Warehouse Development eXperts
Zmień język
Przeglądy eksperckie regałów magazynowych

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych

Zrealizujemy dla Ciebie przegląd regałów magazynowych, który spełnia wytyczne i warunki, jakie stawia norma PN-EN 15635. Przeglądy techniczne regałów wykonujemy na terenie całej Polski – posiadamy wyposażony w specjalistyczne narzędzia pomiarowe zespół wyszkolonych i certyfikowanych inspektorów.

Dostarczamy pełną dokumentację przeglądu technicznego regałów magazynowych - procedura kończy się umieszczeniem naklejki kontrolnej.

Użytkownik systemu składowania – regałów czy też antresoli magazynowej – jest zobligowany do wykonywania cyklicznie technicznej inspekcji systemu regałowego w odstępach maksymalnie 12 miesięcy. Przegląd roczny może wykonać jedynie zewnętrzy ekspert posiadający stosowne kwalifikacje.

Zapytaj o przegląd regałów

Zapytaj o przegląd regałów

Przegląd regałów magazynowych polega na dokładnej weryfikacji stanu technicznego stalowych konstrukcji statycznych, które są obsługiwane przez środki transportu wewnętrznego i kończy się sporządzeniem protokołu. Okresowa kontrola systemu regałowego realizowana przez ekspertów WDX odbywa się bez zakłócania działań operacyjnych obiektu. Następuje klasyfikacja uszkodzeń w oparciu o trójpoziomową kategoryzację ryzyka:

  • poziom zielony – wszystkie kluczowe parametry w normie,
  • poziom żółty – zachodzi konieczność wymiany poszczególnych komponentów,
  • poziom czerwony – należy natychmiast wyłączyć regał z użytku.

Protokół obejmuje opis i zestawienie elementów do wymiany lub uzupełnienia oraz zalecenia pokontrolne.

Jak należy się przygotować do przeglądu regałów?

Jak należy się przygotować do przeglądu regałów?

Inspektor realizujący przegląd powinien mieć zapewniony dostęp do regałów – nie musisz opróżniać systemu regałowego ze składowanych ładunków.

Czas trwania przeglądu technicznego jest uzależniony od ilości miejsc paletowych – czynności realizowane przez inspektora nie zakłócają standardowej pracy magazynu.

Przegląd regałów paletowych jest realizowany z poziomu posadzki.

Przegląd regałów, a bezpieczeństwo w magazynie

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i towaru w magazynie jest obowiązkiem kadry zarządzającej – bardzo dobry stan techniczny wyposażenia hali powinien być jednym z priorytetów każdego pracodawcy. Przeglądy regałów magazynowych pozwalają eliminować zbędne ryzyko poprzez:

  • identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości,
  • sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów regałów,
  • pomiar odchylenia od pionu wybranych słupów,
  • kontrolę poprawności wykonanego montażu regałów,
  • weryfikację dokumentacji i oznakowania,
  • diagnozę zagrożenia i przygotowanie zaleceń wpływających na poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Przegląd regałów magazynowych – podstawa prawna

Do obowiązków pracodawcy należy systematyczne weryfikowanie poziomu bezpieczeństwa – ze szczególnym naciskiem na stan techniczny urządzeń. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości – należy zapewnić okresowe remonty i konserwacje. Powyższe zasady wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższą podstawę prawą doprecyzowuje Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Według normy PN-EN 15635, podmiot zarządzający magazynem powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemu składowania – Person Responsible for Storage Equipment Safety (PRSES), a przegląd regałów powinien zostać przeprowadzony przynajmniej raz na 12 miesięcy, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Przeglądy regałów wysokiego składowania

Jako czołowy dostawca regałów magazynowych wykonujemy przeglądy wszystkich standardowych konstrukcji stalowych – w tym wysokiego składowania. Należy pamiętać, że pod obowiązek przeglądu technicznego podlegają również regały półkowe oraz antresole i pozostała zabudowa wielopiętrowa. Wczesne zdiagnozowanie uszkodzeń pozwala redukować przyszłe koszty poważnych uszkodzeń oraz eliminować potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życie personelu. Posiadamy oddziały na terenie całego kraju: Warszawa, Poznań, Łódź, Katowice, Gdańsk, Wrocław oraz mobilny zespół techniczno-serwisowy.

Konstrukcje stalowe stanowią główny obszar działalności WDX – projektujemy, produkujemy, wdrażamy oraz realizujemy przeglądy eksperckie. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, który przybliży Wam profil naszej firmy.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.