Warehouse Development eXperts
Adres e-mail
info@wdx.pl
Serwis wózków widłowych
+48 22 428 88 22
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Układnice automatyczne – co należy wiedzieć, aby ustrzec się błędów

Inwestycja w automatyczny system składowania, jak każda tego typu, zwraca się relatywnie szybko wtedy, kiedy spełnione są odpowiednie kryteria: parametry ilościowe wejścia i wyjścia towaru, ilości składowanego towaru, możliwości równomiernego zaplanowania przepływu czy zaprojektowania optymalnych wymiarów magazynu (korelacja długości, szerokości i wysokości). Na odpowiednie zaprojektowanie systemu magazynowania z zastosowaniem układnic ma wpływ wiele czynników i jest to traktowane zawsze indywidualnie.

Układnica magazynowa – pierwszy etap planowania

Układnica magazynowa to jedno z rozwiązań automatyzujących system składowania i przepływu towarów. Wobec sytuacji na rynku pracy nie można przejść obojętnie – układnica regałowa może być jednym z rozwiązań. Podejmując decyzję o inwestycji, warto zwrócić uwagę:
–  czy tego typu rozwiązanie zostało już wykorzystane w naszej branży, przy składowaniu podobnego produktu lub przy podobnym sposobie dystrybucji – czerpanie z istniejących realizacji to najlepsze źródło doświadczeń;
– czy nasza lokalizacja jest optymalna do zaprojektowania konkretnego rozwiązania (np. czy nie występują ograniczenia wysokości);
– czy nasz system WMS jest gotowy na współpracę z MFC lub WCS (system przepływu towaru);
– czy jesteśmy gotowi i mamy możliwości przystosowania naszego sposobu działania do wymogów automatyzacji. Może być to czynnik decydujący o opłacalności zastosowania tego typu rozwiązania.

Układnice magazynowe – ważne pytania

Przede wszystkim należy rozważyć czy układnice automatyczne są najbardziej optymalnym rozwiązaniem w przypadku tego konkretnego magazynu. Podstawą jest analiza danych na temat przepływu i ilości palet. Często powodem błędnych decyzji jest brak czasu na zebranie odpowiedniej wiedzy o inwestycji, co pozwoliło by na dobór optymalnego rozwiązania. Kolejną barierą jest ograniczanie środków na przeprowadzenie audytu, projektu logistycznego czy innych niezbędnych analiz. Przeszkodą może okazać się również nieoptymalna lokalizacja magazynu czy bariery architektoniczne samego budynku. Mowa tu o ograniczeniach dotyczących wysokości zabudowy, nierówność terenu, brak możliwości rozbudowy, zbyt duża siła wiatru etc. Parametry, cena komponentów, czy też finalny koszt układnicy magazynowej zależą od wielu czynników.

Układnice regałowe – unikaj błędów

Wiele błędów może być również popełnionych na etapie przygotowywania wdrożenia. Związane jest to z brakiem doświadczenia w planowaniu i przeprowadzeniu inwestycji na każdym etapie. Istotna jest koncepcja na wdrożenie tego typu systemu etapowo i odpowiednie zaplanowanie kroków rozbudowy. Powinno się również pamiętać, że aby osiągnąć oczekiwane efekty optymalizacji należy odpowiednio przygotować system elektroniczny np. typu WMS do współpracy z automatyzacją. Do częstych błędów zaliczyć tez można skracanie buforów obsługowych systemu obsługi układnic (systemy przenośników magazynowych) oraz brak rzetelnego systemu kontroli i weryfikacji jakości palet. Niskiej jakości palety etc. mogą powodować blokowanie się systemu, a co za tym idzie ograniczanie jego wydajności. Finalny schemat oraz rodzaj układnicy powinien być wypadkową opisu procesu logistycznego wynikającego bezpośrednio z przeprowadzonego audytu.