Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych

Oferujemy przeglądy eksperckie regałów magazynowych spełniające wytyczne i warunki, jakie stawia norma PN-EN 15635:2010. Norma ta nakazuje wykonanie przeglądu technicznego regałów w odstępach maksymalnie 12 miesięcy. Przegląd roczny może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przeglądy regałów magazynowych przebiegają zgodnie ze szczegółowym protokołem i kończą się umieszczeniem naklejki kontrolnej.

Oferujemy przeglądy eksperckie regałów magazynowych spełniające wytyczne i warunki, jakie stawia norma PN-EN 15635:2010. Norma ta nakazuje wykonanie przeglądu technicznego regałów w odstępach maksymalnie 12 miesięcy. Przegląd roczny może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przeglądy regałów magazynowych przebiegają zgodnie ze szczegółowym protokołem i kończą się umieszczeniem naklejki kontrolnej.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i towaru w magazynie jest obowiązkiem kadry zarządzającej. Właściwy stan techniczny wyposażenia hali powinien być jednym z priorytetów każdego pracodawcy. W jego gestii leży dbałość o to, aby wszelkie urządzenia magazynowe, w tym również regały, nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Przeglądy regałów magazynowych pozwalają eliminować zbędne ryzyko. Obowiązkowe przeglądy regałów są definiowane są przez polskie prawo.

Protokół z przeglądu regałów magazynowych

Przegląd regałów magazynowych polega na dokładnej weryfikacji stanu technicznego i kończy się sporządzeniem protokołu. Następuje klasyfikacją uszkodzeń w oparciu o trójpoziomową kategoryzację ryzyka – zielona, żółta, czerwona. Przegląd okresowy systemu regałowego pozwala na:

  • identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości,
  • sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów regałów,
  • pomiar odchylenia od pionu wybranych słupów,
  • kontrolę poprawności wykonanego montażu regałów,
  • weryfikację dokumentacji i oznakowania,
  • przygotowanie raportu pokontrolnego.

Protokół obejmuje również opis i zestawienie elementów do wymiany lub uzupełnienia oraz zalecenia pokontrolne.

Przeglądy regałów wysokiego składowania oraz wszystkich systemów regałowych

Wykonujemy przeglądy regałów wysokiego składowania oraz wszystkich standardowych systemów regałowych. Należy pamiętać, że pod obowiązek przeglądu technicznego podlegają również regały półkowe oraz antresole i pozostała zabudowa wielopiętrowa. Wczesne zdiagnozowanie uszkodzeń pozwala redukować przyszłe koszty poważnych uszkodzeń oraz eliminować potencjalne zagrożenia dla zdrowie i życie personelu. Posiadamy oddziały w całej Polsce.

Regały do magazynu

Regały do magazynu

Regały do magazynu stanowią główny obszar naszego zainteresowania – projektujemy, produkujemy, wdrażamy oraz realizujemy przeglądy eksperckie.

Podesty magazynowe

Podesty magazynowe

Antresole oraz podesty podlegają okresowej kontroli stanu technicznego. Projektujemy, produkujemy oraz wdrażamy wielopoziomową zabudowę magazynową.