Warehouse Development eXperts
Zmień język

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zapewniając prawidłowy przepływ towarów i usług od producentów do konsumentów. Procesy te obejmują wiele uporządkowanych, kluczowych działań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które pozwalają na efektywne i sprawnie działające operacje logistyczne. Natomiast efektywne zarządzanie procesami logistycznymi jest niezbędne do osiągnięcia konkurencyjności na rynku i zadowolenia klientów. Automatyzacja, technologia informatyczna i systemy zarządzania łańcuchem dostaw odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu efektywności logistycznej przedsiębiorstwa.

Czym są i co składa się na procesy logistyczne w firmie?

Procesy logistyczne w firmie to złożone operacje i działania, które obejmują zarządzanie i kontrolę przepływem surowców, towarów i usług w obrębie łańcucha dostaw oraz wewnętrznych operacji firmy. Są one kluczowe dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Procesy logistyczne składają się z wielu elementów i działań. Procesy logistyczne w firmie można podzielić na dwie główne kategorie: procesy logistyczne wewnętrzne i procesy logistyczne zewnętrzne.

Procesy logistyczne wewnętrzne:

 • Produkcja.
 • Zarządzanie zapasami.
 • Zarządzanie magazynem.
 • Transport wewnętrzny.
 • Kompletacja zamówień.
 • Zarządzanie jakością.

Procesy logistyczne zewnętrzne:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • Transport zewnętrzny.
 • Dystrybucja.
 • Zarządzanie magazynami zewnętrznymi.
 • Kontrola jakości dostaw.

Procesy logistyczne zewnętrzne i wewnętrzne są wzajemnie powiązane i stanowią integralną część zarządzania łańcuchem dostaw. Efektywne zarządzanie obiema kategoriami procesów jest niezbędne do osiągnięcia efektywności operacyjnej i zadowolenia klientów. Dodatkowo, automatyka magazynowa i systemy informatyczne, takie jak oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu zarówno procesów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Charakterystyka procesów logistycznych w magazynie

Dobrze skonstruowane procesy logistyczne w magazynie odgrywają ogromną rolę w efektywnym zarządzaniu zapasami, przyjmowaniu, przechowywaniu, kompletowaniu i wysyłce towarów. Charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami i działaniami.

Sprawdź nasz przewodnik po procesie magazynowania: https://wdx.pl/2020/04/15/magazynowanie-towarow/.

Oto charakterystyka procesów logistycznych w magazynie:

 • Przyjmowanie towarów – proces rozpoczyna się od przyjęcia dostawy od dostawców. Następuje dokładna kontrola dostawy, weryfikacja ilości i jakości towarów, a następnie ich zewidencjonowanie.
 • Składowanie – przechowywanie towarów w magazynie z uwzględnieniem optymalnego układu przestrzennego. Do tego procesu możemy zaliczyć także etykietowanie i identyfikację produktów w magazynie.
 • Kompletacja zamówień – proces wyboru i przygotowania produktów do wysyłki na podstawie zamówień klientów. Stanowi wybór odpowiednich produktów z magazynu z uwzględnieniem ich ilości, terminów dostaw i innych czynników.
 • Pakowanie – przygotowanie produktów do wysyłki poprzez odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie produktów przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 • Wysyłka – organizacja procesu wysyłki towarów do klientów lub innych miejsc docelowych. Wybór odpowiednich środków transportu, przygotowanie dokumentacji wysyłkowej.
 • Zarządzanie stanem zapasów – monitorowanie ilości towarów w magazynie, określenie minimalnych i maksymalnych poziomów zapasów. Planowanie zamówień i dostaw.
 • Obsługa reklamacji – proces przyjmowania i rozpatrywania reklamacji od klientów. Rejestrowanie i analizowanie przyczyn reklamacji oraz podejmowanie działań naprawczych.
 • Technologia i automatyzacja – wykorzystanie technologii, takich jak systemy zarządzania magazynem (WMS) czy systemy skanowania kodów kreskowych. Automatyzacja niektórych operacji, takich jak sortowanie i kompletacja zamówień.
 • Ochrona i bezpieczeństwo – zapewnienie bezpieczeństwa towarów oraz personelu magazynu. Zabezpieczenie przed kradzieżą i uszkodzeniem produktów.
 • Kontrola jakości – sprawdzanie jakości przyjmowanych towarów oraz produktów w magazynie. Eliminowanie wad i problemów jakościowych.
 • Dokumentacja i raportowanie – prowadzenie dokładnej dokumentacji dotyczącej operacji logistycznych w magazynie. Raportowanie wyników, analiza danych i wskaźników wydajności.
 • Skuteczne i efektywne zarządzanie tymi procesami wymaga planowania, organizacji, technologii i zdolności do monitorowania oraz dostosowywania operacji w magazynie.

Efektywne zarządzanie procesami logistycznymi

Wiemy już, że efektywne zarządzanie procesami logistycznymi odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw, obniżeniu kosztów operacyjnych oraz zwiększeniu konkurencyjności firmy. Zastanówmy się co wziąć pod uwagę planując procesy, aby były one łatwe do zarządzania i przynosiły wymierne korzyści. Oto kilka najważniejszych aspektów, które są istotne dla efektywnego zarządzania procesami logistycznymi:

 • Planowanie i strategia – określenie klarownej strategii logistycznej oraz dokładnego planu działania jest kluczowe. Warto uwzględnić cele, priorytety i strategie dostosowane do potrzeb firmy i klientów.
 • Optymalizacja łańcucha dostaw – efektywne zarządzanie procesami logistycznymi obejmuje cały łańcuch dostaw, począwszy od dostawców surowców przez magazyny, transport, aż po dostarczenie produktów do klientów. Optymalizacja trasy dostaw, wybór dostawców oraz skuteczna koordynacja stanowią klucz do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności.
 • Wykorzystanie technologii – nowoczesne technologie, takie jak systemy zarządzania magazynem, oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw czy systemy monitorowania, pomagają w automatyzacji procesów, śledzeniu przesyłek i zarządzaniu zapasami.
 • Efektywna infrastruktura – odpowiednie zaplanowanie i wykorzystanie infrastruktury, takiej jak powierzchnia magazynowa, czy flota pojazdów, wpływa na sprawną logistykę.
 • Zarządzanie zapasami – kontrola ilości i rodzaju zapasów jest niezbędna. Minimalizacja zapasów wraz z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości dostaw.
 • Monitorowanie i kontrola – regularne monitorowanie operacji logistycznych oraz analiza wyników za pomocą wskaźników wydajności (KPI) pozwalają na identyfikację problemów i wprowadzanie poprawek.
 • Doskonalenie procesów – procesy logistyczne powinny być ciągle doskonalone. Analiza wyników oraz reagowanie na zmiany w otoczeniu rynkowym umożliwiają stałe usprawnianie operacji.
 • Kadra i szkolenia – zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz ich regularne szkolenie w zakresie operacji logistycznych jest istotne dla efektywnego zarządzania.
 • Bezpieczeństwo i równowaga – bezpieczne przechowywanie towarów, ochrona przed uszkodzeniami i kradzieżą, a także dbałość o zrównoważony rozwój to ważne elementy zarządzania logistyką.
 • Partnerstwo i współpraca – współpraca z dostawcami, partnerami logistycznymi oraz klientami może znacząco wpłynąć na efektywność operacji logistycznych.

Efektywne zarządzanie procesami logistycznymi ma na celu usprawnienie operacji, obniżenie kosztów, poprawę jakości obsługi klienta oraz zwiększenie konkurencyjności firmy. W tym celu firma powinna stale analizować i doskonalić swoje procesy, wykorzystywać nowoczesne technologie oraz angażować zmotywowaną kadrę.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas