Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Systemy magazynowe w branży spożywczej, automotive i e-commerce

Jaki jest idealny system magazynowy? To zależy! Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na tak zadane pytanie, tak jak nie ma dwóch identycznych magazynów. Czy w WDX jesteśmy w stanie zaprojektować system idealny? Zawsze mamy taki cel przyjmując kolejne zlecenie. Jesteśmy producentem regałów i automatyki magazynowej oraz wyłącznym dystrybutorem najwyższej jakości wózków widłowych Crown, a także wózków specjalistycznych Combilift, a profesjonalne wsparcie naszych ekspertów oferujemy na każdym etapie procesu inwestycyjnego – wszystkie te elementy budują nasze portfolio produktowe i wynikają bezpośrednio z naszego doświadczenia. To właśnie doświadczenie pozwala nam tworzyć i realizować rozwiązania „szyte na miarę”.

System magazynowy zaprojektowany np. dla producenta przetworów owocowo-warzywnych będzie zupełnie inny, niż ten wdrożony dla firmy działającej w obszarze e-commerce. Z kolei mimo że nie ma dwóch identycznych magazynów, to jednak możemy zdefiniować kilka wspólnych obszarów występujących zazwyczaj w obrębie tej samej branży. Jednym z etapów, jakie należy wykonać podczas projektowania magazynu jest analiza specyfiki branży i zachodzących w niej procesów.

Logistyka magazynowa w branży spożywczej

Wyposażenie magazynu w regały, przenośniki, czy też wózki widłowe warunkują zazwyczaj normy oraz przepisy związane z produkcją i przechowywaniem żywności. Dodatkowo, konieczne bywa wyodrębnienie na terenie hali stref ze stale kontrolowaną temperaturą, jak chłodnia czy mroźnia. Celem jest sprawnie przebiegający proces dystrybucji, przy jednoczesnym zachowaniem świeżości i jakości produktów. W branży spożywczej praktykuje się składowanie towaru według reguł FIFO, LIFO oraz FEFO. Przepływ produktów kierowany jest według ich daty przydatności do spożycia – od daty minimalnej trwałości, po termin wydłużony. Pod uwagę brane są również inne czynniki, np. zasadniczy proces zachodzący w magazynie. Inne potrzeby mają firmy handlowe, dla których elementem znaczącym jest źródło dostaw, struktura dostaw i wydań. Firmy produkcyjne z kolei potrzebują obsługi procesów przyprodukcyjnych tzn. odbioru, składowania i dystrybucji wyrobów gotowych.

Magazynowanie w branży spożywczej wiąże się również z przechowywaniem towarów o dużej wadze np. napojów. W związku z tym należy wyposażyć przestrzeń w regały magazynowe o odpowiedniej nośności i zabezpieczeniach. W przypadku wyrobów alkoholowych należy liczyć się z wysoką wartością produktu. Dużą rolę odgrywają warunki przechowywania wpływające na konstrukcję magazynu i usytuowanie stref funkcjonalnych, a także wymogi związane z obsługą towaru akcyzowego.

Sprawna dystrybucja zależy od właściwie prowadzonej gospodarki magazynowej. Z kolei efektywne zarządzanie magazynem związane jest z optymalizacją jego pracy, na którą bezpośredni wpływ ma odpowiednie zarządzanie kubaturą magazynu oraz właściwe rozmieszczenie towaru.

Logistyka magazynowa w branży automotive

Dynamiczny wzrost liczby samochodów przyniósł szereg wyzwań logistycznych. Obejmują one zarówno procesy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji samochodów, ale również procesy eksploatacji pojazdów – zwłaszcza ich obsługę i naprawę. Logistyka w branży motoryzacyjnej charakteryzuje się:

  • towarem o wysokiej wartości, przeważnie o niewielkich wymiarach,
  • dużą ilością i różnorodnością indeksów,
  • dużą rotacją,
  • wrażliwością na uszkodzenia,
  • importem podzespołów i części zamiennych

    W branży automotive stosuje się zasadę „just in time”. To praktyka dostaw materiałów stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcję poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym. Wymaga ono bardzo skrupulatnego i efektywnego zamawiania towarów oraz monitorowania dostaw, ale jednocześnie pozwala znacznie zredukować koszty produkcji i procesów logistycznych. W związku z tym, podczas projektowania magazynu należy położyć duży nacisk na analizę i prognozowanie struktur wielkości i rotacji asortymentu. Ważna jest również możliwość sprawnej weryfikacji i przepakowania produktów importowanych.

Logistyka magazynowa w sektorze e-commerce

Branża e-commerce wiąże się przede wszystkim z koniecznością zapewnienia wysokiej efektywności procesu kompletacji oraz sprawnej realizacji zwrotów. Podstawowym celem stawianym przed projektantem systemów magazynowych jest redukcja czasu realizacji operacji logistycznej. Sektor e-commerce charakteryzuje się wysokim współczynnikiem konkurencyjności, a czas realizacji zamówienia odgrywa ogromną rolę. Systemy magazynowe muszą umożliwiać szybki dostęp do każdego z wielu indeksów. Rekomendowanym rozwiązaniem są regały rzędowe i podesty wielopoziomowe, które efektywnie wykorzystują kubaturę magazynu. Odpowiednio szybki transport pionowy jest realizowany przez wózki magazynowe dopasowane do danej aplikacji. Z kolei produkcja wielkoskalowa wymaga zapewnienia dopływu materiałów na linie produkcyjne, przemieszczeń półfabrykatów, odbioru wyrobów gotowych, ich pakowania i przewiezienia do miejsca docelowego. W takim przypadku sprawdzą się przenośniki dostosowane do rodzaju transportowanych przedmiotów. W przypadku zunifikowanych jednostek warto też zautomatyzować pakowanie.

Obserwuj nas