Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

PLANOWANIE, PROJEKTOWANIE, WDROŻENIA, KONSULTING

WDX SOLUTIONS to doświadczony zespół inżynierów logistyków oferujący kompleksowe wsparcie menadżerskie oraz techniczne z zakresu planowania, projektowania i optymalizacji obiektów magazynowych, procesów logistyki wewnętrznej, automatyzacji i wdrożeń techniki magazynowej oraz zarządzania strategicznego.

Planowanie i projektowanie logistyczne – jak wspieramy Inwestorów i Zarządców magazynów?

Wybierając doradztwo logistyczne WDX SOLUTIONS stawiasz na wysokie kompetencje projektowe oraz bogatą praktykę wdrożeniową naszych ekspertów. Przedstawiamy kompleksową ofertę usług konsultingowych skierowaną do przedsiębiorstw planujących budowę nowego magazynu, zlecenie budowy w modelu BTS, wynajem powierzchni magazynowej, czy też optymalizację procesów logistycznych w istniejącym obiekcie:

 • PLANOWANIE LOGISTYCZNE – Planowanie koncepcyjne obiektów magazynowych, analizy potrzeb biznesowych i logistycznych, ROI, planowanie środowisk magazynowych w istniejących obiektach, symulacje cyfrowe, planowanie przepływów materiałowych – z uwzględnieniem elementów architektonicznych i budowlanych w odpowiednich obszarach planowania.
 • PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNE – Inżynieria magazynowania, projektowanie szczegółowe technologii magazynowej (technika, wydajność, organizacja), projektowanie i modelowanie procesów, obliczanie potrzeb sprzętowych i osobowych, a także wszelkie kalkulacje finansowo-techniczne z tym związane.
 • WDROŻENIA I INTEGRACJE – Zarządzanie projektami, wdrożenia i odbiory wyposażenia magazynowego oraz automatyki, kontrola budżetowa i terminowa, całościowa realizacja projektów wdrożeniowych, integracja rozwiązań, uruchomienia systemów.
 • KONSULTING LOGISTYCZNY – Wsparcie i doradztwo techniczne w środowiskach funkcjonujących, analizy BHP oraz audyty (bezpieczeństwa, kosztowe, techniczne, diagnozy problemów), optymalizacje (procesowe, finansowe), wsparcie w decyzyjności i koncepcje strategiczne, a także pomoc w implementacji usprawnień.
Porozmawiaj o swoim projekcie z WDX SOLUTIONS

Porozmawiaj o swoim projekcie z WDX SOLUTIONS

Zapewnij sobie pełną funkcjonalność obiektu logistycznego – uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zredukujesz poziom ryzyka inwestycyjnego, osiągniesz założone cele biznesowe. Projektujemy i optymalizujmy magazyny od 30 lat.

Nasi projektanci są gotowi na nowe wyzwania – zapraszamy do kontaktu!

Projektowanie i planowanie logistyczne – podstawowe informacje o usługach

 • Audyt logistyczny magazynu Quick-Check
 • Audyt magazynu
 • Automatyzacja magazynu
 • Projektowanie magazynów
 • Strategie logistyczne
 • Zarządzanie zmianą w logistyce magazynowej

Audyt Quick–Check skupia się przede wszystkim na zebraniu danych oraz analizie procesów logistycznych. Realizujemy kilkudniowe fizyczne akwizycje. Badamy dany obszar składowania i transportu wewnętrznego. Przeprowadzamy wywiady wśród pracowników magazynowych (zarówno fizycznych, jak i administracyjnych).

Efektem przeprowadzonych prac jest Quick-Check Report. Jakościowa ocena działania systemu logistycznego. Raport obejmuje propozycje rozwiązań. Rekomendacje działań optymalizacyjnych. Możliwość usprawnienia codziennego funkcjonowania magazynu. Poprawę wybranych parametrów procesu, takich jak: efektywność, wydajność, pracochłonność itd. Quick-Check uwzględnia możliwości i zasoby. Koncentrujemy się na maksymalnej możliwej efektywności kosztowej wdrożenia.

Usługa audytu magazynu w WDX pozwala zweryfikować stan procesu, zidentyfikować obszary wymagające modyfikacji, zwiększyć produktywność i wydajność poszczególnych operacji, skontrolować wykorzystanie posiadanej technologii oraz ocenić realne koszty oraz czas wdrożenia rekomendowanych zmian.

Przed przystąpieniem do audytu magazynu przygotowujemy dedykowane dla danego obiektu narzędzia badawcze oraz opracujemy kluczowe wskaźniki. Forma i stopień szczegółowości badania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb. Audyt magazynowy to ocena jakościowa oraz ilościowa systemu intralogistycznego. Przeprowadzamy szczegółową analizę pod kątem przepływu materiałów – od momentu wejścia do systemu, poprzez składowanie, do momentu jego opuszczenia.

Implementacja automatyki magazynowej obejmuje m.in. weryfikacje potrzeb i oszacowanie zwrotu z inwestycji, kompleksowe zarządzanie projektem, kontrolę budżetu oaz raportowanie postępu prac.

Integracja systemów automatycznych czy też automatyzacja wybranych procesów wymaga indywidualnej analizy przedwdrożeniowej – weryfikujemy możliwości, definiujmy potencjalne problemy, szukamy optymalnej ścieżki finansowania inwestycji, wspieramy w zakresie wyboru dostawców, przebiegu procedury przetargowej oraz finalnego uruchomienia technologii.

Projekt magazynu to usługa konsultingowa obejmująca całościowo zagadnienia związane z zapewnieniem optymalnego zaplecza magazynowego – zarówno w zakresie budowy, jak i wynajmu obiektu:

 • Analizę danych wejściowych i stanu istniejącego,
 • Analizę towarów, wielkości przepływów, rozmieszczenia stref funkcjonalnych,
 • Wyposażenie magazynowe – od zdefiniowania potrzeb bo integrację i wdrożenie,
 • Koncepcję architektoniczną i przestrzenną oraz lokalizację,
 • Zaplecze informatyczne.

Pomagamy tworzyć strategie logistyczne. Określamy cel projektu w odniesieniu do strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Weryfikujemy możliwości oraz ograniczenia logistyczne w odniesieniu do strategii rozwoju. Projektujemy kluczowe czynniki decyzyjne, KPI oraz wskaźniki i ramy czasowe ROI.

Przed rozpoczęciem projektu zdefiniujemy szczegółowy zakres i metodologię badań. Przedstawimy kryteria weryfikacji projektu. Konsulting i doradztwo logistyczne WDX S.A. pozwalają zidentyfikować niewykorzystany potencjał oraz zbudować przewagę rynkową poprzez strategiczne zarządzanie logistyką wewnętrzną.

Kompleksowe zarządzanie zmianą w obiektach logistycznych – optymalizujemy koszty operacyjne magazynu, wspieramy w zakresie przeprowadzki czy też konsolidacji powierzchni oraz podnoszenia kwalifikacji zespołu.

Proponowane rozwiązania są oparte na zdefiniowanych potrzebach i ograniczeniach, danych obiektywnych i warunkach zewnętrznych oraz na szansach i zagrożeniach wynikających z założeń projektowych. Modelujemy proces magazynowania od A do Z.

Wymienione usługi projektowe mają charakter poglądowy i prezentują zakres naszego zainteresowania. Punktem wyjścia jest precyzyjne zdefiniowanie Twoich potrzeb – serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: