Warehouse Development eXperts
Zmień język

Oznakowanie magazynu – czyli jak zorganizować przestrzeń pracy

Znakowanie przestrzeni to symbol naszych czasów. Jest obecne i zauważalne w wielu aspektach codziennego życia – w budynkach użyteczności publicznej, na ulicy, na drodze czy w pracy. W każdym z tych miejsc obowiązuje pewien wzorzec zachowania, który jeżeli jest przestrzegany – może nas uchronić przed niebezpieczeństwem. Nie inaczej jest w magazynie. Hala magazynowa to przestrzeń o podwyższonym ryzyku wypadku, gdzie stosowanie odpowiedniego oznakowania zwiększa komfort pracy i produktywność personelu.

Czy oznakowanie w magazynie to temat ujęty w przepisach prawnych? Jakie znaki i oznaczenia występują w magazynach? Co wchodzi w zakres dodatkowego oznakowania magazynu? Tych zagadnień dotyczy bieżący wpis – zachęcamy do lektury.

Oznakowanie w magazynie – przepisy

Z funkcjonowaniem magazynu jako miejsca, gdzie występuje intensywny przepływ ciężkich ładunków, wiąże się wiele zagrożeń, które mogą skutkować wypadkami. By ich uniknąć, należy umieścić czytelne oznaczenia i symbole, które skutecznie ułatwiają pracownikom orientowanie się i nawigację w przestrzeni. To z kolei wpłynie nie tylko na poprawę stopnia bezpieczeństwa, pewność i swobodę poruszających się w tym obszarze ludzi, ale także przyczyni się do wzrostu wydajności poprzez lepszą identyfikację poszczególnych stref i dróg czy też wskazanie obszarów ograniczonego dostępu.

Głównym dokumentem zawierającym przepisy z zakresu oznakowania w magazynie oraz wytyczająca minimalne warunki dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy jest Dyrektywa 92/58/EWG obowiązująca we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto w ciągach komunikacyjnych wewnątrzzakładowych obowiązują regulacje Kodeksu Drogowego, a właściciel magazynu ma obowiązek ustalenia znaków, zasad i ograniczeń (np. prędkości) zgodnie z przepisami. Dodatkowym aktem prawnym mającym zastosowanie przy opracowaniu oznakowania w magazynie jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w którym między innymi znajdują się normy prawne dotyczące szczegółowych zasad stosowania znaków graficznych i sygnałów bezpieczeństwa.

Tutaj przeczytasz więcej o zasadach bezpieczeństwa w magazynie.

Rodzaje oznakowania magazynu

Najbardziej rozpowszechniony podział oznaczeń w magazynie obejmuje znaki pionowe i oznakowania poziome, uzupełniające infrastrukturę magazynową. Współdziałanie obu systemów znakowania pozwala na stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, w którym panuje porządek, a każdy pracownik może wykonywać swoje obowiązki efektywniej, bo czas potrzebny na nawigację w obiekcie i transport ładunków zostaje zredukowany.

Oznakowanie poziome w magazynie

Oznaczenia poziome w magazynie, często w określonych barwach tj. żółty (ostrzeganie), niebieski (nakazywanie), biały i zielony (informowanie), znajdują się na posadzce obiektu i obejmują elementy malowane na niej w celu wyodrębnienia ciągów komunikacyjnych, w których poruszają się pojazdy mechaniczne, w tym wózki widłowe, oraz uwidaczniają drogi i przejścia przeznaczone tylko dla ruchu pracowników pieszych. Ma to na celu maksymalne rozgraniczenie tych dwóch stref w celu zapobieżenia potencjalnym wypadkom. Wspomagającym oznakowaniem są m.in.:

 • linie obrysowe regałów, słupów, odbojów,
 • linie wyznaczające poszczególne strefy działań w magazynie – miejsca przyjęcia, kompletacji, pola odkładcze, stanowiska pracy,
 • znaki specjalne ułatwiające nawigację – strzałki, znaki ostrzegawcze,
 • oznaczenia dotyczące lokalizacji doków i ramp,
 • piktogramy BHP oraz takie, które informują o tym, gdzie znajduje się wyjście ewakuacyjne, gaśnica, hydrant, alarm czy apteczka pierwszej pomocy.

Oznakowanie pionowe w magazynie

Dopełnieniem oznaczeń poziomych są znaki pionowe umieszczane na słupach i ścianach, które najczęściej są związane z oznakowaniem regałów magazynowych i są to:

 • symbole opisujące miejsca paletowe,
 • numeracje i opisy półek,
 • znaki orientacyjne umożliwiające szybszą orientację w przestrzeni,
 • tabliczki znamionowe informujące o parametrach regałów magazynowych,
 • oznakowania dotyczące korytarzy roboczych i ciągów komunikacyjnych,
 • etykiety identyfikacyjne poszczególnych alejek i dróg,
 • lustra bezpieczeństwa i bariery ochronne.

Dodatkowe oznakowanie w magazynie

Obok oznaczeń oraz symboli poziomych i pionowych wyróżniamy także tzw. oznakowanie dodatkowe, wspomagające bezpieczeństwo prac w magazynie. Do nich zaliczamy:

 • sygnały dźwiękowe ostrzegające o niebezpieczeństwie np. wzywający do ewakuacji,
 • sygnały świetlne nadające ciągłe lub przerywane błyski,
 • komendy ręczne wydawane przez pracownika, np. takie wspomagające nawigację operatora wózka widłowego.

Aby stosowanie dodatkowego oznakowania w magazynie było właściwie rozumiane przez wszystkich zatrudnionych i spełniało założenia norm bezpieczeństwa, powinno być ustandaryzowane i przekazane każdemu pracownikowi magazynowemu w przejrzysty sposób – zarówno przy okazji szkolenia stanowiskowego, jak i okresowego.

Znaki i oznaczenia w magazynie – podsumowanie

Magazyn to szczególna przestrzeń, w którym nietrudno o wypadek zagrażający bezpośrednio życiu i zdrowiu pracowników oraz bezpieczeństwu przyjmowanych i przechowywanych ładunków. Z uwagi na to stosuje się szereg oznakowań i symboli, które pomagają w lepszej orientacji w przestrzeni, skracają czas przeznaczony na lokalizację produktów czy uzyskanie informacji o nich.

Natomiast w przypadku gdy interesuje nas stworzenie inteligentnego magazynu, w którym identyfikacja towaru stoi na najwyższym poziomie, eliminacja potencjalnych pomyłek spada do minimum oraz istnieje zarządzanie logistyką magazynową i monitorowanie bezpieczeństwa pracy, warto rozważyć wdrożenie dedykowanego systemu zarządzania magazynem – WMS, który w znaczny sposób usprawni przepływ towarów w obiekcie.

W firmach produkcyjnych można pokusić się o wdrożenie magazynu automatycznego Q, gdzie przepływ ładunków obywa się bez ingerencji człowieka, a co za tym idzie, ryzyko wypadku zostaje znacząco zredukowane.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas