Warehouse Development eXperts
Zmień język

Logistyka magazynowa – definicja, zadania, potencjał

Sprawna logistyka magazynowa to gwarancja efektywnej dystrybucji ładunków, płynnego przepływu materiałów oraz redukcji kosztów wynikających ze zwrotów i uszkodzeń towarów, a co za tym idzie, lepszego zarządzania całym obszarem operacyjnym przedsiębiorstwa. Logistyka magazynowa to szereg złożonych czynności i olbrzymia ilość informacji, to system wzajemnych powiązań, w którym każdy proces ma newralgiczne znaczenie.

W tym wpisie zdefiniujemy logistykę magazynową, omówimy jej główne zadania i skupimy się na kwestii maksymalizacji jej potencjału w przepływie ładunków od momentu zaopatrzenia obiektu, aż do chwili dystrybucji. Na koniec zastanowimy się jaki wpływ na efektywność logistyczną magazynu ma stworzenie szczegółowego projektu funkcjonowania systemu.

Logistyka magazynowa, czyli co?

Logistyka magazynowa to jedna z gałęzi logistyki, dotycząca gospodarki magazynowej. Związana głównie z zarządzaniem magazynowanymi towarami, ich sortowaniem i przemieszczaniem wewnątrz obiektu, ale także poza nim – np. podczas dostawy lub po wysyłce. To złożony proces wpływający na wydolność magazynu, ściśle połączony z organizacją działań pracowników.

Logistyka magazynowa umożliwia sprawne i efektywne funkcjonowanie obiektu logistycznego , zapewnia monitoring stanu zapasów oraz ułatwia lokalizację towaru w systemach składowania, co wpływa na szybkość, dokładność i bezpieczeństwo operacji.

Cel, zadania i wyzwania logistyki magazynowej

Główny cel logistyki magazynowej to organizacja przestrzeni magazynu tak, aby wykorzystać wszystkie jego możliwości w zakresie składowania, przeładunku, kompletacji i wysyłki kolejnych ładunków. W związku z tym, że wiele z etapów dzieje się równocześnie, a szybkie tempo wynika z dynamiki pracy w tym miejscu, to zadania logistyki magazynowania polegają na stałym administrowaniu i koordynowaniu kolejnych procesów, by cały system działał w jak najwyższym stopniu bezbłędnie i wydajnie. Kontroli podlegają towary przychodzące, wychodzące, a także cykle przeładunkowe, transport wewnętrzny, odkładanie materiałów na regały magazynowe oraz pobieranie towaru w celu kompletacji i wysyłki.

Intensywność i mnogość działań w magazynie stwarza idealne warunki do pomyłek, a to może oddziaływać na spadek produktywności oraz skutkować opóźnieniami w zaopatrzeniu, które wpłyną na cały łańcuch dostaw. By temu zapobiec, kierownicy logistyki magazynowej powinni nadzorować następujące obszary:

 • zarządzanie układem magazynu, podziałem towarów, dostępnością zgodnie z popytem,
 • terminowość dostaw, harmonogram wysyłek,
 • kompletność i aktualność raportów, dokumentów księgowych i pozwoleń zgodnie z przepisami,
 • monitorowanie kosztów, wskaźników produktywności, danych na temat nieprawidłowości,
 • tworzenie sprzyjającego środowiska dla pracowników, zapewnienie szkoleń, reakcja na oczekiwania i komunikacja na temat strategii rozwoju, założeń i celów firmy.

Jak zwiększyć potencjał logistyki magazynowej?

Magazyn to centrum łańcucha dostaw i jako takie wymaga sprawnego zarządzania, przyczyniającego się do nieustannego podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług. Wielość procedur i działań odbywających się w tym miejscu wymaga efektywnego zarządzania, wnikliwej kontroli oraz uwrażliwienia w kwestii wnikliwej obserwacji zmiennych. Organizacja i przebieg pracy staną się łatwiejsze dzięki wdrożeniu automatyzacji, która bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia potencjału logistyki magazynowej w następujących obszarach:

 • przyspieszenie procesów, zwiększenie przepływów i produktywności,
 • minimalizacja skutków braków kadrowych – automatyzacja zmniejsza zapotrzebowanie na pracowników fizycznych,
 • redukcja pomyłek i wzrost dokładności realizacji zamówień,
 • poprawa bezpieczeństwa pracy,
 • optymalizacja w zakresie stopnia wykorzystania zasobów przestrzennych,
 • oszczędność kosztów.

Istnieje wiele rozwiązań automatyzujących procesy magazynowe, a wśród najbardziej popularnych wyróżniamy:

 • systemy przenośników (poziomych i pionowych) do transportu wewnętrznego towarów lekkich oraz spaletyzowanych,
 • systemy przeznaczone do gęstego składowania – regały Pallet Shuttle, Q-Block oraz regały magazynowe z układnicami (AS/RS),
 • samojezdne pojazdy transportu wewnętrznego wykorzystujące stałe trasy – roboty AGV – lub bardziej autonomiczne urządzenia tj. roboty AMR,
 • programy cyfrowe zarządzające magazynem – WMS (systematyzuje dane na temat przemieszczania się magazynowanych jednostek) lub ERP (wspiera planowanie zasobami),
 • ATLS – automatyczny załadunek i rozładunek towaru Q-Loader.
Automatyczny magazyn z inteligentnymi rozwiązaniami z serii Q-Line firmy WDX.

Rzetelny projekt, a efektywna logistyka magazynowa – podsumowanie

Zalet rozwiązań automatycznych w magazynie jest wiele – od wzrostu wydajności, poczucia bezpieczeństwa pracowników i przechowywanych towarów, aż po oszczędność czasu i kosztów. Jednak nieumiejętnie dobrane rozwiązania, często pochodzące od kilku dystrybutorów, a także braki w integracji składowych komponentów mogą przyczynić się do chaosu organizacyjnego. Chaosu kosztownego, ponieważ początkowe nakłady finansowe na automatykę są wysokie. Zdecydowanie bardziej opłaca się ulokować kapitał w system, który naprawdę przyczyni się w przyszłości do zwiększenia efektywności logistyki magazynowej oraz zapewni lepszą orientacją na klienta jeżeli chodzi o dostępność towarów i jakość oferowanych usług.

Z tego względu warto rozważyć usługę konsultingu logistycznego i opracowanie projektu dotyczącego automatyzacji magazynu przez firmę, która albo oferuje rozwiązania zmechanizowane z kilku obszarów intralogistycznych, albo potrafi zintegrować systemy automatyczne od wielu dostawców. W takim projekcie, w zależności od indywidualnych potrzeb inwestora, może znaleźć się szczegółowy plan linii przenośnikowych, koncepcje na temat automatycznych środków transportu wewnętrznego, robotów czy usprawnień dotyczących stref przyjęć, wydań czy kompletacji, a ponadto opracowanie dedykowanego oprogramowania WMS łączącego wszystkie elementy w jedną, skutecznie działającą całość.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas