Warehouse Development eXperts
Zmień język

Nearshoring w logistyce

Globalizacja wpływa na znaczną dynamikę w łańcuchu dostaw. Wymaga od zarządzających procesami w firmie ciągłego doskonalenia i poszukiwania sposobów na poprawę efektywności i komunikacji, które przyczyniają się do bardziej racjonalnego operowania kosztami oraz do aktywnego reagowania na zmiany rynkowe. Jedną z metod usprawniających te działania jest nearshoring.

Wpis zaczniemy od charakterystyki zjawiska określanego mianem nearshoringu, następnie przeanalizujemy 5 powodów, dla których warto wprowadzić tę strategię, a także poznamy alternatywy innych modeli opartych na strategii outsourcingu. Zapraszamy!

Nearshoring, czyli co?

Nearshoring (z ang. słowo nearshore oznacza „przybrzeżny”), to koncepcja biznesowa związana z outsourcingiem, polegająca na delegowaniu zadań podmiotowi zewnętrznemu, a w przypadku nearsourcingu to pobliskie kraje graniczące. Do tego typu zleceń zalicza się przeniesienie części lub całości produkcji, czynności dotyczących nadzorowania logistyki, np. zarządzania magazynami, łańcuchem dostaw lub transportem, działań z zakresu badań i rozwoju czy czynności związanych z obsługą technologii informatycznych.

Pozyskiwanie partnerów z sąsiednich regionów ma wymiar ekonomiczny – z uwagi na bliskość geograficzną są to najczęściej państwa zbliżone kulturowo, ale charakteryzujące się niższymi kosztami utrzymania, a więc jednocześnie niższymi wymaganiami płacowymi.

Takie rynki również oferują specjalistów z branży, z wysokimi kompetencjami lub niszowych przedstawicieli specjalizujących się w bardzo zaawansowanych procesach produkcyjnych, dlatego jeżeli przedsiębiorstwu brakuje własnych, wewnętrznych zasobów lub wiedzy know-how, to strategia nearshoringu może okazać się właściwym rozwiązaniem, wymiernie oddziałującym na poprawę szeroko rozumianej efektywności operacyjnej.

Dlaczego nearshoring – 5 zalet

Oczywistą zaletą nearshoringu jest bliska odległość pomiędzy krajami, w których znajduje się firma macierzysta oraz zewnętrzni współpracownicy. Wpływa to na łatwość komunikacji w czasie rzeczywistym (rozmowy telefoniczne lub spotkania w dedykowanych do tego aplikacjach) i możliwość osobistego spotkania w przypadku pojawiających się trudności, co ułatwia synchronizację harmonogramów pracy, daje szansę szybkiej interakcji pomiędzy zaangażowanymi osobami, a także zapewnia elastyczność w reagowaniu na zmiany rynkowe. Ponadto wpiera zarządzenie i monitorowanie postępów prac.

Kolejne korzyści z wdrożenia strategii nearshoring obejmują:

  • oszczędność – przesunięcie części procesów lub działań z zakresu produkcji do państw, w których specjaliści proponują niższe stawki wynagrodzenia to zwiększenie rentowności firmy przy obniżeniu kosztów operacyjnych,
  • wydajność – dostęp do wykwalifikowanej kadry, ich eksperckich kompetencji i umiejętności może przyspieszyć postęp procesów zwiększając wydajność operacyjną,
  • poprawa w obszarze zarządzania ryzkiem – funkcjonowanie części procesów działalności firmy w innych krajach zmniejsza ryzyko opóźnień w dostawach, możliwych braków w infrastrukturze technologicznej, modyfikacje w regulacjach prawnych lub innych niekorzystnych czynników, wynikających ze zmian rządowych lub destabilizacji politycznej; gdy takie okoliczności zostaną zidentyfikowane w jednej lokalizacji, to przedsiębiorstwo dzięki sprawnemu zarządzaniu nadal ma szansę na przetrwanie i rozwój w innej,
  • wzrost jakości – inwestycja w doświadczonych specjalistów, zapewnienie im ukierunkowanych szkoleń systematycznie rozwijających posiadane kompetencje oraz promowanie wysokiej kultury organizacji może przekładać się na zaangażowanie pracowników i poprawę ich pracy, a tym samym skłonność do świadczenia wysokiej jakości usług,
  • konkurencyjność – ten benefit to w zasadzie suma wszystkich korzyści, wynikających zarówno z bliskości geograficznej, obniżenia kosztów logistycznych, poprawy jakości oferowanych produktów, jak i gotowości do elastycznego reagowania na zmiany oraz szybkiego wdrażania modyfikacji, także tych wynikających z rosnących wymagań konsumentów.

Strategia nearshoringu w logistyce wymaga skrupulatnego zaplanowania, ustalenia standaryzacji procesów, zarządzania, monitorowania oraz systematycznych inwestycji w postęp i rozwój lokalnych zasobów. Gdy te czynności zostaną spełnione, to koncepcja ta może stać się skutecznym narzędziem do zwiększenia i utrzymania przewagi na rynku.

Alternatywy dla nearshoringu

Zamiast strategii nearshoringu firma, w zależności od budżetu, potrzeb i celów biznesowych, może rozważyć inne metody zarządzania przepływem procesów, produkcji lub usług. Poniżej prezentujemy najbardziej popularne:

  • offshoring – dotyczy przeniesienia części działalności firmy do kraju o niższych kosztach pracy, bardziej oddalonym od państwa, w którym znajduje się organizacja macierzysta, np. znajdującym się na innym kontynencie; to opłacalne rozwiązanie w przypadku chęci osiągnięcia jeszcze wyższych oszczędności, ale wiążące się z kilkoma trudnościami dotyczącymi np. różnic czasowych oraz kulturowych pomiędzy krajami a także barier językowych,
  • onshoring – to zlecenie prac innym podmiotom, ale w obrębie tego samego kraju; plusem tej taktyki jest bliskość, która umożliwia osobiste spotkania, ten sam język porozumiewania się oraz pełne rozumienie niuansów kulturowych, społecznych i biznesowych, minusem są wysokie koszty usług oraz trudność w znalezieniu i zatrzymaniu konkretnych specjalistów,
  • reshoring – określa proces ponownego przeniesienia wcześniej oddelegowanych czynności do kraju macierzystego przedsiębiorstwa, to strategia podyktowana zamiarem poprawienia kontroli nad przekazanymi wcześniej zadaniami, partnerstwo strategiczne – to długotrwała relacja biznesowa pomiędzy podmiotami biznesowymi (jej częścią może być logistyka kontraktowa), polegająca na ciągłym doskonaleniu procesów, współpracy oraz współdzieleniu korzyści i ryzyka,
  • partnerstwo strategiczne – to długotrwała relacja biznesowa pomiędzy podmiotami biznesowymi (jej częścią może być logistyka kontraktowa), polegająca na ciągłym doskonaleniu procesów, współpracy oraz współdzieleniu korzyści i ryzyka,
  • automatyzacja – dzięki wdrożeniu rozwiązań z zakresu automatyki magazynowej można zwiększyć efektywność operacyjną, zmniejszyć ryzyko błędów oraz przyspieszyć procesy i wyeliminować powtarzalne czynności.

Nearshoring – podsumowanie

Nearshoring w odniesieniu do łańcucha dostaw to inaczej przeniesienie – outsourcing procesów biznesowych i usług do firm lub jednostek, które są dostawcami albo producentami i znajdują się w pobliskich, najczęściej sąsiadujących krajach. Ta bliskość geograficzna wspiera płynność komunikacji poprzez podobieństwo strefy czasowej, kulturowej oraz językowej, zapewnia większą kontrolę nad projektami, a ponadto przyczynia się do redukcji kosztów wynikających nie tylko z niższych kosztów pracy w innym regionie, ale także z uwagi na skrócenie czasu realizacji zamówienia, niższe nakłady na utrzymanie zapasówmagazynowanie oraz na optymalizację transportu i dostaw podczas pierwszej, środkowej i trzeciej mili. To wpływa jednocześnie na umocnienie postawy proekologicznej, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i podkreślenie przynależności do nurtu zielonej logistyki.

Jak każda strategia, nearshoring wiąże się także z pewnymi wyzwaniami, dlatego tak ważne w początkowej fazie wdrożenia jest staranne dobranie partnerów, jasne zobrazowanie celów i staranne planowanie kolejnych czynności. Kolejno należy pamiętać o stałych badaniach jakości i jasności komunikacji, a także budowaniu poczucia jedności całego zespołu. Dzięki temu istnieje duża szansa na utrzymanie ciągłości działania, osiągnięcie korzyści finansowych oraz rozszerzenie własnych zasobów o pozyskanie nowych talentów i kompetencji.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas