Warehouse Development eXperts
Zmień język

Internet rzeczy (IoT)

Koncepcja Internetu rzeczy odnosi się do systemu wzajemnie powiązanych urządzeń komputerowych, maszyn mechanicznych i cyfrowych, obiektów logistycznych i przemysłowych, budownictwa mieszkalnego, a nawet zwierząt lub ludzi. Współczesne możliwości technologiczne pozwalają gromadzić i przesyłać dane przez sieć bezprzewodową bez interwencji człowieka poprawiając jakość życia oraz możliwość rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw.

Przygotowaliśmy dla Was kompleksowy przewodnik po interesującym zagadnieniu, jakim jest niewątpliwie Internet rzeczy. W poniższym artykule przeczytacie o możliwych zastosowaniach IoT, w tym w przemyśle oraz logistyce. Poznacie definicje Internetu rzeczy oraz zagrożeń i szans jakie za sobą niesie ta koncepcja.

Przejdź do Internet rzeczy w logistyce.

Co to jest internet rzeczy? Definicja

Internet rzeczy (Internet of Things – IoT) – jest to idea zakładająca możliwość rozszerzenia zakresu funkcjonowania globalnej sieci internetowej poza komputery i smartfony, obejmując swym zasięgiem całą gamę przedmiotów, procesów oraz środowisk.

Słowo „rzecz” można odnieść, w tym konkretnym przypadku, zarówno do urządzeń medycznych wymieniających się wzajemnie informacjami, transpondera biochipa czy też samochodu, który ostrzega kierowcę o możliwych sytuacjach krytycznych na drodze.

Biznes jest kuszony przez IoT perspektywą zwiększenia przychodów, obniżenia kosztów operacyjnych oraz poprawy wydajności. Niezależnie od pobudek implementacji urządzeń Internetu rzeczy, zapewniają one wgląd w dane, które bywają niezbędne do usprawnienia przepływów pracy, wizualizacji wzorców użytkowania, automatyzacji procesów oraz spełnienia wymagań zgodności i skuteczniejszego konkurowania w zmieniającym się środowisku biznesowym.

Internet rzeczy – przykłady

Autonomiczne urządzenia, rozległe sieci, ogromne ilości danych – Internet rzeczy. Od inteligentnych miast i samochodów, po obroże dla psów – świat każdego staje się siecią wzajemnych połączeń.

Czytaj teraz: Logistyka 4.0 – przewodnik

W ciągu zaledwie jednego roku liczba urządzeń podłączonych do Internetu wzrosła z 5 milionów do miliardów. Business Insider Intelligence szacuje, że do końca 2020 roku zostaną zainstalowane 24 miliardy urządzeń IoT, generując ponad 300 miliardów przychodów. Oto przykłady Internetu rzeczy, które warto znać:

Kategorie urządzeń w Internecie rzeczy

W Internecie rzeczy wszystkie przedmioty, które są podłączone do globalnej sieci, można podzielić na trzy kategorie:

  • Urządzenia, które zbierają informacje, a następnie je wysyłają dalej. Czyli po porostu czujniki. Mogą to być czujniki temperatury, ruchu, wilgoci, jakości powietrza, światła itp. Czujniki te wraz z łączem pozwalają nam na automatyczne zbieranie informacji z otoczenia, co z kolei pozwala podejmować mądrzejsze decyzje.
  • Urządzenia, które uzyskują informacje, a następnie realizują zdefiniowane w ten sposób zadania.
  • Urządzenia, które realizują swoje zadania w obu powyższych zakresach – maszyny, które zbierają i wysyłają informacje, ale też odbierają dane i na ich podstawie wybierają określone działanie.

Systemy bezpieczeństwa inteligentnego domu

Kiedy mówimy o aplikacjach IoT, inteligentne domy są prawdopodobnie jednym z pierwszych skojarzeń. Budynki wpisujące się w nurt Internetu rzeczy wykorzystują dane do monitorowania, kontrolowania i przesyłania informacji do poszczególnych urządzeń. Pozwala to na automatyczne uruchamianie określonych działań, gdy pojawią się zdefiniowane sytuacje. Obecnie większość inteligentnych urządzeń automatyki domowej IoT umożliwia sterowanie nimi za pomocą aplikacji lub poleceń głosowych. Ale wyobraź sobie, że nie musiałbyś nawet podejmować takich działań. Innymi słowy, inteligentny dom będzie wiedział, kiedy podjąć określone działania i automatycznie je podejmie. I tu właśnie leży przyszłość automatyki domowej i Internetu rzeczy.

Autonomiczny sprzęt rolniczy

Statystyki pokazują, że stale rosnąca populacja świata osiągnie prawie 10 miliardów do roku 2050. Aby wyżywić tak ogromną ilość osób, łączy się rolnictwo z technologią. Technika uprawy szklarniowej zwiększa plony poprzez kontrolowanie parametrów środowiskowych, jednak ręczna obsługa powoduje straty w produkcji, straty energii i koszty pracy, co sprawia, że proces jest mniej efektywny. Szklarnia z wbudowanymi urządzeniami IoT nie tylko ułatwia monitorowanie, ale także pozwala kontrolować klimat w niej panujący. Czujniki mierzą różne parametry w zależności od wymagań i przesyłają je do chmury obliczeniowej.

Osobiste monitory stanu zdrowia

Tak zwana technologia noszona jest cechą charakterystyczną aplikacji IoT i prawdopodobnie jest jedną z najwcześniejszych branż, które wdrożyły Internet rzeczy do swoich usług. W dzisiejszych czasach zdarza się, że wszędzie widzimy Fit Bity, pulsometry czy smartwatche. A podobnych urządzeń jest więcej. Jednym z mniej znanych jest system monitorujący poziom glukozy. Urządzenie zostało stworzone z myślą o osobach chorych na cukrzycę. Wykrywa poziom glukozy w organizmie za pomocą małej elektrody zwanej czujnikiem glukozy umieszczonej pod skórą i przekazuje informacje za pośrednictwem częstotliwości radiowej do urządzenia monitorującego.

Inteligentne wyposażenie fabryczne

Jest to jedna z dziedzin, w której zarówno szybszy rozwój, jak i jakość produktów są krytycznymi czynnikami dla wyższego zwrotu z inwestycji. Dzięki aplikacjom IoT można dziś przeprojektować produkty i ich opakowania, aby zapewnić lepszą wydajność zarówno pod względem kosztów, jak i obsługi klienta.

Bezprzewodowe urządzenia do śledzenia zapasów magazynowych

Śledzenie zapasów magazynowych przekazuje krytyczne dane w czasie rzeczywistym. Urządzenia i systemy Internetu rzeczy sprawiają, że weryfikacja zapasów jest dokładna i obarczona mniejszym ryzykiem błędu, a szybko dostarczane informacje przekładają się bezpośrednio na płynność finansową, ciągłość łańcucha dostaw oraz sukces rynkowy.

Skanery biometryczne do cyberbezpieczeństwa

Biometryka oferuje szeroki zakres rozpoznawania. Rodzaje biometrii mogą być chemiczne, na przykład dopasowanie DNA, wizualne – na których opiera się większość skanerów – takie jak między innymi odciski palców, rozpoznawanie tęczówki czy siatkówki oka, rozpoznawanie twarzy, behawioralne – sposób, chodu, pisania czy słuchowe obejmujące identyfikację głosową i uwierzytelnianie mówiącego. Właściwie wykorzystywany Internet rzeczy zwiększa globalne bezpieczeństwo.

Śledzenie kontenerów i logistyki

Od momentu powstania rozwiązania do śledzenia zasobów, segmenty logistyki i transportu odnoszą największe korzyści i stały się powszechnym odbiorcą takich rozwiązań. Śledzenie pojazdów, śledzenie kurierów, przesyłek w magazynie, śledzenie palet, inteligentne parkowanie, obiekty łańcucha dostaw to kluczowe obszary, w których mamy największe korzyści z tego typu rozwiązań.

Internet rzeczy w Polsce

W sierpniu 2018 roku, powstała przy Ministerstwie Cyfryzacji Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy. Zrzesza ona przedsiębiorców, przedstawicieli branżowych izb gospodarczych, a także środowisk naukowych, związków pracodawców oraz organizacji społecznych. Jej głównym celem jest stworzenie warunków prawno-biznesowych dla rozwoju branży IoT. Wytypowano sektory, w których stosowanie technologii może przynieść wymierne korzyści dla obywateli, przedsiębiorców, samorządów i państwa, a także przyczynić się do poprawy jakości życia w Polsce.

Analiza obecnej sytuacji oraz wskazania dalszego rozwoju branży IoT, zostały opublikowane w raporcie „Internet Rzeczy – Polska przyszłości”. Wg. raportu Polska jest krajem, w którym przedsiębiorcy coraz chętniej dokonują cyfrowej transformacji, ale nasz kraj nadal plasuje się znacznie niżej od krajów Europy Zachodniej, USA czy Kanady. Jako kluczowe rozwiązanie dla poprawy tej sytuacji autorzy raportu wskazują konieczność stworzenia dobrych warunków firmom oferującym rozwiązania dla branży IoT w celu poszerzenia ich udziału w rynku i zwiększenia konkurencyjności rozwiązań.

Internet rzeczy – zagrożenia

Nieuprawnione użycie i wyciek danych to dwa podstawowe zagrożenia związane z Internetem rzeczy. Urządzenia są zwykle zaprojektowane do użytku zaraz po wyjęciu z pudełka przy minimalnej konfiguracji –użytkownicy często nie są powiadamiani o konieczności ustawienia własnego hasła do urządzenia. W niektórych przypadkach urządzenia tej samej marki czy modelu mogą być wyposażone w to samo domyślne hasło. Zabezpieczenie hasłem urządzeń IoT jest niezwykle ważne, o czym świadczy przypadek CloudPets z 2017 roku. CloudPets, pluszowe zwierzęta z dostępem do Internetu, które umożliwiły dzieciom i ich bliskim wymianę nagrań głosowych, były zabawką przyszłości, dopóki nie zostało ujawnione ok. 2 milionów nagrań, a także danych osobowych ponad pół miliona użytkowników. Przez brak wymogu dotyczącego haseł CloudPets stał się łatwym celem dla cyberprzestępców.

Urządzenia aktywowane głosem, takie jak inteligentne głośniki, rodzą dodatkowe obawy dotyczące bezpieczeństwa. Te urządzenia nie rozróżniają głosów, więc każdy, kto ma do nich dostęp, może dokonywać zakupów lub wykonywać inne czynności. Ta luka została nieszkodliwie wykorzystana w kilku przypadkach, ale podkreśla istotny problem.

Na szczęście istnieje kilka prostych i sprawdzonych metod dotyczących bezpieczeństwa IoT:

  • Ustawienie na routerze i urządzeniach bezpiecznych, unikalnych haseł. Ustawienie własnego hasła, zamiast korzystania z domyślnego, dostarczonego wraz ze sprzętem.
  • Dokonywanie aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje często zawierają poprawki zabezpieczeń, dlatego niezwykle ważne jest, aby instalować aktualizacje, gdy tylko są dostępne.
  • Używanie karty debetowej lub kredytowej nie powiązanej z kontem bankowym. Dobrym sposobem jest skorzystanie z karty przedpłaconej.
  • Nie łączenie urządzenia z wrażliwymi kontami e-mail. Podłączenie urządzenia do służbowego konta e-mail lub konta osobistego, które zawiera poufne informacje, może umożliwić cyberprzestępcom dostęp do wrażliwych danych.

Przemysłowy Internet rzeczy

Przemysłowy Internet rzeczy, w skrócie IIoT (ang. Industrial Internet of Things) – wiodąca idea tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Wzajemnie komunikujące się urządzenia i elementy sprzętu mogą zwiększyć wydajność firm, wspierać podejmowanie decyzji na podstawie większej ilości informacji oraz odblokować nowe źródła zysków.

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) jest podkategorią IoT. To określenie odnosi się do technologii IoT wykorzystywanej w konfiguracjach przemysłowych, czyli np. w zakładach produkcyjnych. IIoT jest kluczową technologią Industry 4.0, kolejnym etapem rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0 akcentuje inteligentną technologię, dane, automatyzację, komunikację, sztuczną inteligencję. Nowoczesne technologie rewolucjonizują sposób funkcjonowania fabryk i organizacji przemysłowych. Poniżej możecie obejrzeć wideo prezentujące wdrożenie automatycznego systemu transportu wewnętrznego dla firmy DANONE.

Dziś możliwe jest zintegrowanie inteligentnych czujników w maszynach produkcyjnych, systemach energetycznych i infrastrukturze, takiej jak przewody rurowe i okablowanie. Te czujniki, dzięki gromadzonym danym oraz zaawansowanej funkcjonalności, mogą pomóc zakładom przemysłowym w zwiększeniu wydajności, produktywności, bezpieczeństwa pracowników i wielu innych aspektów działalności.

Przemysłowy Internet Rzeczy usprawnia komunikację między maszynami i udostępnia kierownikom zakładów dane zapewniające lepszy wgląd w ich działanie. Dzięki ciągłemu gromadzeniu informacji na najniższym poziomie, firmy przemysłowe mogą lepiej monitorować zużywaną energię, wodę i inne zasoby, czas pracy maszyn oraz ich wydajność produkcyjną. Na podstawie uzyskanych danych mogą wprowadzać modyfikacje ręczne lub korzystać z automatycznej optymalizacji pracy wykonanej przez same urządzenia.

Internet rzeczy w logistyce

Zarządzanie logistyczne wymaga jednoczesnego monitorowania wielu działań – łańcucha dostaw, magazynowania i tak dalej. Istnieją dziesiątki czynników, które mogą wpływać na proces i powodować opóźnienia. Aby usprawnić operacje i zwiększyć satysfakcję klientów, menedżerowie powinni stosować innowacje, które mogą zaoferować Internet rzeczy dla logistyki.

Internet rzeczy w logistyce dostarcza narzędzia do planowania, monitorowania i zwiększania bezpieczeństwa wszystkich operacji. Połączone aplikacje zwiększają kontrolę nad tym, kto i kiedy wchodzi do magazynu, pomagają śledzić wszystkie towary i ostrzegają menedżera o możliwych sytuacjach krytycznych. Przykładami aplikacji bezpieczeństwa opartych na IoT są połączone systemy CCTV, aplikacje umożliwiające kierownikom magazynów zdalne blokowanie drzwi obiektu, aplikacje logistyczne do śledzenia zasobów, które pomagają monitorować dostawy i nie tylko, czy system WMS.

Internet rzeczy w logistyce – korzyści

Wpływ Internetu rzeczy na logistykę obejmuje ochronę pracowników poprzez wykrywanie problemów ze sprzętem na długo przed interakcją człowieka z narzędziem. Czujniki IoT znacznie skracają czas reakcji. Urządzenie do noszenia natychmiast wykrywa zmianę w najważniejszych parametrach użytkowych i przesyła dane do dedykowanej platformy, która powiadamia kierownika, a nawet wzywa karetkę.

Zwiększenie przejrzystości procesu przepływu przesyłki jest głównym celem, który menedżerowie biznesowi chcą osiągnąć dzięki wdrożeniu IoT – szczególnie w logistyce e-commerce. Możliwość śledzenia produktu od magazynu do drzwi klienta zwiększa pewność, że wszystkie etapy łańcucha dostaw przebiegają sprawnie.

Internet rzeczy w logistyce zwiększa poziom zaufania klienta do marki oraz oszczędza czas pracowników pomocy technicznej. Monitorowanie dostaw i zapasów w czasie rzeczywistym poprawia jakość planowania i alokacji budżetu. Internet przedmiotów ułatwia zarządzanie dostawami na kilka sposobów. Tagi RFID i podłączone czujniki GPS pomagają w śledzeniu wysyłki. Ponadto, dzięki podłączonym czujnikom, menedżerowie logistyki mogą uzyskiwać dane o lokalizacji w czasie rzeczywistym, aby pogoda lub inne zmiany środowiskowe nie przeszkodziły w terminowej dostawie. Dzięki Internetowi rzeczy logistyka może wreszcie stać się w pełni kontrolowaną domeną, w której wszystkie czynniki, które mogłyby negatywnie wpłynąć na proces dostawy, można zneutralizować.

Jeśli chodzi o transport, Internet rzeczy pomaga firmom śledzić lokalizację każdego pojazdu i porównywać optymalną trasę z tą, którą wybrał kierowca. Świadomość szczegółów procesu dostawy pomaga właścicielom firm oceniać wydajność pracowników i zachęcać do najlepszych praktyk, proaktywnie reagować na problemy na drodze i zarządzać nimi przy jak najmniejszej liczbie strat.

Z kolei zautomatyzowane przetwarzanie zamówień i aktualizacja statusu pomagają firmom zmniejszyć liczbę pracowników odpowiedzialnych za wysyłkę, zmniejszając ogólne koszty operacyjne. Korzystanie z podłączonych botów do dostarczania na ostatnim etapie pomaga w wykładniczym obniżeniu kosztów, a także zwiększa satysfakcję klientów.

Internet rzeczy dostarcza firmom wieloaspektowych danych – ile czasu zajmuje rotacja określonej ilości produktów w magazynie, jakie są sposoby optymalizacji dostaw, którzy pracownicy mają lepsze wyniki, które centra dystrybucyjne mają wyższe konwersje. W rezultacie menedżerowie mogą dość dokładnie planować operacje i przewidywać wyniki decyzji biznesowych.

Urządzenia IoT w logistyce umożliwiają monitorowanie fizycznego bezpieczeństwa personelu za pomocą urządzeń do noszenia i czujników. Dzięki Internetowi rzeczy pracodawca będzie w stanie chronić pracowników przed narażeniem na toksyczne substancje i ostrzegać kierowców, jeśli nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Istnieją urządzenia, które mogą wykrywać prędkość poruszania się pracownika i liczbę przerw w pracy oraz oceniać wydajność personelu na podstawie danych. Dla niektórych menedżerów takie dogłębne śledzenie może być przesadne. Jednak zapewnia lepsze zrozumienie motywacji i umiejętności zarządzania czasem.

Asortyment IoT i logistycznych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą jest ogromny – podłączony sprzęt do wykrywania włamań, czujniki do śledzenia zasobów w czasie rzeczywistym, systemy alarmowe, inteligentne ogrodzenia i inne. Menedżer będzie mógł znaleźć rozwiązanie IoT dla logistyki, które zapewnia zwiększoną widoczność zapasów i łańcucha dostaw, chroni przed oszustwami, kradzieżą produktu lub manipulacją.

Internet rzeczy w logistyce – przykłady

Jak widzicie, IoT oferuje mnóstwo korzyści. Poznajcie przykłady najbardziej rozpowszechnione rozwiązań Internetu rzeczy w logistyce:

1. Systemy śledzenia zapasów

Systemy śledzenia zapasów pomagają menedżerom logistyki w planowaniu uzupełniania zapasów i dystrybucji. Dzięki podłączonym czujnikom właściciele firm będą mogli zapewnić bezpieczne przechowywanie produktów, zaoszczędzić czas dzięki natychmiastowemu zlokalizowaniu potrzebnego przedmiotu i zminimalizować błędy ludzkie.

2. Systemy analityki predykcyjnej

Rozwiązania do analizy predykcyjnej pomagają menedżerom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarządzania magazynem i planowania łańcucha dostaw. Służą do wyznaczania najkrótszych tras dostaw, wykrywania wczesnych oznak wadliwego sprzętu i przypominania personelowi, kiedy należy wymienić elementy wyposażenia. Systemy analizy predykcyjnej zwiększają produktywność magazynów i obniżają koszty dostaw. Zobacz wideo prezentujące wózek widłowy zbierający i analizujący dane w czasie rzeczywistym.

3. Narzędzia do zarządzania lokalizacją

Dzięki IoT w transporcie i logistyce kierownicy firm mogą śledzić w czasie rzeczywistym lokalizację każdego pojazdu, statusy dostaw i szacowany czas potrzebny do zakończenia procesu.

4. Dostawa za pomocą drona

Drony to skuteczny sposób na przyspieszenie i automatyzację dostaw. W logistyce można je wykorzystać do usprawnienia nawigacji w magazynie, zapewnienia klientom natychmiastowych dostaw do sklepów i rozwiązania problemów na ostatnim odcinku.

5. Pojazdy zautomatyzowane

Zautomatyzowane ciężarówki będą główną innowacją w logistyce. Jest prawdopodobne, że firmy logistyczne będą jednymi z pionierów wdrażania autonomicznych pojazdów i tymi, które odniosą największe korzyści z innowacji logistycznych. Pojazdy wybiorą najbardziej dogodną trasę, dostosują temperaturę i inne właściwości w pojeździe, aby przechowywać produkty w sprzyjającym środowisku, a także wiele innych zastosowań dostosowanych do każdej dostawy.

Internet rzeczy – podsumowanie

Możliwości technologii wykorzystującej Internet rzeczy stają się coraz większe. Ilość i szczegółowość dostępnych danych całkowicie zmienia sposób zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, w tym logistyką magazynową. Konwencjonalne rozwiązania, takie jak systemy wysokiego składowania, konstrukcje paletowe czy też wózki widłowe są wspierane przez technologię 4.0. Dziś, optymalizacja procesu intralogistycznego to przede wszystkim wypadkowa trafnych decyzji strategicznych opartych na olbrzymiej ilości danych oraz automatyki przemysłowej wchodzącej dynamicznie do polskich magazynów.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas