Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Kontakt

WDX S.A.

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

NIP: 521-10-12-480

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 11.721.278 zł,
kapitał wpłacony w wysokości 11.721.278 zł.

Prezes Zarządu – Bogdan Orzechowski,
Wiceprezes Zarządu – Jacek Andrzejewski,
Członek Zarządu, CFO – Tomasz Szymański,
Członek Zarządu – Michał Bąkowski
Członek Zarządu – Paweł Celmer,
Członek Zarządu – Łukasz Sołtysiak,
Członek Zarządu – Sebastian Zaborowski.

Nasze oddziały

Oddział Warszawa

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Dział handlowy
+48 801 332 629
info@wdx.pl

Serwis WDX
+48 22 428 88 22
serwis@wdx.pl

Oddział Gdańsk

ul. Grunwaldzka 96
84-230 Rumia

Dział handlowy
+48 801 332 629
info@wdx.pl

Serwis WDX
+48 22 428 88 22
serwis@wdx.pl

Oddział Katowice

ul. Gliwicka 262
43-197 Mikołów

Dział handlowy
+48 801 332 629
info@wdx.pl

Serwis WDX
+48 22 428 88 22
serwis@wdx.pl

Oddział Łódź

ul. Szczawińska 54/58
95-100 Zgierz

Dział handlowy
+48 801 332 629
info@wdx.pl

Serwis WDX
+48 22 428 88 22
serwis@wdx.pl

Oddział Poznań

ul. Szkolna 11
62-023 Gądki

Dział handlowy
+48 801 332 629
info@wdx.pl

Serwis WDX
+48 22 428 88 22
serwis@wdx.pl

Oddział Wrocław

Stępin 38A
55-093 Stępin

Dział handlowy
+48 801 332 629
info@wdx.pl

Serwis WDX
+48 22 428 88 22
serwis@wdx.pl