Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Audyt i optymalizacja magazynu WDX Solutions

Audyt i optymalizacja magazynu WDX Solutions

Usługa audytu magazynu WDX Solutions pozwala zweryfikować stan i zoptymalizować procesy, zidentyfikować obszary wymagające modyfikacji, zwiększyć produktywność i wydajność poszczególnych operacji, skontrolować wykorzystanie posiadanej technologii oraz ocenić realne koszty oraz czas wdrożenia rekomendowanych zmian.

Przed przystąpieniem do audytu magazynu przygotowujemy dla danego obiektu narzędzia badawcze oraz opracowujemy kluczowe wskaźniki. Forma i stopień szczegółowości badania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb. Audyt magazynowy to ocena jakościowa oraz ilościowa systemu intralogistycznego. Przeprowadzamy szczegółową analizę pod kątem przepływu materiałów – od momentu wejścia do systemu, poprzez składowanie, do momentu jego opuszczenia.

Zapytaj o audyt magazynu WDX Solutions

Zapytaj o audyt magazynu WDX Solutions

Audyt logistyczny magazynu to proces oceny i analizy funkcjonowania magazynu oraz systemów logistycznych. Celem jest identyfikacja obszarów do poprawy, optymalizacja procesów i redukcja kosztów.

Analizie poddaje się przestrzeń, zarządzanie zapasami, efektywność przetwarzania, bezpieczeństwo pracy w magazynie, technologię składowania, koszty i systemy informatyczne. Raport z audytu stanowi cenną mapę dla dalszych działań – rekomendacje w nim zawarte pozwalają na skoncentrowanie wysiłków na obszarach o największym potencjale poprawy.

Zapytaj o audyt magazynu WDX Solutions!


Optymalizacja kosztów po audycie magazynu

Optymalizacja kosztów w magazynie sprowadza się do szczegółowej analizy kosztów operacyjnych funkcjonowania magazynu oraz próby ich zmniejszenia lub przesunięcia. Działania związane z optymalizacją kosztów są powiązane z następującymi zagadnieniami:

  • analiza kosztów operacyjnych magazynu (robocizna, składowanie, zużycie energii, sprzęt, materiały, pozostałe),
  • analiza kosztów procesów magazynowych (przygotowanie, przyjęcie i składowania towaru, wydania towaru, VAS, obsługa zwrotów),
  • analiza czynności fizycznych (transport ładunków, składowanie, operacje, pakowanie, biurowe i zarządzanie),
  • analiza rozkładu kosztów magazynowych (praca ludzka, praca urządzeń, utrzymanie hali, utrzymanie sprzętu, praca urządzeń, serwis, konserwacje, ubezpieczenie),
  • analiza pod kątem amortyzacji (IT, grunty, środki transportu, systemy składowania, budynek magazynowy).

Szczegółowy audyt magazynu prowadzi do optymalizacji kosztów operacyjnych i przekłada się na długoterminowe korzyści.