Warehouse Development eXperts
Zmień język

Przenośniki magazynowe i automatyzacja systemu składowania

Wyposażenie mechaniczne to podstawowa i nieodłączna część logistyki wewnątrzmagazynowej. Jego dobór i stopień zaawansowania są zależne od specyfiki branży i złożoności procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie. Obserwowany od dłuższego czasu trend automatyzowania wszystkiego, od procesów produkcji do systemów składowania, implikuje dążenie przedsiębiorstw do inwestowania w jak najbardziej nowoczesne rozwiązania. Nie wszędzie jednak zaawansowane technologie zdają egzamin, a założona w projekcie wydajność okazuje się niemożliwa do osiągnięcia. Na etapie planowania inwestycji najważniejsze jest właściwe zdefiniowanie realnych potrzeb oraz… zdrowy rozsądek.

Środki transportu w systemie składowania

System transportu wewnętrznego, to jeden z kluczowych elementów infrastruktury magazynowej w przedsiębiorstwie. Definiuje on jakość całego szeregu procesów mających wpływ na szybkość, wydajność oraz bezpieczeństwo transportowanych w magazynie towarów. Wewnątrzmagazynowe urządzenia transportowe dzielimy ze względu na:

a) obszar działania;

b) sposób działania;

  • przerywany (wózek),

  • ciągły
    (przenośnik),

c) możliwość realizacji cykli transportowych;

  • realizacja pełnych
    cykli (wózek),
  • realizacja części
    cykli (przenośnik).

Przed wdrożeniem wybranego rozwiązania lub współwystępujących rozwiązań należy przeprowadzić szczegółową analizę oraz symulację procesów. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej popełnianym błędem przy realizacji nowej inwestycji jest odkładanie tych czynności w czasie. Optymalnie, wyposażenie magazynu planujemy na etapie projektu budowlanego!

Kiedy zainwestować w przenośniki magazynowe?

Kiedy warto wdrożyć przenośniki magazynowe? W przypadku powtarzalności procesów – jednolita jednostka ładunkowa na stałej relacji między strefami magazynu – uzasadniona jest automatyzacja wykorzystująca systemy transportu wewnętrznego. Ze względu na rodzaj, wagę czy też rozmiar transportowanego towaru, mogą to być przenośniki rolkowe, przenośniki taśmowe lub przenośniki łańcuchowe. W przypadku wielopiętrowej zabudowy magazynowej wykorzystuje się również przenośniki grawitacyjne. Dziś jednak skoncentrujemy się na przenośnikach napędzanych.

System przenośników do magazynu, a opłacalność inwestycji

System przenośników do magazynu nie zawsze jest w stanie zapewnić wymierne korzyści względem poniesionych nakładów. Analizując stopień opłacalności inwestycji warto przeprowadzić badanie przepływu ładunków pomiędzy poszczególnymi strefami. Może się okazać, że w przypadku natężenia na poziomie mniejszym niż 50 palet na godzinę, lepszym rozwiązaniem będzie inwestycja w wózki widłowe.

Przenośniki magazynowe w e-commerce

Automatyzacja zadań poprzez system przenośników jest szczególnie popularna w magazynach branży e-commerce. Czas realizacji zamówienia, wysoka kontrola nad procesem kompletacji zamówień, konieczność bardzo sprawnego transportu pomiędzy strefami funkcjonalnymi, charakterystyka składowanych produktów – wszystkie te czynniki przemawiają za wdrożeniem przenośników rolkowych bądź taśmowych. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach stosuje się dodatkowo sortery magazynowe oraz elektryczne wózki paletowe do kompletacji zamówień.

Automatyzacja magazynu

Automatyzacja magazynu wpisuje się w dążenie, coraz większej liczby przedsiębiorstw, do pełnej integracji logistykiłańcuchem dostaw. Ale czy możemy już mówić o Magazynie 4.0.? Według nas, nie. Poza kosztami inwestycyjnymi, które są nie do zaakceptowania przez większość firm, głównym ograniczeniem jest działanie samych systemów. Nie zmienia to faktu, że z każdym rokiem systemy składowania ewoluują i są ulepszane. Jakie wady i zalety ma zatem automatyzacja magazynu w obecnej chwili?

Automatyzacja systemu składowania – korzyści

Korzyści płynące z zastosowania automatyzacji w przestrzeniach magazynowych to przede wszystkim zwiększenie wydajności magazynu, szybkości przepływu towarów, a także kompletowania i wydawania zamówień. Zmniejszeniu ulega ryzyko uszkodzeń towarów, a także możliwość popełnienia błędów przy kompletacji. Maleją koszty operacyjne przedsiębiorstwa związane z kosztami utrzymania pracowników, eksploatacją i utrzymaniem wyposażenia niemechanicznego. Ograniczeniu ulega aktywność przedsiębiorstwa w zakresie organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, a wykonywanie zadanych procesów z mniejszą zmiennością w porównaniu do pracy ludzkiej, wpływa na polepszenie kontroli, spójności i jakości kompletacji zamówień. Zwiększa się również bezpieczeństwo środowiska pracy poprzez ograniczenie ruchu, choćby poprzez ograniczenie ruchu wózków widłowych. Firmy mogą również odsunąć w czasie decyzję o powiększeniu przestrzeni magazynowej, ponieważ zwiększa się możliwość wykorzystania przestrzeni już posiadanej.

Automatyzacja systemu składowania – wady

Jak wszystko, automatyzacja magazynu ma również swoje wady. Są to przede wszystkim większe początkowe nakłady finansowe inwestycji, których zwrot rozciągnięty jest w czasie. Z technicznego punktu widzenia, do wad należy ograniczenie elastyczności i różnorodności wykonywanych zadań w porównaniu do pracy ludzkiej, a także możliwość awarii urządzeń co wiąże się z czasowym przestojem w pracy, a to z kolei może skutkować stratami finansowymi przedsiębiorstwa.

Automatyzacja systemu składowania – podsumowanie

Reasumując: tam, gdzie automatyzacja ma uzasadnienie ekonomiczne i techniczne, z całą pewnością należy ją wdrażać. Zalety bez wątpienia przeważają nad wadami, a urządzenia i rozwiązania są stale ulepszane, co gwarantuje ich dłuższą i bezawaryjną pracę. Należy jednak pamiętać, że to nie automatyzacja magazynu sama w sobie jest celem.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas