Warehouse Development eXperts
Zmień język

Przewodnik po urządzeniach transportu bliskiego

Większość firm realizujących procesy logistyczne poszukuje rozwiązań, strategii i działań, które pomogą im znacząco przyspieszyć operacje w magazynie. Ogromny nacisk kładzie się na zwiększenie efektywności, redukcję kosztów i lepszą obsługę klienta przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć firmy zwracają się w stronę nowoczesnych urządzeń transportu bliskiego.

Prezentujemy przewodnik, w którym podejmiemy próbę definicji i klasyfikacji urządzeń transportu bliskiego oraz opowiemy o bezpiecznej obsłudze wyposażenia technicznego używanego do przepływu ładunków w logistyce wewnętrznej – zapraszamy do lektury.

Urządzenia transportu bliskiego – definicja

Urządzenia transportu bliskiego (UTB) odnoszą się do specjalistycznych pojazdów lub urządzeń używanych do przemieszczania towarów, materiałów lub produktów wewnątrz magazynów czy w innych obiektach logistycznych na krótkie odległości.

Te urządzenia są projektowane tak, aby umożliwić efektywny i bezpieczny transport w obrębie magazynu oraz zapewnić optymalizację procesów magazynowych. Do urządzeń transportu bliskiego używanych w magazynie zaliczamy wózki widłowe, wózki ręczne, wózki autonomiczne AGV i AMR, transportery rolkowe, chwytaki i podnośniki, pojazdy typu Tugger (ciągniki).

Urządzenia te są zwykle bardziej kompaktowe, ekologiczne i przystosowane do ruchu w miejscach o dużym zagęszczeniu, gdzie ograniczenie miejsca i potrzeba efektywnego transportu są szczególnie istotne. Urządzenia transportu bliskiego w magazynach mają na celu zwiększenie wydajności, redukcję kosztów i minimalizację ryzyka uszkodzeń produktów podczas przepływu ładunków w magazynie.

Rodzaje urządzeń transportu bliskiego

W magazynach używa się różnych rodzajów urządzeń transportu bliskiego, które są dostosowane do konkretnych zadań i potrzeb logistycznych. Omówimy kilka z wymienionych wyżej głównych rodzajów UTB w magazynie:

 • Wózki widłowe – są jednymi z najczęściej używanych urządzeń w magazynach. Służą do przenoszenia, podnoszenia i transportu palet z towarem.
 • Wózki ręczne – ręcznie napędzane urządzenia, które są używane do przemieszczania się lekkich ładunków, takich jak skrzynie, palety lub kartony.
 • AGV (Automated Guided Vehicles) – autonomiczne pojazdy transportowe, które poruszają się po magazynach za pomocą programowanych tras lub systemów nawigacyjnych. Są często używane do przewozu towarów na znaczne odległości wewnątrz magazynu.
 • Transportery taśmowe i rolkowe – to nic innego jak przenośniki magazynowe wykorzystywane do automatycznego przesyłania towarów z jednego obszaru magazynowego na drugi, co może znacząco przyspieszyć procesy kompletacji zamówień.
 • Roboty transportowe AMR – mogą być wykorzystywane do przemieszczania różnych produktów w magazynach, szczególnie w obszarach, gdzie potrzebna jest elastyczność w zakresie przenoszenia zróżnicowanych towarów. Są bardziej wszechstronne od AGV i mogą być dostosowywane do różnych zastosowań.
 • Chwytaki i podnośniki – specjalistyczne urządzenia do chwytania i podnoszenia produktów, takie jak chwytaki próżniowe lub manipulatory. Mogą być używane do precyzyjnego przenoszenia towarów o niestandardowych kształtach lub rozmiarach.
 • Ciągniki – urządzenia te są używane do przemieszczania zestawów lub kontenerów z materiałami w magazynie. Przykładem takiego urządzenia jest Crown serii TC3000.

Bezpieczna obsługa urządzeń transportu bliskiego

Bezpieczna obsługa urządzeń transportu bliskiego w magazynach i na terenie zakładów przemysłowych jest kluczowa dla zapewnienia ochrony pracowników i uniknięcia wypadków.

Przedstawiamy kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa i dobrych praktyk, które należy przestrzegać przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego:

 • Szkolenie pracowników – pracownicy, którzy obsługują urządzenia transportu bliskiego, powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia do ich obsługi. Szkolenie powinno obejmować zarówno teorię, jak i praktykę oraz zrozumienie zasad bezpieczeństwa.
 • Dokładność i ostrożność – podczas korzystania z urządzenia transportu bliskiego, jak np. wózki widłowe, należy zachować szczególną ostrożność i skupienie. Unikaj pośpiechu i zachowuj dokładność podczas manewrowania.
 • Sprawdzenie stanu technicznego – przed użyciem urządzenia transportu bliskiego, należy sprawdzić jego stan techniczny, w tym hamulce, oświetlenie, układ kierowniczy, opony itp. Wszelkie usterki lub nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić i naprawić.
 • Przestrzeganie przepisów – zawsze przestrzegaj przepisów i regulacji dotyczących obsługi urządzeń transportu bliskiego, które obowiązują w twoim miejscu pracy.
 • Noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej – podczas obsługi urządzeń transportu bliskiego, należy nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym kask, okulary ochronne, rękawice i inne środki bezpieczeństwa, jeśli jest to wymagane.
 • Unikanie przeciążenia – nie przeciążaj urządzenia transportu bliskiego. Zawsze przestrzegaj limitów wagi i obciążenia określonych dla danego urządzenia.
 • Kierowanie pojazdem zgodnie z oznakowaniami – w magazynach i na terenie przemysłowym często istnieją oznakowania i oznaczenia dróg oraz obszarów wyznaczonych dla ruchu urządzeń transportu bliskiego. Należy się do nich bezwzględnie stosować.
 • Dbałość o środowisko – jeśli używasz elektrycznych urządzeń transportu bliskiego, upewnij się, że są ładowane zgodnie z zaleceniami producenta i że są przyjazne dla środowiska.
 • Komunikacja – zachowaj odpowiednią komunikację z innymi pracownikami, szczególnie na terenach, gdzie poruszają się różne urządzenia transportu bliskiego. Ustal sygnały dźwiękowe lub wizualne, które informują innych o twojej obecności i intencjach.
 • Dokładne parkowanie – po zakończeniu pracy dokładnie zaparkuj urządzenie transportu bliskiego na wyznaczonym miejscu i wyłącz je, aby uniknąć niepożądanych wypadków.
 • Regularne przeglądy i konserwacja – wykonuj regularne przeglądy techniczne i konserwację urządzenia, aby utrzymać je w dobrym stanie i uniknąć awarii.

Dziennik konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Szczegółowe przepisy odnośnie do przeglądów i konserwacji UTB znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Rozporządzenie to wyszczególnia urządzenia transportu bliskiego i określa warunki techniczne dozoru technicznego, jakim te urządzenia podlegają. Znajdziemy tam także rodzaje, zakres i terminy badań technicznych, a także wytyczne do ich dokumentowania (rozdział 3, §11, 23 oraz 24 Rozporządzenia).

Służy do tego tak zwany Dziennik Konserwacji UTB zakładany dla każdego urządzenia podlegającego nadzorowi, w którym konserwujący urządzenie dokonuje zapisu wykonanych czynności konserwacyjnych.
Dziennik konserwacji urządzeń transportu bliskiego to ważne narzędzie, które pomaga śledzić i dokumentować regularne czynności konserwacyjne oraz serwisowe, mające na celu utrzymanie urządzenia w dobrym stanie technicznym i zapewnienie jego bezpiecznej i efektywnej pracy. Jakie zagadnienia możemy znaleźć w dzienniku konserwacji UTB? Przede wszystkim nazwę i/lub numer identyfikacyjny urządzenia, datę przeprowadzenia konserwacji, przebieg licznika lub godziny pracy (jeśli dotyczy), a także pozycje obejmujące:

Przegląd wizualny

 • Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia, w tym oznak uszkodzeń mechanicznych.
 • Stan opon i bieżnika (jeśli dotyczy).
 • Oświetlenie i sygnały dźwiękowe – czy działają poprawnie.
 • Stan elementów sterujących, takich jak kierownica lub dźwignie.

Sprawdzenie techniczne

 • Hamulce – sprawdzenie działania i skuteczności.
 • Układ kierowniczy – sprawdzenie skręcania i sterowania.
 • Napęd – sprawdzenie działania, przyspieszenia i biegu wstecznego (jeśli dotyczy).
 • Układ hydrauliczny (jeśli dotyczy) – sprawdzenie na obecność wycieków.
 • Bateria (jeśli dotyczy) – sprawdzenie poziomu naładowania i ewentualne naładowanie.

Czyszczenie

 • Usunięcie brudu, pyłu i zanieczyszczeń z urządzenia.
 • Oczyszczenie filtra powietrza (jeśli dotyczy).
 • Czyszczenie kół, rolek lub innych elementów nośnych.

Zamiany i naprawy

 • Wymiana zużytych części lub elementów.
 • Naprawa usterek lub uszkodzeń.

Inne uwagi

 • Wszelkie dodatkowe uwagi dotyczące stanu urządzenia lub zauważone problemy.
 • Jeśli wymagana jest dalsza konserwacja lub naprawa, to należy zaplanować odpowiednie działania.

Podpis osoby przeprowadzającej konserwację.

Podpis osoby nadzorującej konserwację.

Dziennik konserwacji urządzeń transportu bliskiego powinien być prowadzony regularnie, po każdym przeprowadzonym przeglądzie lub konserwacji. To ważne narzędzie do monitorowania stanu technicznego urządzenia, zapobiegania awariom i zapewnienia bezpiecznej pracy. W przypadku jakichkolwiek problemów lub usterek, należy natychmiast podjąć działania naprawcze i udokumentować je w dzienniku.

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa jest niezwykle istotne, aby zapewnić bezpieczne i efektywne operacje na terenie magazynu lub zakładu przemysłowego. Każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony i świadomy ryzyka związanego z obsługą urządzeń transportu bliskiego.

Urządzenia transportu bliskiego – podsumowanie

Inwestycja w urządzenia transportu bliskiego to inwestycja w przyszłość Twojego magazynu. Dzięki nim możesz znacząco poprawić wydajność, obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa.

Urządzenia zaprojektowane przez WDX zwiększą wydajność, zoptymalizują procesy logistyczne oraz zwiększą bezpieczeństwo pracy – urządzenia można dostosować do zmieniających się potrzeb Twojego magazynu. Możesz dodawać nowe urządzenia lub zmieniać ich konfigurację, gdy Twoje wymagania rosną.

Wspieramy również UTB przyjazne dla środowiska, takie jak elektryczne wózki widłowe, co pozwala zmniejszyć emisję szkodliwych gazów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne i serwisowe, które pomoże Ci utrzymać urządzenia w doskonałej kondycji i zapewni długotrwałą efektywność.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas