Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Projekty logistyczneProjektowanie magazynów

Projekt logistyczny od firmy z blisko 30 letnim doświadczeniem na rynku – gwarantujemy indywidualne podejście. Współpracujemy z przedsiębiorstwami ze zróżnicowanych obszarów gospodarki. Zapewniamy maksymalną efektywność kosztową – wybierz projektowanie magazynu krok po kroku z Warehouse Development eXperts.

Nie ma dwóch identycznych procesów magazynowania – oferujemy projekt logistyczny magazynu na miarę. Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić:

 • Wykonamy projekt logistyczny magazynu – całego systemu składowania oraz transportu wewnętrznego. Zajmujemy się analityką i modelowaniem w logistyce wewnętrznej oraz wyposażamy kompleksowo obiekty logistyczne i przemysłowe.
 • Zaprojektujemy i usprawnimy Twoje procesy logistyczne. Łączy nas pasja i doświadczenie – wyposażyliśmy ponad 10 000 magazynów w Polsce oraz całej Europie.

Projekt magazynu oraz konsulting logistyczny Warehouse Development eXperts pozwala zredukować ryzyko kosztownych błędów. Poziom pierwszy projektu logistycznego – layout – zaprojektujemy dla Ciebie bezpłatnie.

Projekty logistyczne w ofercie WDX S.A.

Projekty logistyczne w ofercie WDX to trzy poziomy analizy, konfiguracji oraz rekomendacji rozwiązań. Poszczególne poziomy różnią się od siebie stopniem złożoności, a prezentowana propozycja to wypadkowa naszego doświadczenia oraz oczekiwań i wizji biznesowej naszych Klientów.

Współpracujemy z największymi firmami logistycznymi, projektowaliśmy systemy magazynowania w najbardziej prestiżowych obiektach w kraju. Na intralogistyce znamy się jak mało kto. Poznaj naszą kompleksową ofertę – wybierz regały magazynowe wytwarzane w Polsce oraz wózki widłowe od czołowych producentów. Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół projektowo – logistyczny jest gotowy na nowe wyzwania.

Projekt logistyczny - bezpłatny layout magazynu

Projekt logistyczny poziom pierwszy stanowi ważny etap w procesie projektowania procesu. Wykorzystujemy layout obiektu logistycznego w celu;

 • zaplanowania instalacji regałowych,
 • systemu przenośników,
 • automatyzacji,
 • floty wózków widłowych.

Jako producent regałów jesteśmy w stanie zredukować ryzyko kosztownych błędów, jednocześnie gwarantując najwyższy współczynnik wykorzystania przestrzeni.  W przypadku wyboru rozwiązań z naszej oferty bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie całego systemu magazynowego. Zapytaj o bezpłatny projekt logistyczny.

Jakie korzyści wynikają z projektu logistycznego?

Uzyskaj całościowe spojrzenie na proces inwestycyjny. Zaprojektuj swoje procesy przed budową lub modernizacją magazynu – oszczędzaj czas i pieniądze. Korzystając z naszych usług, otrzymujesz kompletnie przygotowaną propozycję nowego obiektu, rozbudowy czy też kluczowych zmian – od rozmieszczenia wyposażenia technicznego, po modelowanie poszczególnych operacji, jak i całego procesu. Projektując magazyny poszukujemy najczęściej najbardziej wydajnego rozwiązania, o najniższym koszcie inwestycji, które odpowiada dokładnie na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Zobacz jakie korzyści wynikają z projektu logistycznego:

 • Wyższe bezpieczeństwo pracy.
 • Wyższa efektywność procesów logistycznych.
 • Wyższy stopień wykorzystania powierzchni magazynowej.
 • Wyższy stopień mechanizacji i automatyzacji.
 • Lepsza organizacja czasu pracy pracowników.
 • Racjonalny dobór i wykorzystanie środków transportowych.
 • Redukcja łącznych kosztów inwestycji i eksploatacji magazynu.
 • Znacznie krótszy czas procesu inwestycyjnego.

Etapy procesu projektowania logistycznego

Projektowanie logistyczne Warehouse Development eXperts składa się z czterech podstawowych etapów – istnieje możliwość wyboru poszczególnych usług, według konkretnego zapotrzebowania. Chcemy by nasi Partnerzy posiadali kompleksową wiedzę na temat szans i ograniczeń wynikających w projektu. Więcej informacji na temat poszczególnych etapów znajdziesz poniżej.

 

 • Etap 1 - Analiza danych wejściowych i stanu istniejącego
 • Etap 2 - Analiza towarowa i wielkości przepływów
 • Etap 3 - Dobór wyposażenia magazynowego
 • Etap 4 - Projektowanie magazynu. Dodatkowe opcje projektu

Weryfikacja i identyfikacja danych

 • Ustalamy jaki rodzaj towarów ma być składowany.
 • Jakie procesy magazynowe mają być realizowane.
 • Czy Klient zna rozmiar natężenia przepływu materiałów i wielkość zapasów.
 • Czy plan magazynu jest już określony.

Analiza towarów

 • Dokładnie analizujemy składowane materiały.
 • Określamy właściwości ładunków.
 • Dokonujemy podziału na grupy towarowe.
 • Rozlokowujemy grupy asortymentowe w strefach funkcjonalnych.
 • Wyliczamy natężenia przepływu ładunków – na wejściu (przy dostawach) i wyjściu (przy wysyłkach).

Poziomy bezpieczeństwa

 • Wyznaczamy bezpieczne poziomy zapasów dla poszczególnych grup asortymentowych.
 • Analizujemy natężenia przepływu materiałów.
 • Wykorzystujemy zaawansowane metody statystyczne.

Wyznaczenie stref magazynowych

 • Wyznaczamy strefy magazynowe.
 • Obliczamy ich wielkości.
 • Rekomendujemy optymalne ich rozlokowanie.
 • Racjonalizujemy drogi transportowe i ścieżki kompletacyjne.
 • Dobieramy wyposażenie magazynowe.
 • Przygotowujemy specyfikację techniczną. Czyli tak zwany projekt aranżacyjny.

System składowania

 • Optymalizujemy powierzchnię składowania.
 • Rekomendujemy system regałowy.

System transportu wewnętrznego

 • Dobieramy system transportu wewnętrznego dostosowany do jednostek ładunkowych.
 • Usprawniamy i przyspieszamy procesy transportu oraz kompletacji.
 • Optymalizujemy współczynnik bezpieczeństwa towarów i pracowników.

Obsługa materiałów

 • Rekomendujemy urządzenia do realizacji operacji magazynowych.
 • Optymalizujemy koszty operacyjne i wskaźniki efektywnościowe.

Systemy automatyki

 • Koordynujemy wdrażanie kompleksowych systemów sterowania i kontroli przepływu towarów.

Podstawowy projekt magazynu może być poszerzony o opracowanie koncepcji architektonicznej magazynu oraz wytyczne do systemu informatycznego WMS.

Wytyczne do projektu WMS

 • Opracowanie wytycznych dla systemu informatycznego.
 • Pełne wsparcie przy wdrożeniu.

Koncepcja architektoniczna

 • Projekt architektury obiektu i sposobu zagospodarowania terenu inwestycyjnego.
 • Szczegółowy projekt, w skład którego wchodzą plany: warunków ochrony pożarowej, instalacji elektrycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Projekty magazynów

Wybierając projektowanie magazynu krok po kroku stawiasz na wiedzę i praktykę wdrożeniową Warehouse Development eXperts. Poprowadzimy Cię przez etapy projektowania logistycznego magazynu. Optymalnie rozplanujemy schemat obiektu, zaprojektujemy logistykę procesów, uzyskamy wysoki współczynnik wykorzystania powierzchni. Projekty magazynów są realizowane przez nasz Dział Solutions. Proponowane rozwiązania są oparte na zdefiniowanych potrzebach i ograniczeniach, danych obiektywnych i warunkach zewnętrznych oraz na szansach i zagrożeniach wynikających z projektu. Zakres prac obejmuje:

 • obliczenie pracochłonności procesów logistycznych,
 • dobór wyposażenia magazynowego,
 • specyfikacja techniczna zastosowanych urządzeń,
 • zestawienie nakładów inwestycyjnych,
 • określenie natężenia przepływu materiałów na wejściu i wyjściu,
 • wyznaczenie bezpiecznych poziomów zapasów,
 • rozlokowanie grup asortymentowych w strefach funkcjonalnych,
 • określenie wytycznych do systemu informatycznego,
 • określenie sposobu zarządzania magazynem za pomocą systemu informatycznego,
 • obliczenie ilości pracowników i urządzeń,
 • obliczenie wskaźników technicznych i ekonomicznych,
 • obliczenie pojemności i powierzchni magazynu,
 • zoptymalizowanie koncepcji architektonicznej hali magazynowej,
 • zestawienie kosztów eksploatacyjnych i operacyjnych.

Usługi audytu oraz konsultingu logistycznego

Dostarczamy naszym Partnerom kompleksową ofertę doradztwa logistycznego. Służymy pomocą w opracowaniu strategii logistycznych – narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie obiektem oraz łańcuchem dostaw. Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić.