Warehouse Development eXperts
Zmień język

Strefa kompletacji w magazynie – aranżacja powierzchni oraz przebieg operacji

Kompletacja to operacja w procesie magazynowania obejmująca pobranie wcześniej zdefiniowanej ilości i rodzaju towaru znajdującego się w strefie składowania i stanowiącego zapasy, w celu zebrania ich zgodnie z zamówieniem odbiorcy. To, gdzie i jaki sposób wygląda przygotowanie zamówień, zależy m.in. od poziomu zapasów i założonej rotacji jednostek towarowych – czynniki te determinują wydzielenie strefy kompletacji w magazynie.  

Wychodzące z magazynu jednostki ładunkowe przygotowywane są zgodnie ze specyfikacją klienta (ilość i rodzaj zamówionych towarów). Na optymalny przebieg procesów magazynowych, największy wpływ ma właśnie operacja przygotowania zamówień. To ten etap magazynowania kierownicy magazynów często definiują jako wąskie gardło w swoim procesie. Gdy przedsiębiorstwo obsługuje towary szybko rotujące, niezbędna jest stała kontrola zapasów, a część z nich przenosi się do specjalnie wydzielonej części magazynu zwanej strefą kompletacji. Obiekty logistyczne posiadające wydzieloną i zaaranżowaną w odpowiedni sposób strefę kompletacji odchodzą od kompletowania manualnego, włączając do tego procesu rozwiązania zmechanizowane lub automatyczne.

Strefa kompletacji – urządzenia manipulacyjne

Zastosowane urządzenia manipulacyjne w strefie kompletacji wpływają na kształt, koszt i wydajność operacji przygotowania zamówień. Systemy przenośników magazynowych oraz regały półkowe stanowią podstawę tej układanki. Kluczową rolę w strefie kompletacji odgrywa również magazynowy system informatyczny – WMS. Automatyzacja przepływu materiałów umożliwia zmniejszenie liczebności obsady, kontrolę i precyzyjne zarządzanie zapasami oraz częściową eliminację wózków widłowych z procesu.

Linia transportowa do kompletacji w magazynie

Automatyczne linie transportowe wykorzystuje się do dostarczenia materiałów do strefy kompletacji, ale również w samym procesie przygotowania zamówień. W przypadku centralnego ulokowania strefy kompletacji, bardzo często po obu stronach tej części magazynu znajdują się regały paletowe, które służą do składowania produktów przeznaczonych do uzupełniania stanów magazynowych na regałach półkowych. W przypadku ręcznej kompletacji w strefie składowania operacja zazwyczaj ulega wydłużeniu wraz ze wzrostem ilości indeksów do zebrania. Koszty magazynowania związane z przygotowaniem zamówień w dużej mierze są powiązane z przemieszczaniem się pracowników w celu pobrania towaru. W przypadku zastosowania metody „towar do człowieka” problem ten zostaje częściowo zredukowany.

Strefa kompletacji – przebieg operacji

Przebieg operacji w wydzielonej strefie kompletacji zależy w największym stopniu od specyfiki samego magazynu, realizowanego w jego obrębie procesu i stopnia różnorodności składowanych produktów. Przyjrzyjmy się przykładowemu przebiegowi operacji w magazynie o dużej dziennej rotacji.

Pojemniki służące do przygotowywania zamówień mogą przemieszczać się automatycznie przez strefę kompletacji z wykorzystaniem przenośników rolkowych. Linia transportowa przebiega wzdłuż stanowisk kompletacyjnych. W dalszych rzędach znajdują się regały półkowe, na których przechowywane są zapasy gwarantujące dynamikę i ciągłość operacji. Pracownicy umieszczają w pojemnikach produkty według specyfikacji pojedynczych zamówień – lokacja danego towaru na regałach półkowych zostaje nadana z systemu zarządzania magazynem WMS. Tego typu system może składać się z kilku linii transportowych – ma to szczególne zastosowanie w przypadku dużej i średniej ilości indeksów wchodzących w skład jednego zamówienia. Weryfikacja stanu asortymentowego i ilościowego może być realizowana poprzez ważenie – niepoprawna waga sprawi, że pojemnik schodzi z linii i jest przekazywany do sprawdzenia. Poprawna weryfikacja oznacza transport w kierunku urządzenia sortującego. Automatyczna etykieciarka umieszcza na paczce dane klienta, a sorter rozdziela zamówienia według danych transportowych.  

Stanowiska w strefie kompletacji

Wydzielenie strefy kompletacji w magazynie oraz automatyzacja wybranych elementów procesu stanowi wyzwanie. Właściwe podejście polega na myśleniu strategicznym, przewidywaniu ryzyka, ale też jest oparte na zdrowym rozsądku. Wypracowane rozwiązanie musi nadążać za dynamiką rozwoju naszej dystrybucji i standardami obsługi klienta.

Projektujemy rozwiązania magazynowe od blisko 30 lat. Przeprowadzimy analizę Twojego procesu magazynowania, zaproponujemy optymalny system, wyprodukujemy urządzenia techniczne, wdrożymy system transportu oraz autorski WMS – zapraszamy do współpracy.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas