Kontakt - WDX S.A.

Zadzwoń
na infolinię

801 332 629

600 917 794


Wyślij
wiadomość

info@wdx.pl

Formularz
kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest spółka WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118662, NIP: 521-10-12-480, REGON: 010912740, kapitał zakładowy 11.721.278 zł w pełni opłacony. Przedstawiciel Administratora jest dostępny pod adres e-mail:odo@wdx.pl lub nr. Telefonu 224170293. więcej >>>

WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

tel.: 801 332 629
fax: 22 853 17 48
e-mail: info@wdx.pl
NIP: 521-10-12-480

 
//]]>