Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Magazyn mroźnia lub chłodnia Regały i wózki

Regały i wózki do chłodni lub mroźni

Żywność, kwiaty czy produkty biofarmaceutyczne wymagają specjalistycznego systemu składowania. Producenci żywności stosują surowce naturalne, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Narażone na procesy biologiczne, jak gnicie czy kiełkowanie. Podatne na rozwój bakterii i drobnoustrojów. Konieczne jest dostosowanie systemu składowania do wymaganych warunków. Oferujemy:

  • regały do chłodni,
  • regały do mroźni,
  • półautomatyczne systemy dla chłodni i mroźni,
  • wózki widłowe z kabiną do pracy w mroźni lub chłodni.

Systemy regałowe do chłodni lub mroźni

Regały do chłodni oraz regały do mrożni.  Oferujemy specjalistyczne systemy składowania przeznaczone dla chłodni lub mroźni magazynowych. Gdzie temperatura dochodzi do -30°C, a wilgotność powietrza osiąga poziom 85–95%. Panując budowę lub rozbudowę chłodni lub mroźni magazynowej należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Od wózków widłowych z ogrzewaną kabiną. Poprzez kalkulację opłacalności automatyzacji magazynu. Po restrykcyjne przepisy BHP. Jeden parametr pozostaje jednak niezmienny. Minimalizacja kubatury budynku, w stosunku do założonej ilości miejsc składowania.

 

Regały wjezdne Drive-In

Regały wjezdne Drive-In

Doskonałe regały do chłodni. Stosowane najczęściej w przypadku składowania jednostek o niewielkiej różnorodności. System daje możliwość zarządzania magazynem według zasady LIFO. Wykorzystanie dostępnej powierzchni na poziomie 85%. Redukcja miejsca przeznaczonego zwyczajowo na korytarze robocze. Obniżenie kosztów pojedynczego miejsca paletowego. Ograniczenie kubatury magazynu pozwala zredukować koszty inwestycyjne oraz koszty utrzymania obiektu.

Regały satelitarne

Regały satelitarne

Doskonałe regały do mrożni. Półautomatyczne rozwiązanie. Praca operatora jest ograniczona jedynie do umieszczania i odbioru palety na wejściu do regału. Platforma satelitarna porusza się wewnątrz kanałów w sposób automatyczny. Wdrożenie systemu zapewnia wzrost wydajności procesu oraz przekłada się na obniżenie średniego kosztu składowania pojedynczej palety. Bardzo wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu.

Regały mobilne

Regały mobilne

Dostęp do każdej składowanej jednostki przy bardzo wysokim współczynniku wykorzystania przestrzeni magazynowej. Koszty eksploatacyjne regałów są niewielkie. System pobiera energię tylko w momencie otwierania i zamykania korytarza roboczego. Tego typu regały do chłodni umożliwiają również ręczną kompletację w korytarzu roboczym.

Wózki widłowe z kabiną do mroźni lub chłodni

Do pracy w warunkach, gdzie temperatura sięga -30°C niezbędne odpowiednie wózki widłowe. Konstrukcyjnie odporne na mróz i wilgoć. Zapewniające komfort pracy użytkownika.

Crown oferuje całkowicie odizolowaną, ogrzewaną, przestronną kabinę. Przeznaczoną do realizacji zadań w mroźni lub chłodni. Wózki Reach Truck oraz VNA Crown mogą pracować ekstremalnych temperaturach. Gwarantując poziom wydajności, jak w przypadku sprzyjających warunków eksploatacyjnych. Ergonomiczne wnętrze i brak grubej odzieży ochronnej przekłada się na produktywność operatora.
Oferujemy model ESR  o udźwigu 1,4 – 2,5 ton, z podwójnym lub potrójnym masztem. O prędkością jazdy do 14 km/h. Oraz wózek systemowy TSP, który może pracować w temperaturze -40°C.