Warehouse Development eXperts
Adres e-mail
info@wdx.pl
Serwis wózków widłowych
+48 22 428 88 22
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Usługa audytu magazynu w WDX pozwala zweryfikować stan procesu, zidentyfikować obszary wymagające modyfikacji, zwiększyć produktywność i wydajność poszczególnych operacji, skontrolować wykorzystanie posiadanej technologii oraz ocenić realne koszty oraz czas wdrożenia rekomendowanych zmian.

Przed przystąpieniem do audytu magazynu przygotowujemy dedykowane dla danego obiektu narzędzia badawcze oraz opracujemy kluczowe wskaźniki. Forma i stopień szczegółowości badania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb. Audyt magazynowy to ocena jakościowa oraz ilościowa systemu intralogistycznego. Przeprowadzamy szczegółową analizę pod kątem przepływu materiałów – od momentu wejścia do systemu, poprzez składowanie, do momentu jego opuszczenia.

Dlaczego audyt logistyczny magazynu?

Audyt logistyczny magazynu pozwala rozwiązać realne problemy biznesowe – budować przewagę konkurencyjną poprzez logistykę. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na wybranych płaszczyznach funkcjonalnych – obszarach wymagających natychmiastowych działań naprawczych. Możliwa jest współpraca w ramach optymalizacji całego łańcucha dostaw.

Szczegółowość audytu magazynu oraz główny obszar zainteresowania jest wypadkową ustaleń oraz wywiadu przedwdrożeniowego i zawsze zależy od indywidualnego zapotrzebowania. Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów intralogistycznych. Serdecznie zapraszamy do współpracy – Warehouse Development eXperts.

Elementy systemu objęte audytem magazynowym

Audyt magazynowy weryfikuje jakość poszczególnych operacji w procesie intralogistycznym – pozwala zdefiniować obszary o niewystarczającym stopniu efektywności, opisać i wdrożyć wymagane standardy oraz zapobiec występowaniu problemów operacyjnych w przyszłości. Elementy systemu logistycznego podlegające analizie i ocenie audytu magazynowego:

  • Przepływ towarów pomiędzy zdefiniowanymi strefami funkcjonalnymi:
  1. definicja stref wejścia, wyjścia, produkcji, składowania długo i krótkoterminowego, buforów przejściowych,
  2. określenie ram czasowych przepływu materiałów w danej relacji (np. liczba palet, kartonów na zmianę roboczą czy godzinę pomiędzy strefą produkcji, a składowania),
  3. stworzenie karty procesu przepływu materiałów, czyli graficzno-analitycznego przedstawienia procesu przepływu materiałów i ich sekwencji.
  • Dobór wyposażenia mechanicznego, takiego jak wózki widłowe i przenośniki magazynowe.
  • Dobór wyposażenia do składowania, takiego jak regały magazynowe.
  • Struktura dostaw i wysyłek pod kątem technologii procesów ładunkowych, ich wydolności, maksymalnych możliwości przepływu itd.
  • Wyznaczone ścieżki komunikacyjne wewnątrz i pomiędzy strefami funkcjonalnymi wraz z dobranym systemem transportu.
  • Kategoryzacja pracy ludzi i urządzeń w przedsiębiorstwie.
  • System obiegu informacji w przedsiębiorstwie – przykładowo, rodzaje i typy generowanych dokumentów.

Projektujemy rozwiązania magazynowe dla przedsiębiorstw ze zróżnicowanych obszarów gospodarki. Produkujemy regały magazynowe oraz systemy automatyczne – zapewniamy możliwość wsparcia przy wdrożeniu złożonych systemów technologicznych oraz informatycznych.

Optymalizacja logistyki jako wypadkowa audytu magazynu

Optymalizacja logistyki jako wypadkowa audytu magazynu

Prace audytorskie oceniają działanie systemu logistycznego – wskazujemy kierunki zmian i optymalizacji procesów. Przeprowadzając ocenę intralogistyki, zbieramy dane ilościowe oraz jakościowe od kluczowych jednostek operacyjnych – pracowników obiektu, kadry zarządzającej czy też działów kooperacyjnych. Audyt magazynu pozwala poprawić wydajność, bezpieczeństwo oraz organizację pracy.

Audyt przekłada się na zysk dla przedsiębiorstwa. Wielowariantowe wskazanie kierunku zmian pozwala na podjęcie strategicznych decyzji. Szczegółowy raport zawiera rekomendacje dotyczącą dalszych kroków oraz ocenę stopnia ryzyka.

Projektujemy, wyposażamy i audytujemy magazyny

Audyt magazynu stanowi podstawowy element naszej oferty projektowej. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych Partnerów, zdecydowaliśmy się powołać interdyscyplinarny Dział Solutions – bazując na bogatym doświadczenie w branży, świadczymy usługi doradcze i konsultingowe dla podmiotów ze zróżnicowanych obszarów gospodarki.

Projektując nowy magazyn lub modernizując istniejący obiekt, możesz liczyć na bezpłatne wsparcie w zakresie layoutu logistycznego – planu funkcjonalnego systemu składowania oraz transportu wewnętrznego. Zapraszamy Cię do obejrzenia materiału wideo prezentującego nasze możliwości produkcyjne. Postaw na audyt logistyczny magazynu w WDX – nasz zespół jest gotowy na nowe wyzwania!