Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Optymalizacja pracy magazynu – projekt, koncepcja, analiza czy audyt logistyczny?

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka, a co za tym idzie, zwiększający się popyt na różnego rodzaju dobra materialne stawia przed przedsiębiorstwami coraz więcej wyzwań natury logistycznej, takich jak; zwiększający się stan zapasów jako wypadkowa rosnącej sprzedaży, konieczność zweryfikowania rozlokowania stref funkcjonalnych w magazynie czy też wymóg dostosowania procesów wewnątrz magazynowych do zmieniających się warunków rynkowych. Wiele przedsiębiorstw decyduje się z skorzystać z doświadczenia i wiedzy specjalistów oferujących usługę konsultingu logistycznego. Zazwyczaj w trakcie poszukiwań odpowiedniego partnera rodzi się pytanie; „czego ja tak na prawdę potrzebuję?”. Pożądana usługa zależy przede wszystkim od sytuacji, w której znajduję się aktualnie przedsiębiorca.

Audyt logistyczny to rozwiązanie dedykowane dla przedsiębiorstw poszukujących wskazówek odnośnie tego, jak powinny zostać zaprojektowane procesy, które według nich wymagają optymalizacji. Podstawowe zadania audytu logistycznego to konfrontacja stanu zastanego z założonymi celami oraz analiza zgodności przepływu ludzi i towarów w stosunku do przyjętych kryteriów. Na podstawie przeprowadzonych badań (np. poprzez wywiad lub badania empiryczne) zdefiniowane zostają przyczyny występujących problemów. Audyt logistyczny zawiera:

 • analizę procesów transportowych,

 • analizę procesów magazynowych,

 • analizę realizacji i dystrybucji zamówień,

 • definiowanie stref funkcjonalnych w magazynie,

 • określenie powiązań i rodzaju przepływów między poszczególnymi strefami,

Audyt magazynu jest rozszerzeniem audytu logistycznego i wymaga wykonania pomiarów oraz obliczeń na podstawie dostępnych danych historycznych. W efekcie czego przedsiębiorstwo otrzymuje pełen obraz procesów magazynowych, ze wskazaniem popełnianych błędów oraz pakiet możliwych rozwiązań i rekomendacji. Badania analityczne obejmują:

 • wyznaczenie wymaganej wielkości poszczególnych stref w magazynie,

 • określenie wydajności i pracochłonności poszczególnych procesów logistycznych,

 • określenie optymalnego poziomów zapasów,

 • obliczenie natężenia przepływów materiałów na wejściu i wyjściu,

 • wyznaczenia optymalnej ilości maszyn i urządzeń oraz pracowników w projektowanym magazynie,

 • odpowiednie rozlokowanie poszczególnych grup asortymentowych w magazynie.

Koncepcja oraz projekt logistyczny są dedykowane dla przedsiębiorstw, które podejmują decyzję o budowie nowego obiektu logistycznego lub/i dla przedsiębiorstw, w obrębie działalności których zachodzi konieczność częściowego lub całkowitego przeorganizowania istniejącej przestrzeni magazynowej. W wyniku szczegółowej analizy projektu logistycznego przedsiębiorstwo otrzymuję rekomendację magazynu o maksymalnej wydajności i minimalnych kosztach. Poza elementami zawartymi w audycie i analizie logistycznej, projekt logistyczny zawiera:

– odpowiednie rozlokowanie stref funkcjonalnych w magazynie,

– umiejscowienie poszczególnych urządzeń magazynowych w strefach,

– wyznaczenie ścieżek komunikacyjnych,

– dodatkowe zestawienie kosztów i nakładów inwestycyjnych – obliczenie wskaźników technicznych i ekonomicznych,

– symulację procesów logistycznych.

Obserwuj nas