Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Przewodnik logistycznyPrzenośniki magazynowe i automatyzacja systemu składowania

Wyposażenie mechaniczne to podstawowa i nieodłączna część logistyki wewnątrzmagazynowej. Jego dobór i stopień zaawansowania są zależne od specyfiki branży i złożoności procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie. Obserwowany od dłuższego czasu trend automatyzowania wszystkiego, od procesów produkcji do systemów składowania, implikuje dążenie przedsiębiorstw do inwestowania w jak najbardziej nowoczesne rozwiązania. Nie wszędzie jednak zaawansowane technologie zdają egzamin, a założona w projekcie wydajność okazuje się niemożliwa do osiągnięcia. Na etapie planowania inwestycji najważniejsze jest właściwe zdefiniowanie realnych potrzeb oraz… zdrowy rozsądek.

Środki transportu w systemie składowania

System transportu wewnętrznego, to jeden z kluczowych elementów infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwie. Definiuje on jakość całego szeregu procesów mających wpływ na szybkość, wydajność oraz bezpieczeństwo transportowanych w magazynie towarów. Wewnątrzmagazynowe urządzenia transportowe dzielimy ze względu na:

a) obszar działania;

  • nieograniczony, czyli np. wózki widłowe,
  • ograniczony, czyli np. przenośniki rolkowe,

b) sposób działania;

  • przerywany (wózek),
  • ciągły (przenośnik),

c) możliwość realizacji cykli transportowych;

  • realizacja pełnych cykli (wózek),
  • realizacja części cykli (przenośnik).

Przed wdrożeniem wybranego rozwiązania lub współwystępujących rozwiązań należy przeprowadzić szczegółową analizę oraz symulację procesów. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej popełnianym błędem przy realizacji nowej inwestycji jest odkładanie tych czynności w czasie. Optymalnie, wyposażenie magazynu planujemy na etapie projektu budowlanego!

Kiedy zainwestować w przenośniki magazynowe?

Kiedy warto wdrożyć przenośniki magazynowe? W przypadku powtarzalności procesów – jednolita jednostka ładunkowa na stałej relacji między strefami magazynu – uzasadniona jest automatyzacja wykorzystująca systemy transportu wewnętrznego. Ze względu na rodzaj, wagę czy też rozmiar transportowanego towaru, mogą to być przenośniki rolkowe, przenośniki taśmowe lub przenośniki łańcuchowe. W przypadku wielopiętrowej zabudowy magazynowej wykorzystuje się również przenośniki grawitacyjne. Dziś jednak skoncentrujemy się na przenośnikach napędzanych.

System przenośników do magazynu, a opłacalność inwestycji

System przenośników to magazynu nie zawsze jest w stanie zapewnić wymierne korzyści względem poniesionych nakładów. Analizując stopień opłacalności inwestycji warto przeprowadzić badanie przepływu ładunków pomiędzy poszczególnymi strefami. Może się okazać, że w przypadku natężenia na poziomie mniejszym niż 50 palet na godzinę lepszym rozwiązaniem będą wózki widłowe.

Przenośniki magazynowe w e-commerce

Automatyzacja zadań w obrębie magazynu poprzez system przenośników jest szczególnie popularna w branży e-commerce. Czas realizacji zamówienia, wysoka kontrola nad procesem kompletacji zamówień, konieczność bardzo sprawnego transportu pomiędzy strefami funkcjonalnymi, charakterystyka składowanych produktów – wszystkie te czynniki przemawiają za wdrożeniem przenośników rolkowych bądź taśmowych. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach stosuje się dodatkowo sortery magazynowe oraz elektryczne wózki paletowe do kompletacji zamówień.  

Automatyzacja magazynu

Automatyzacja magazynu wpisuje się w dążenie, coraz większej liczby przedsiębiorstw, do pełnej integracji logistyki z łańcuchem dostaw. Ale czy możemy już mówić o Magazynie 4.0.? Według nas, nie. Poza kosztami inwestycyjnymi, które są nie do zaakceptowania przez większość firm, głównym ograniczeniem jest działanie samych systemów. Nie zmienia to faktu, że z każdym rokiem systemy składowania ewoluują i są ulepszane. Jakie wady i zalety ma zatem automatyzacja magazynu w obecnej chwili?

Automatyzacja systemu składowania – korzyści

Korzyści płynące z zastosowania automatyzacji w przestrzeniach magazynowych to przede wszystkim zwiększenie wydajności magazynu, szybkości przepływu towarów, a także kompletowania i wydawania zamówień. Zmniejszeniu ulega ryzyko uszkodzeń towarów, a także możliwość popełnienia błędów przy kompletacji. Maleją koszty operacyjne przedsiębiorstwa związane z kosztami utrzymania pracowników, eksploatacją i utrzymaniem wyposażenia niemechanicznego. Ograniczeniu ulega aktywność przedsiębiorstwa w zakresie organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, a wykonywanie zadanych procesów z mniejszą zmiennością w porównaniu do pracy ludzkiej, wpływa na polepszenie kontroli, spójności i jakości kompletacji zamówień. Zwiększa się również bezpieczeństwo środowiska pracy poprzez ograniczenie ruchu, choćby poprzez ograniczenie ruchu wózków widłowych. Firmy mogą również odsunąć w czasie decyzję o powiększeniu przestrzeni magazynowej, ponieważ zwiększa się wykorzystanie przestrzeni już posiadanej.

Automatyzacja systemu składowania – wady

Jak wszystko, automatyzacja magazynu ma również swoje wady. Są to przede wszystkim większe początkowe nakłady finansowe inwestycji, których zwrot rozciągnięty jest w czasie. Z technicznego punktu widzenia, do wad należy ograniczenie elastyczności i różnorodności wykonywanych zadań w porównaniu do pracy ludzkiej, a także możliwość awarii urządzeń co wiąże się z czasowym przestojem w pracy, a to z kolei może skutkować stratami finansowymi przedsiębiorstwa.

Automatyzacja systemu składowania – podsumowanie

Reasumując: tam, gdzie automatyzacja ma uzasadnienie ekonomiczne i techniczne, z całą pewnością należy ją wdrażać. Zalety bez wątpienia przeważają nad wadami, a urządzenia i rozwiązania są stale ulepszane, co gwarantuje ich dłuższą i bezawaryjną pracę. Należy jednak pamiętać, że to nie automatyzacja magazynu sama w sobie jest celem.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem