Warehouse Development eXperts
Zmień język

Czym jest gospodarka magazynowa?

Gospodarka magazynowa jest jednym z podstawowych elementów składających się na system logistyczny firmy. Odpowiada za przepływ towarów i informacji przez magazyn, dzięki czemu ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowej pracy zarówno magazynu, jak i całego przedsiębiorstwa.

Trudno wyobrazić sobie współczesny przemysł i handel bez sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw. To właśnie dzięki nim zakłady przemysłowe otrzymują na czas komponenty, a klienci indywidualni mogą cieszyć się z szybkiej wysyłki zamówionych paczek. Sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw nie byłoby możliwe bez sprawnej logistyki. Na nią zaś składa się szereg procesów, których dynamika i poprawność działania zależy od wielu różnych czynników. Jednym z kluczowych etapów dla funkcjonowania przemysłu i handlu jest proces magazynowa i gospodarka magazynowa. Do tego należy włączyć wszystkie „drobne” elementy codziennej pracy magazynu, jak pojemne regały oraz odpowiednio dobrane wózki widłowe zapewniające sprawne przemieszczanie palet.

Co to jest magazyn?

Zacznijmy jednak od szybkiego wyjaśnienia terminu „magazyn”. Najogólniej mówiąc jest to miejsce składowania tak zwanych dóbr czasowo niewykorzystanych. Magazyn najczęściej jest wyposażony w różnego typu regały magazynowe. Definicję tę można jednak rozszerzyć o inne czynności, do których dochodzi w codziennym funkcjonowaniu magazynu. Poza składowaniem magazyn odpowiada też za przyjmowanie towaru, kompletację, przemieszczanie, konserwację, a także jego ewidencjonowanie i kontrolowanie.

W magazynie przechowuje się produkty lub elementy produktów, by móc je później przekazać odbiorcom: innym firmom, klientom detalicznym lub na potrzeby własnego zakładu produkcyjnego. Etap wydania towaru jest ostatnim etapem w skomplikowanej ścieżce przepływu, za którą odpowiadają właśnie magazyny. Niewątpliwe istotnym zagadnieniem jest fakt, że to właśnie w magazynie dochodzi do czasowego zatrzymania przepływu dóbr. Długość przestojów zależy zaś od wielu czynników, między innymi od branży.

Gospodarka magazynowa – czym jest? Jakie pełni funkcje?

Aby przepływ towarów przez magazyn odbywał się płynnie, firmy wykorzystują różnego rodzaju systemy zarządzania magazynem, które można zbiorczo określić jako gospodarkę magazynową. Czym jest gospodarka magazynowa? Możemy ją opisać jako szereg czynności zarządczych skupionych wokół składowania towarów i części. Można je podzielić dalej na czynności techniczne, organizacyjne oraz finansowe. Są to między innymi aspekty takie jak organizacja procesów magazynowania, posiadana infrastruktura magazynowa (np. regały magazynowe) oraz informatyczny system zarządzania magazynem.

Sposobem na sprawdzenie, czy magazyn działa w sposób prawidłowy, jest profesjonalny audyt magazynu zlecony specjalistycznej firmie WDX. Poprzez prawidłowe zarządzanie gospodarka magazynowa ma za zadanie zapewnienie przedsiębiorstwu sprawnego funkcjonowania.

Co wpływa na prawidłowość zarządzania magazynem?

Na to, jak wygląda gospodarka magazynowa, ma wpływ sama firma. Nie istnieje jeden ogólny schemat dobry dla wszystkich, jednak istnieją pewne zasady, których trzyma się każdy magazyn chcący dobrze funkcjonować. Aspekt finansowy jest ważny, jednak w przypadku magazynów nie gra pierwszoplanowej roli. Tak naprawdę działania związane z wdrażaniem prawidłowej gospodarki magazynowej skupiają się na pomniejszych rozwiązaniach, których wspólne funkcjonowanie ma sprawić, że magazyn, jako element składowy tej całości będzie dobrze prosperował.

Znaczący wpływ na to, czy gospodarka magazynowa prawidłowo funkcjonuje, ma już sama organizacja obiektu.  Istotne są ponadto systemy regałów magazynowych wykorzystywanych w obiekcie czy automatyka magazynowa. Ważny jest też odpowiedni podział magazynu na strefy czy system informatyczny wykorzystywany w magazynie. Na sposób zarządzania obiektem wpływa również sezonowość branży, dla której magazyn pracuje.

Gospodarka magazynowa, a nowoczesne systemy składowania i zarządzania przepływem towarów

Obecnie najchętniej korzysta się z nowoczesnych technologii, których zadaniem jest usprawnienie pracy w magazynie poprzez częściowe lub całkowite automatyzowanie niektórych etapów składowania. Technologie dla magazynów dostarcza firma WDX, czyli ekspert w zakresie regałów magazynowych, automatyki i systemów informatycznych.

Gospodarka magazynowa może być sprawniejsza, dzięki wdrożeniu wielu rożnych rozwiązań. Poprzez zastosowanie regałów wysokiego składowania czy antresoli i podestów roboczych można polepszyć współczynnik wykorzystania przestrzeni magazynowej. Z kolei sposobem na zapewnienie efektywnego zarządzania i sterowania wszystkimi procesami w magazynie jest magazynowy system informatyczny WMS. Istotne jest także dopasowanie przestrzeni magazynu do własnych potrzeb dzięki maksymalnemu wykorzystaniu dostępnej przestrzeni składowania poprzez wdrożenie odpowiednich systemów regałów, np. regałów jezdnych czy przesuwnych.

Firma WDX zapewnia kompleksowe rozwiązania skoncentrowane na poprawianiu funkcjonowania pracy magazynów poprzez miedzy innymi zwiększenie powierzchni składowania, co ma ogromne znaczenie dla finansów przedsiębiorstw w każdej branży.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas