Warehouse Development eXperts
Zmień język

Środki transportu w logistyce wewnętrznej

Logistyka to termin, który większość społeczeństwa utożsamia przede wszystkim z licznymi ciężarówkami transportującymi towary oraz obiektami magazynowymi rozsianymi wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Jednak cały proces logistyczny jest dużo bardziej złożony. Jednym z jego etapów jest transport wewnętrzny, który wymaga odpowiednich środków technicznych.

Poniżej piszemy o tym, jaka jest funkcja środków transportu wewnętrznego, jakie jego rodzaje można spotkać w obiektach logistycznych oraz przemysłowych i wreszcie, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i towaru.

Transport w logistyce wewnętrznej – wprowadzenie

Produkt, który rozpoczyna swoją drogę od momentu zamówienia do chwili dostarczenia go klientowi pokonuje szereg etapów.

Planowanie tras, terminowość czy też dbałość o bezpieczeństwo to działania, które dla logistyka stanowią priorytet w codziennej aktywności. Zakresy tych czynników należy jednak poszerzyć o zapewnienie odpowiednich urządzeń w transporcie intralogistycznym. Warto jednak wyjaśnić co oznacza ten termin i omówić jego poszczególne składowe.
Transport wewnętrzny to nic innego jak przepływ materiałów pomiędzy obszarami operacyjnymi danej organizacji, np. pomiędzy magazynem i produkcją. Jest nazywany bliskim lub międzyzakładowym, a z uwagi na charakter dzieli się na:

 1. składowo-magazynowy – przyjęcie, wydanie towaru oraz składowanie go w obrębie jednego przedsiębiorstwa,
 2. produkcyjny – łączy się ściśle z procesem wytwarzania danego dobra i umieszczania go w odpowiednim miejscu, dzielący się na:
 • międzywydziałowy – podlega pod proces produkcyjny i odbywa się między wydziałami, np. produkcja – magazyn,
 • międzywydziałowy – odbywa się przy okazji procesów technologicznych,
 • międzystanowiskowy – ten rodzaj, podobnie jak wyżej opisany, odbywa się pomiędzy stanowiskami roboczymi,
 • stanowiskowy – ma miejsce w obrębie jednego stanowiska.

Praca magazynu czy zakładu produkcyjnego, w zależności o specyfiki przedsiębiorstwa, nie zawsze jest taka sama. Z uwagi na cechy produktu, ale też struktury organizacyjne czy zasoby personalne może mieć ona charakter stały lub przerywany.

Wdrożony system pracy wymusza na przedsiębiorcach dobór odpowiednich środków transportu. I tak, do działań przerywanych najczęściej wykorzystuje się dźwignice, wózki i roboty, przenośniki zaś to urządzenia, które dedykowane są pracy ciągłej.

Zobacz modelowy układ przenośników do transportu wewnętrznego palet oferowany przez naszą firmę – wideo poniżej.

Nadrzędną funkcją transportu wewnętrznego jest płynne i bezpieczne przekazanie produktu z punktu A do punktu B, warto jednak wiedzieć, co wpływa na organizację transportu, a są to:

 • długość trasy, jaką dany produkt musi pokonać z jednego magazynu do drugiego,
 • typ i ilość materiału lub produktu,
 • terminy dostaw,
 • intensywność konkretnych strumieni przepływających pomiędzy działami,
 • struktura przeładunkowa na wydziałach.

Funkcje transportu w logistyce wewnętrznej

Transport bliski to szereg operacji, za powodzenie których odpowiedzialne są określone działania. Aby przeprowadzić płynny i bezpieczny proces konieczne jest zapewnienie:

 • dynamicznej i bezpiecznej operacji przemieszczenia określonych produktów,
 • jak najkrótszych załadunków i rozładunków,
 • maksymalnie krótkich tras,
 • wykorzystanie dobranych środków,
 • redukcja przeładunków.

To właśnie przemieszczenie produktów z jednego punktu do drugiego, stanowi nadrzędną funkcję transportu wewnętrznego. Trudno zatem wyobrazić sobie, zakończony powodzeniem proces bez odpowiedniego przygotowania. Tu niemal każdy aspekt jest istotny: począwszy od sposobu przyjęcia towaru, poprzez jego sortowanie, pakowanie, aż po przygotowanie do wydania. Gdyby ów produkt miał być przemieszczany ręcznie, za pośrednictwem jednego lub dwojga ludzi, o terminowości czy bezpieczeństwie nie można by nawet marzyć. Dlatego też w proces zaangażowani są nie tylko ludzie, ale też urządzenia: transportujące, sortujące czy pakujące. Ale o tym więcej w poniższych akapitach.

Rodzaje środków transportu wewnętrznego

Efektywność i bezpieczeństwo to priorytety w dziedzinie transportu wewnętrznego. Ważne jest zatem, by towar często długą trasę pokonał w możliwie krótkim czasie. Ale to nie tylko urządzenia transportowe należą do całego systemu. Zalicza się do nich także sprzęt do składowania: regały, stojaki oraz przedmioty pomocnicze, takie jak nośniki typu paleta.

Istnieje mnóstwo klasyfikacji środków transportu bliskiego. O jednej (transport przerywany/stały) wspominaliśmy wyżej. Tutaj skupimy się na omówieniu innych form.

Ze względu na zasięg przemieszczanego produktu, wymienić należy rodzaj środków transportu podzielonego na:

 • środki transportu o zasięgu nieograniczonym – poruszają się na długich odległościach,
 • środki transportu o zasięgu ograniczonym – dany odcinek ograniczony jest konstrukcyjnie.

Innym podziałem środków transportu jest typ napędu w nich zastosowany:

 • ręczny,
 • silnikowy.

Wózki transportowe to urządzenia, bez których żaden magazyn nie funkcjonowałby tak, jak należy. Decyzja o tym, jaki wózek będzie pracował to wypadkowa wielu kwestii:

 • rodzaj nośnika,
 • wielkość hali magazynowej,
 • ilość i kwalifikacje pracowników,
 • zasoby finansowe.

Tego typu urządzenia pracują przede wszystkim w obiektach logistycznych. W halach produkcyjnych wykorzystuje się równie często transportery, dźwigniki, windy czy suwnice. Takie środki stanowią doskonałe rozwiązanie dla powierzchni o ograniczonej wielkości, pozwalając przenosić materiał nie tylko na płaszczyźnie poziomej, ale także pionowej.

Ergonomia środków transportu wewnętrznego, a bezpieczeństwo w magazynie

Ludzie od zawsze dążyli do tego, by dostosować do swoich potrzeb otaczający świat. Czas, bezpieczeństwo, komfort użytkowania to tylko kilka aspektów, które wpływają na to, że tak bardzo zależy nam, użytkownikom na tym, by wszystko, co wykorzystujemy na co dzień zarówno w pracy, jak i prywatnie było ergonomiczne.

Takie też założenie pojawia się w pracy magazyniera, dla którego priorytetem będzie zapewnienie sobie i innym bezpieczeństwa, skrócenie procesu logistycznego oraz wygoda. Nie dziwi zatem fakt, że producenci urządzeń magazynowych z taką dbałością je produkują.

Ergonomia jest ściśle powiązana z zapewnieniem bezpieczeństwa. Warto w tym miejscu zastanowić się, co dokładnie może w pracy magazyniera wpływać na bezpieczeństwo ludzi i towaru. Są to:

Poniżej znajdziecie materiał wideo na temat ergonomii pracy w dokach załadunkowych.

Najwyższy poziom ergonomii to jeden z głównych celów konstrukcyjnych, które przyświecają inżynierom Crown, o czym, z przyjemnością, opowiedzą Ci nasi doradcy techniczni – zapraszamy do kontaktu!

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas