wszystkimi niezbędnymi narzędziami do zaprojektowania funkcjonalnego pod względem bezpieczeństwa, rozlokowania elementów konstrukcyjnych, a co za tym idzie optymalnego od strony poniesionych kosztów, budynku. Podstawowa analiza logistyczna na tym etapie inwestycyjnym powinna obejmować:
– typ i specyfikę składowanych towarów,
– jednostkę składowania (karton, paleta itd.),
– proces przepływu towarów (karta procesu przejść materiałów pomiędzy poszczególnymi strefami funkcyjnymi),
– poziomy zapasów,
– strukturę dostaw i wysyłek (czasowe i ilościowe opisy przejść),
– strukturę zatrudnienia i kategoryzacji pracowników.

Projektowanie systemów logistycznych

Projektując system w obiekcie logistycznym należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zdefiniowanie poszczególnych stref funkcjonalnych magazynu i powiązań pomiędzy nimi. Podstawowy, pod względem złożoności, system logistyczny zakłada składowanie ujednoliconej jednostki ładunkowej (np. paleta euro). Złożoność systemu logistycznego definiują takie elementy jak; proces produkcyjny, kompletacja zamówień czy konsolidacja towaru. W celu optymalizacji właściwego zaprojektowania złożonego systemu tworzone są modele symulacyjne pozwalające precyzyjne zaprojektować operacje magazynowe:
– porównanie wydajności magazynu przy różnym rozlokowaniu stref funkcjonalnych,
– prognozę zmian stanów magazynowych,
– porównanie wydajności i efektywności działania obiektu przy różnych poziomach automatyzacji.
W wyniku wyżej opisanych symulacji możliwe jest określenie optymalnego funkcjonalnego rozlokowania każdej ze stref magazynu (np. strefa wydań, składowania, produkcyjna, wysyłki itd.) z uwzględnieniem jej wielkości oraz zachodzących w jej obrębie procesów.

Projekt logistyczny, a koszt inwestycji

Niestety, wiele przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z projektantem systemów logistycznych na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Takie podejście determinuje szereg ograniczeń oraz może przekładać się bezpośrednio na efektywność procesów magazynowych, ilość miejsc składowania, a przede wszystkim na wysokość kosztów inwestycyjnych. Najczęściej spotykane utrudnienia to:
– niekorzystny kształt magazynu w stosunku do propozycji rozlokowania stref funkcjonalnych,
– utrudniony dostęp do wyjść ewakuacyjnych,
– ograniczenia w komunikacji między głównymi strefami magazynu,
– niemożność optymalnego zagospodarowania przestrzeni,
– problematyczne rozlokowanie słupów konstrukcyjnych,
– nieprawidłowe umiejscowienie akumulatorowni dla wózków widłowych.

W WDX S.A. pierwszy poziom projektu logistycznego oferujemy zupełnie bezpłatnie – w celu uzyskania informacji, skontaktuj się z naszą Infolinią; telefonicznie +48 801 332 629 lub mailowo info@wdx.pl.

Obserwuj nas