Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest spółka WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118662, NIP: 521-10-12-480, REGON: 010912740, kapitał zakładowy 9.234.719 zł. w pełni opłacony:

 1. Przedstawicielem Administratora jest dostępny pod adresem e-mail:odo@wdx.pl lub nr. telefonu 224170293.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysłania do Pana/i informacji o charakterze marketingowym oraz w celu przeprowadzania ankiet dotyczących badania satysfakcji klienta zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Pana/ią.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom trzecim.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać dane/ych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne.
Pobierz Formularz zgody na działania marketingowe
//]]>