Zmień język

W chwili obecnej dostępna jest polska wersja serwisu, wkrótce uruchomimy inne wersje językowe.

Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Projekty logistyczne

Projekt logistyczny - poziom I gratis!

Gwarantujemy indywidualne podejście. Nie ma dwóch identycznych procesów magazynowych. Oferujemy projekt logistyczny skrojony na „miarę”.

 • Wykonamy projekt logistyczny magazynu lub całego systemu składowania oraz transportu wewnętrznego.
 • Od ponad 25 lat projektujemy magazyny – infrastrukturę oraz procesy.
 • Dostarczamy projekty logistyczne magazynu dla przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki.

Projektowanie magazynu krok po kroku z WDX pozwala zredukować ryzyko kosztownych błędów.

Projekt logistyczny - poziom I gratis!
Brak: ico-kv

Projekty logistyczne w ofercie WDX S.A.

Trzy poziomy analizy, konfiguracji oraz rekomendacji rozwiązań. Poszczególne poziomy różnią się od siebie stopniem złożoności.

Projekt logistyczny magazynu poziom pierwszy wykonujemy bezpłatnie

Poziom pierwszy stanowi ważny etap w procesie projektowania magazynu. Wykorzystujemy layout hali w celu;

 • zaplanowania instalacji regałowych,
 • systemu przenośników,
 • automatyzacji,
 • floty wózków widłowych.

Jako producent regałów jesteśmy w stanie zredukować ryzyko kosztownych błędów. W przypadku wyboru rozwiązań z naszej oferty bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie całego systemu magazynowego.

Zapytaj o bezpłatny projekt logistyczny.

Jakie korzyści wynikają z projektu logistycznego?

Uzyskaj całościowe spojrzenie na proces inwestycyjny. Zaprojektuj swoje procesy przed budową lub modernizacją magazynu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

 • Wyższe bezpieczeństwo pracy.
 • Wyższa efektywność procesów logistycznych.
 • Wyższy stopień wykorzystania powierzchni magazynowej.
 • Wyższy stopień mechanizacji i automatyzacji.
 • Lepsza organizacja czasu pracy pracowników.
 • Racjonalny dobór i wykorzystanie środków transportowych.
 • Redukcja łącznych kosztów inwestycji i eksploatacji magazynu.
 • Znacznie krótszy czas procesu inwestycyjnego.

Etapy procesu projektowania logistycznego

 • Etap 1 - Analiza danych wejściowych i stanu istniejącego
 • Etap 2 - Analiza towarowa i wielkości przepływów
 • Etap 3 - Dobór wyposażenia magazynowego
 • Etap 4 - Projektowanie magazynu. Dodatkowe opcje projektu

Weryfikacja i identyfikacja danych

 • Ustalamy jaki rodzaj towarów ma być składowany.
 • Jakie procesy magazynowe mają być realizowane.
 • Czy Klient zna rozmiar natężenia przepływu materiałów i wielkość zapasów.
 • Czy plan magazynu jest już określony.

Analiza towarów

 • Dokładnie analizujemy składowane materiały.
 • Określamy właściwości ładunków.
 • Dokonujemy podziału na grupy towarowe.
 • Rozlokowujemy grupy asortymentowe w strefach funkcjonalnych.
 • Wyliczamy natężenia przepływu ładunków – na wejściu (przy dostawach) i wyjściu (przy wysyłkach).

Poziomy bezpieczeństwa

 • Wyznaczamy bezpieczne poziomy zapasów dla poszczególnych grup asortymentowych.
 • Analizujemy natężenia przepływu materiałów.
 • Wykorzystujemy zaawansowane metody statystyczne.

Wyznaczenie stref magazynowych

 • Wyznaczamy strefy magazynowe.
 • Obliczamy ich wielkości.
 • Rekomendujemy optymalne ich rozlokowanie.
 • Racjonalizujemy drogi transportowe i ścieżki kompletacyjne.
 • Dobieramy wyposażenie magazynowe.
 • Przygotowujemy specyfikację techniczną. Czyli tak zwany projekt aranżacyjny.

System składowania

 • Optymalizujemy powierzchnię składowania.
 • Rekomendujemy system regałowy.

System transportu wewnętrznego

 • Dobieramy systemu transportu wewnętrznego dostosowany do jednostek ładunkowych.
 • Usprawniamy i przyspieszamy procesy transportu oraz kompletacji.
 • Optymalizujemy współczynnik bezpieczeństwa towarów i pracowników.

Obsługa materiałów

 • Rekomendujemy urządzenia do realizacji operacji magazynowych.
 • Optymalizujemy koszty operacyjne i wskaźniki efektywnościowe.

Systemy automatyki

 • Koordynujemy wdrażanie kompleksowych systemów sterowania i kontroli przepływu towarów.

Podstawowy projekt magazynu może być poszerzony o opracowanie koncepcji architektonicznej magazynu oraz wytyczne do systemu informatycznego WMS.

Wytyczne do projektu WMS

 • Opracowanie wytycznych dla systemu informatycznego.
 • Pełne wsparcie przy wdrożeniu.

Koncepcja architektoniczna

 • Projekt architektury obiektu i sposobu zagospodarowania terenu inwestycyjnego.
 • Szczegółowy projekt, w skład którego wchodzą plany: warunków ochrony pożarowej, instalacji elektrycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Projekty magazynów

Krok po kroku poprowadzimy Cię przez etapy projektowania logistycznego magazynu. Optymalnie rozplanujemy schemat magazynu, zaprojektujemy logistykę procesów, uzyskamy wysoki współczynnik wykorzystania powierzchni. Zakres prac obejmuje:

 • obliczenie pracochłonności procesów logistycznych,
 • dobór wyposażenia magazynowego,
 • specyfikacja techniczna zastosowanych urządzeń,
 • zestawienie nakładów inwestycyjnych,
 • określenie natężenia przepływu materiałów na wejściu i wyjściu,
 • wyznaczenie bezpiecznych poziomów zapasów,
 • rozlokowanie grup asortymentowych w strefach funkcjonalnych,
 • określenie wytycznych do systemu informatycznego,
 • określenie sposobu zarządzania magazynem za pomocą systemu informatycznego,
 • obliczenie ilości pracowników i urządzeń,
 • obliczenie wskaźników technicznych i ekonomicznych,
 • obliczenie pojemności i powierzchni magazynu,
 • zoptymalizowanie koncepcji architektonicznej hali magazynowej,
 • zestawienie kosztów eksploatacyjnych i operacyjnych.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem