Warehouse Development eXperts
Zmień język

Zielona logistyka – założenia i przykłady

Jak ważna jest zielona logistyka? Znajdujemy się w punkcie, w którym została zachwiana równowaga ekologiczna planety. Jeżeli nie wprowadzimy radykalnych zmian, do 2050 roku temperatura może podnieść się o 2-3 stopnie Celsjusza, co w konsekwencji doprowadzi do efektu domina, a ponad 50% populacji, przez około 20 dni w skali roku, może być narażone na warunki, w których człowiek nie jest w stanie przeżyć. Zeroemisyjność oraz zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw to już nie wyzwanie, ale obowiązek!

W 2019 Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny zarówno Europie jak i na skalę globalną i wezwał rządy państw ONZ do podjęcia natychmiastowych działań w celu, redukcji wytwarzania gazów cieplarnianych i przedstawienia strategii osiągnięcia najpóźniej do 2050 roku neutralności klimatycznej.

W naszych słownikach znalazły trwałe miejsce takie pojęcia jak zielona produkcja, zielona energia czy zielona logistyka, która jest tematem niniejszego opracowania.

Zielona logistyka – wprowadzenie

W ostatnich latach nastąpił wzrost świadomości, a co za tym idzie zainteresowania działaniami proekologicznymi i zieloną logistyką. Prowadzone przez wiele organizacji formy nacisku społecznego, sprawiły, że zarówno rządy państw, jak i przedsiębiorstwa zaczęły przywiązywać większą wagę do zrównoważonego rozwoju. Postępująca globalizacja spowodowała, że firmy intensyfikują wysiłki na rzecz integracji działań, gdzie troska o środowisko nabiera coraz większego znaczenia.

Zgodnie z definicją, zielona logistyka, zwana również eko-logistyką, to zrównoważona polityka podjęta przez branżę logistyczną w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko w transporcie, magazynowaniu i innych działaniach operacyjnych. Polityka ta ma na celu stworzenie trwałej wartości, która równoważy efektywność ekonomiczną ze środowiskową.

Celem zielonej logistyki jest obniżenie kosztów operacyjnych, zwiększenie zysków przy jednoczesnym utrzymaniu zrównoważonego rozwoju. Logistyka jest uważana za kluczową gałąź dla operacji w nowoczesnych systemach, nie tylko na poziomie lokalnym, ale także na poziomie międzynarodowym. Podstawowymi elementami nowoczesnej koncepcji zielonej logistyki są czas i koszty, które wzajemnie na siebie oddziałują. Celem nadrzędnym jest wytwarzanie produktów według optymalnej metody oraz dystrybuowanie ich po najniższych kosztach i w możliwie najkrótszym czasie, przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźnika uszkodzenia i straty produktu, a także optymalnego wykorzystania odpadów (koncepcja Zero waste).

Zielona logistyka w magazynie - komentarz eksperta WDX

Istnieją dwie podstawowe ścieżki we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych w magazynie. Sytuacja, w której mamy do czynienia z nowym obiektem i dysponujemy pełną paletą nowoczesnych rozwiązań, a co za tym idzie, posiadamy szersze pole manewru. Druga droga również prowadzi do celu, ale zdecydowanie mniejszymi krokami i dotyczy magazynów już istniejących.

Przykłady zielonej logistyki, jako poszczególne elementy wchodzące w całość systemu intralogistycznego:

 • zastosowanie baterii litowo-jonowych w wózkach – nie wydzielają wodoru oraz CO2 podczas ładowania, czyli standard i wymóg w wielu nowopowstających obiektach,
 • zaplanowanie procesów, aby ładowania baterii było możliwie, jak najmniej,
 • zaprojektowanie takich układów magazynowych, gdzie krótsze cykle transportowe przełożą się na wymierne oszczędności energii,
 • energooszczędne systemy oświetleniowe oraz bramy szybkobieżne, dzięki którym redukujemy straty ciepła wynikające z wymiany temperatury,
 • automatyzacja transportu wewnętrznego prowadząca do redukcji floty wózków widłowych,
 • polityka zarządzania urządzeniami magazynowymi przekładająca się na wydłużony cykl życia produktów,
 • wykorzystywanie wtórne odpadów do realizacji procesów.

Tomasz Chojnacki
Dyrektor Działu Solutions WDX S.A.

Ekspert, praktyk – w WDX zarządza zespołem inżynierów, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw w wyzwaniach dotyczących obszaru logistyki i łańcuch dostaw. Zespół Solutions WDX prowadzi projekty logistyczne kompleksowo, poprzez weryfikację sytuacji zastanej, przygotowanie strategii oraz wypracowanie rozwiązań – jako komórka integrująca rozwiązania technologiczne wszystkich producentów.

Budujesz lub modernizujesz obiekt logistyczny? Zapytaj o wsparcie projektowe ekspertów WDX

Przykłady zielonej logistyki

W 2020 roku poszukiwanie ekologicznych rozwiązań w logistyce zostało wstrzymane przez presję ekonomiczną wynikającą z pandemii COVID-19. Według raportu Branża magazynowa 2020: czas na inwestycje – przygotowanego na zlecenie WDX S.A. przez ICAN Reasearch (na podstawie badań przeprowadzonych w grudniu 2019 oraz czerwcu 2020) – rynek zagregował na nową rzeczywistość pandemiczną poprzez:

 • optymalizację struktury finansowej – 96% badanych przedsiębiorstw,
 • graniczenie wydatków inwestycyjnych, odłożenie inwestycji na później – 79%,
 • ograniczenie wydatków na bieżące potrzeby firmy – 69%.

Ponad rok później, na pierwszy plan wraca temat zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa zauważają, że inwestycje poczynione w zieloną logistykę to swojego rodzaju zabezpieczenie operacyjne na przyszłość, ale też sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Poniżej znajdziecie trzy przykłady działań powiązanych bezpośrednio z ideą zielonej logistyki:

 • Automaty pocztowe – poprzez agregację przesyłek w jednym, ulokowanym w najbliższym sąsiedztwie adresata, miejscu odbioru zachodzi możliwość redukcji emisji spalin. Dodatkowo, firmy inwestujące w tego typu usługi decydują się na zasilanie z odnawianych źródeł energii, obsadzanie zielenią czy też ekologiczne zarządzanie systemem oświetleniowym.
 • Zielona logistyka w strategiach rozwoju biznesu – liderzy rynku nieruchomości przemysłowych czy też czołowi operatorzy logistyczni wpisują neutralność klimatyczną w swoje strategie biznesu. Co ważne, idą za tym konkretne działania – jak programy odzysku i recyklingu, wymiana floty na maszyny zasilane elektrycznie czy też opisywane poniżej zielone magazyny,
 • Zielone magazyny – standardem w branży staje się certyfikacja budownictwa logistycznego. Na ekologiczny magazyn składa się szereg rozwiązań – od szczelności przegród budowlanych i odpowiedniego ocieplenia, poprzez systemy ograniczające zużycie energii elektrycznej oraz wody, do zrównoważonego zarządzania polityką opakowań i elektryczne wózki widłowe zasilane z baterii litowo-jonowych.

Patrząc na rozwój technologii czy automatyzację procesów, trudno jasno określić, gdzie będzie znajdować się logistyka za 30 lat. Pozostaje aktywnie rozwijać idee proekologiczne i mieć nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć, że nam się udało.

Zobacz też: Elektryczne wózki magazynowe – finansowanie floty

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas