Warehouse Development eXperts
Zmień język

O opłatach za magazynowanie towaru

Ceny magazynowania są istotnym, jeśli nie kluczowym aspektem w zarządzaniu logistyką i magazynem w każdej firmie. Wpływają one na ogólną rentowność przedsiębiorstwa i mogą mieć decydujący wpływ na konkurencyjność na rynku. W zależności od tego czy zdecydujemy się na budowę własnego obiektu czy wynajmiemy gotową powierzchnię opłaty za magazynowanie towaru będą się różnić.

Magazynowanie to proces generujący określone koszty. Sprawdź co wpływa na wysokość opłat w logistyce wewnętrznej i na co zwrócić uwagę planując wynajem powierzchni magazynowej – zapraszamy do lektury!

Czynniki wpływające na opłaty za magazynowanie towaru

Poniżej przedstawiam kilka zasadniczych czynników mających wpływ na opłaty za magazynowanie towaru:

 • Lokalizacja magazynu – cena magazynowania może znacznie różnić się w zależności od lokalizacji. Magazyny w dużych miastach lub strategicznych miejscach mogą być znacznie droższe niż te na obrzeżach. Wybór lokalizacji powinien uwzględniać zarówno koszty, jak i dostępność do rynków docelowych.
 • Powierzchnia magazynu – wielkość magazynu bezpośrednio wpływa na cenę. Im większy magazyn, tym wyższe koszty wynajmu lub utrzymania. Firmy muszą zbalansować swoje potrzeby przestrzeni magazynowej z budżetem.
 • Rodzaj magazynu – istnieje wiele rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny chłodnicze, czy magazyny przeznaczone do obsługi towarów niebezpiecznych. Każdy rodzaj ma swoje własne specyficzne koszty, które wpływają na cenę.
 • Okres najmu – długość umowy najmu magazynu może mieć wpływ na cenę. Długoterminowe umowy mogą zapewnić niższą cenę w porównaniu do umów krótkoterminowych, ale mogą też być mniej elastyczne.
 • Usługi dodatkowe – usługi dodatkowe oferowane przez dostawcę magazynu, takie jak obsługa zamówień, pakowanie, etykietowanie czy śledzenie zapasów, mogą zwiększyć cenę, ale również ułatwić procesy logistyczne.
 • Sezonowość – w niektórych branżach ceny magazynowania mogą być uzależnione od sezonowości. Na przykład, w okresach wzmożonego popytu, ceny magazynowania mogą wzrosnąć.
 • Konkurencja na rynku – cena magazynowania może być również determinowana konkurencją na rynku dostawców usług magazynowych. W konkurencyjnym otoczeniu firmy mogą negocjować korzystniejsze warunki umów.

Opłaty za magazynowanie doliczane do czynszu

Składowe kosztów magazynowania w przypadku najmu mogą kształtować się w następujący sposób:

 • Czynsz najmu bazowy – to podstawowa opłata za wynajem przestrzeni magazynowej wraz z obsługującym ją personelem do obsługi towarów.
 • Koszty utrzymania i eksploatacji – obejmuje koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją magazynu, takie jak koszty elektryczności, ogrzewania, chłodzenia, wody, kanalizacji i ogólnego utrzymania budynku.
 • Podatek od nieruchomości – podatek od nieruchomości, który jest nakładany na właściciela nieruchomości, może być doliczany w całości lub w części proporcjonalnie do czynszu wynajmującego lub wynajmujących.
 • Koszty ubezpieczenia – opłaty za ubezpieczenie budynku, mienia i odpowiedzialności cywilnej mogą być częścią kosztów magazynowania.
 • Koszty obsługi technicznej – jeśli wynajmujący zapewnia usługi techniczne, takie jak naprawy i konserwacja, koszty z nimi związane mogą być one doliczane do czynszu.
 • Koszty zarządzania magazynem – opłaty za zarządzanie magazynem, w tym obsługę zamówień, śledzenie zapasów, etykietowanie i pakowanie, mogą być również uwzględniane w czynszu.
 • Koszty bezpieczeństwa – koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w magazynie, takie jak systemy alarmowe, kamery monitoringu i ochrona, mogą również zostać doliczone do czynszu.
 • Koszty obsługi klienta – jeżeli wynajmujący oferuje obsługę klienta lub usługi dystrybucji, to koszty związane z tymi usługami również będą częścią opłaty za magazynowanie.
 • Koszty obsługi prawniczej i administracyjnej – także koszty związane z obsługą prawną i administracyjną, takie jak opłaty za umowę najmu i inne formalności, a także koszty pracownicze jak pensje czy odzież robocza mogą być również uwzględniane w czynszu.
 • Inne koszty dodatkowe – w zależności od umowy, mogą istnieć inne koszty magazynowania, które zostaną doliczone do czynszu.

Warto zawsze dokładnie sprawdzić, które konkretnie koszty są uwzględniane w czynszu, ponieważ to może się różnić w zależności od umowy i negocjacji między stronami. Dodawanie kosztów innych niż sam czynsz do opłat to praktyka, w której koszty związane z wynajmem i/lub utrzymaniem magazynu są uwzględniane w ogólnym koszcie wynajmu, który najemca musi opłacać właścicielowi nieruchomości. Ta metoda jest stosowana w przypadku umów najmu magazynów i może mieć swoje zalety zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. Wynajmujący zazwyczaj płaci jeden rachunek, który obejmuje zarówno czynsz, jak i pozostałe koszty magazynowania, co ułatwia śledzenie i zarządzanie wydatkami i ma pewność, że koszty magazynowania nie będą zmieniać się znacząco w trakcie okresu umowy najmu. Oznacza to, że może łatwiej planować swój budżet i uniknie nieprzewidywalnych wzrostów kosztów. Zsumowanie kosztów magazynowania z czynszem może ułatwić negocjacje umowy najmu, ponieważ wynajmujący i najemca mogą negocjować jedną kwotę czynszu, zamiast osobno uzgadniać poszczególne koszty składowe. Dla wynajmującego, agregowanie kosztów magazynowania z czynszem może uprościć proces administracyjny, ponieważ nie musi śledzić i obsługiwać oddzielnych faktur za koszty magazynowania.

Jednak istnieją także pewne wady takiego podejścia. Może okazać się, że któraś ze stron odczuje brak kontroli nad kosztami magazynowania, które mogą okazać się wyższe lub niższe niż rzeczywiste, w zależności od umowy. Wynajmujący może być także ograniczony w negocjowaniu kosztów magazynowania, które są już uwzględnione w czynszu. Jeśli koszty magazynowania znacząco wzrosną w trakcie umowy najmu, wynajmujący może mieć problem z dostosowaniem się do tych zmian.

Dodawanie kosztów magazynowania do czynszu może być korzystne, ale również ma swoje wady. Decyzja o tym, czy zastosować takie podejście, zależy od indywidualnych preferencji wynajmującego i najemcy, a także od specyfiki umowy i rynku nieruchomości. Dlatego warto dokładnie rozważyć wszystkie aspekty przed podpisaniem umowy najmu.

Usługi magazynowania – za co tak naprawdę płacimy?

Usługi magazynowania to usługi świadczone przez dostawców magazynów lub firmy specjalizujące się w zarządzaniu magazynami, które pozwalają firmom przechowywać, zarządzać i dostarczać swoje produkty w efektywny sposób. Koszty usług magazynowania mogą różnić się w zależności od wielu czynników, ale typowo obejmują następujące elementy:

 • Usługi logistyczne – dostawcy magazynów często oferują usługi logistyczne, takie jak zarządzanie zapasami, optymalizacja trasy dostawy i zarządzanie zamówieniami.
 • Technologia i systemy informatyczne – koszty związane z wykorzystaniem systemów zarządzania magazynem (WMS), oprogramowania do śledzenia zapasów i technologii magazynowych, takie jak skanery i etykietowanie RFID.
 • Bezpieczeństwo i ubezpieczenie – koszty związane z zabezpieczeniem magazynu, w tym systemy alarmowe, monitoring, ochrona fizyczna oraz ubezpieczenie na wypadek strat lub uszkodzeń.
 • Koszty administracyjne – opłaty za obsługę administracyjną, takie jak obsługa dokumentów, obsługa klienta i zarządzanie umowami.
 • Koszty przechowywania specjalistycznego towaru – jeśli trzeba przechowywać specjalistyczne produkty, takie jak produkty chłodnicze, to poniesiemy koszty związane z utrzymaniem odpowiednich warunków przechowywania.
 • Koszty dostosowane do potrzeb – koszty usług magazynowania będą również zależały od specyficznych potrzeb i wymagań klienta, dlatego mogą one być dostosowywane indywidualnie.
 • Przestrzeń magazynowa – to podstawowa opłata za wynajem przestrzeni magazynowej. Koszty mogą być obliczane na podstawie powierzchni, ilości półek, miejsc paletowych lub innych kryteriów.
 • Obsługa materiałów – obejmuje koszty przyjmowania, pakowania, etykietowania, składowania i wydawania produktów. To także koszty związane z obsługą palet, kontenerów i innych nośników.
 • Obsługa zamówień – koszty związane z kompletowaniem zamówień, pakowaniem produktów do wysyłki oraz przygotowywaniem dokumentacji transportowej.
 • Transport – jeśli dostawca magazynu oferuje usługi transportu, to koszty transportu towarów do i z magazynu mogą być również uwzględnione.

Koszty usług magazynowania są zwykle negocjowane między dostawcą magazynu a klientem i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj przechowywanych produktów, ilość przestrzeni potrzebnej do składowania, rodzaj obsługi i poziom zaawansowania technologicznego. Dlatego przed wyborem dostawcy magazynu ważne jest dokładne określenie własnych potrzeb i oczekiwań oraz analiza dostępnych opcji na rynku.

Klasa magazynu a opłaty za magazynowanie towaru

Klasa magazynu odnosi się do poziomu jakości i funkcjonalności magazynu, a może wpływać na koszty magazynowania w znaczący sposób. Klasyfikacja magazynów jest często używana w branży nieruchomości i logistyce do określenia, jakie usługi i udogodnienia oferuje magazyn oraz jakie standardy jakości i bezpieczeństwa spełnia. W zależności od klasy magazynu, koszty magazynowania mogą się znacząco różnić. Oto kilka kluczowych aspektów, które łączą klasę magazynu z kosztami magazynowania:

 • Standardy jakości i bezpieczeństwa – magazyny o wyższej klasie zazwyczaj spełniają wyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. To może oznaczać, że są bardziej nowoczesne, lepiej zabezpieczone przed kradzieżą i uszkodzeniami, oraz wyposażone w lepsze systemy monitoringu i alarmów. Koszty utrzymania takiego magazynu mogą być wyższe, ale jednocześnie może to oznaczać mniejsze ryzyko straty lub uszkodzenia towarów, co może obniżyć koszty związanego z nimi ubezpieczenia.
 • Lokalizacja – klasa magazynu często idzie w parze z lokalizacją. Magazyny o wyższej klasie zazwyczaj są lepiej zlokalizowane, na przykład w pobliżu ważnych autostrad, portów czy centrów miast. To może wpłynąć na niższe koszty transportu i dostawy towarów oraz na dostępność do rynków docelowych. Jednak koszty najmu takich magazynów mogą być wyższe ze względu na atrakcyjność lokalizacji.
 • Infrastruktura – wyższa klasa magazynu często oznacza lepszą infrastrukturę, taką jak nowoczesne systemy oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, windy towarowe, dostęp do doków załadunkowych i rozładunkowych oraz bardziej zaawansowane systemy zarządzania magazynem (WMS). Koszty utrzymania takiej infrastruktury mogą wpływać na koszty magazynowania.
 • Usługi dodatkowe – magazyny wyższej klasy często oferują dodatkowe usługi, takie jak obsługa zamówień, etykietowanie, pakowanie, śledzenie zapasów czy zarządzanie logistyką, co może zwiększyć koszty, ale także usprawnić operacje magazynowe.
 • Powierzchnia i elastyczność – magazyny o wyższej klasie zazwyczaj mają większą powierzchnię i bardziej elastyczne rozwiązania – również automatyczne, co pozwala na dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb klienta. To może wpłynąć na koszty najmu i efektywność wykorzystania przestrzeni.
 • Koszty utrzymania – wyższa klasa magazynu może wiązać się z wyższymi kosztami utrzymania, takimi jak opłaty za obsługę techniczną, ochronę i utrzymanie infrastruktury.

Warto zauważyć, że klasa magazynu nie zawsze idzie w parze z niższymi czy wyższymi kosztami magazynowania. Dla niektórych firm magazyny o niższej klasie mogą być wystarczające i tańsze, a jednocześnie spełniać ich potrzeby. Ostateczny wybór klasy magazynu zależy od indywidualnych potrzeb, budżetu i strategii firmy. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zbadać dostępne opcje i porównać koszty oraz korzyści.

Cena wynajmu a koszt magazynowania

Ceny wynajmu powierzchni magazynowych w Polsce również są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, które w większości omówiliśmy powyżej. Może to być lokalizacja, klasa magazynu, wielkość powierzchni, rodzaj obsługi oraz okres najmu.

W Internecie możemy znaleźć przeróżne wartości, lecz my postaramy się przedstawić tu ogólny przegląd cen wynajmu magazynów w Polsce:

 • Magazyny w dużych miastach

Warszawa – ceny wynajmu magazynów w Warszawie są zazwyczaj najwyższe w kraju i mogą wynosić od 5 do 10 euro i więcej za metr kwadratowy miesięcznie w przypadku magazynów klasy A w atrakcyjnych lokalizacjach.

Poznań, Wrocław, Kraków – ceny wynajmu są zazwyczaj niższe niż w Warszawie, ale nadal mogą być stosunkowo wysokie w atrakcyjnych lokalizacjach.

 • Magazyny na obrzeżach miast

Magazyny na obrzeżach miast zazwyczaj są tańsze niż te w centrach miast. Ceny mogą wynosić od 2 do 4 euro za metr kwadratowy miesięcznie.

 • Klasa magazynu

Magazyny klasy B i C są zazwyczaj tańsze od magazynów klasy A. Ceny wynajmu mogą zaczynać się od 2-3 euro za metr kwadratowy miesięcznie.

 • Usługi dodatkowe

Jeśli potrzebujesz dodatkowych usług, takich jak obsługa logistyczna, obsługa zamówień czy zarządzanie zapasami, ceny wynajmu mogą wzrosnąć w zależności od zakresu tych usług.

 • Okres najmu

Dłuższy okres najmu z kolei może skutkować niższymi cenami wynajmu niż krótkoterminowy.

 • Lokalizacja

Lokalizacja nadal jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ceny magazynów w Polsce. Magazyny blisko ważnych tras transportowych lub centrów logistycznych mogą być droższe.

O opłatach za magazynowanie towarów – podsumowanie

Właściwe zarządzanie kosztami magazynowania jest kluczowym elementem efektywnego łańcucha dostaw. Firmy muszą uwzględniać różne czynniki i strategie, aby znaleźć optymalne rozwiązania kosztowe i zapewnić płynność operacji magazynowych. Dlatego monitorowanie i optymalizacja kosztów magazynowania pozostają ważnym zadaniem dla firm w dzisiejszym środowisku biznesowym. Podane w artykule ceny są mocno uśrednione więc przed przystąpieniem do negocjacji należy poznać propozycje kilku oferentów i wybrać tę, która najbardziej pasuje do twoich potrzeb i możliwości biznesowych. Ceny magazynów w Polsce również mogą fluktuować w zależności od aktualnych warunków rynkowych i popytu. Zawsze warto skonsultować się z lokalnymi agentami nieruchomości lub dostawcami magazynów, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące cen wynajmu w danym regionie.

Może cię również zainteresować: Ile kosztuje miejsce paletowe w magazynie?

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas