Warehouse Development eXperts
Adres e-mail
info@wdx.pl
Serwis wózków widłowych
+48 22 428 88 22
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Oferujemy audyt logistyczny magazynu Quick-Check. Strategiczne decyzje podejmiesz w oparciu o twarde dane. Otrzymasz szybką informację zwrotną. Zaplanujesz efektywne działania operacyjne.

Audyt logistyczny magazynu Quick-Check w ofercie WDX S.A. to:

  • analiza procesów magazynowych w odniesieniu do celów strategicznych,

  • analiza porównawcza – zestawienie celów logistycznych z wynikami przedsiębiorstwa,

  • panel specjalistów wraz z burzą mózgów,

  • wywiady pogłębione z kadrą kierowniczą oraz kluczowymi pracownikami.

Skuteczne decyzje strategiczne

Analiza procesów logistycznych pozwala odpowiedzieć na wiele kluczowych pytań. Uzyskujesz wiedzę. Możliwości podjęcia kluczowych decyzji. Zyskujesz przewagę konkurencyjną. Zebrane dane weryfikowane są przez zespół analityków logistycznych. Dział Solutions WDX S.A. to;

  • wieloletnie doświadczenie,
  • aktualna wiedza logistyczna,
  • znajomość trendów i nowych technologii,
  • złożone projekty badawcze realizowane dla Partnerów z różnych sektorów gospodarki.

Zazwyczaj już na etapie pozyskiwania informacji jesteśmy w stanie zasugerować pierwsze zmiany procesowe. Wyznaczamy kierunki rozwoju. Dostarczamy rozwiązania pozwalające optymalizować procesy magazynowe

Ocena działania systemu logistycznego

Audyt Quick–Check skupia się przede wszystkim na zebraniu danych oraz analizie procesów logistycznych. Realizujemy kilkudniowe fizyczne akwizycje. Badamy dany obszar składowania i transportu wewnętrznego. Przeprowadzamy wywiady wśród pracowników magazynowych (zarówno fizycznych, jak i administracyjnych).

Efektem przeprowadzonych prac jest Quick-Check Report. Jakościowa ocena działania systemu logistycznego. Raport obejmuje propozycje rozwiązań. Rekomendacje działań optymalizacyjnych. Możliwość usprawnienia codziennego funkcjonowania magazynu. Poprawę wybranych parametrów procesu, takich jak; efektywność, wydajność, pracochłonność itd. Quick-Check uwzględnia możliwości i zasoby. Koncentrujemy się na maksymalnej możliwej efektywności kosztowej wdrożenia.

Efektywne zarządzanie gospodarką magazynową

Efektywne zarządzanie gospodarką magazynową

Audyt Quick–Check skupia się przede wszystkim na zebraniu danych oraz analizie procesów logistycznych. Realizujemy kilkudniowe fizyczne akwizycje. Badamy dany obszar składowania i transportu wewnętrznego. Przeprowadzamy wywiady wśród pracowników magazynowych (zarówno fizycznych, jak i administracyjnych).

Efektem przeprowadzonych prac jest Quick-Check Report. Jakościowa ocena działania systemu logistycznego. Raport obejmuje propozycje rozwiązań. Rekomendacje działań optymalizacyjnych. Możliwość usprawnienia codziennego funkcjonowania magazynu. Poprawę wybranych parametrów procesu, takich jak; efektywność, wydajność, pracochłonność itd. Quick-Check uwzględnia możliwości i zasoby. Koncentrujemy się na maksymalnej możliwej efektywności kosztowej wdrożenia.