System przenośników do palet - WDX S.A.

Transport palet i ładunków

Naszą specjalnością jest projektowanie i budowa kompletnego systemu transportu palet i ładunków jednostkowych takich jak: skrzyniopalety, kontenery, opony, beczki, czy ładunki sztaplowane. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu nowoczesnych i w pełni zautomatyzowanych linii do transportu palet w magazynach i strefach przyległych.

Procesy projektowe i produkcja

Zarówno procesy projektowe, jak również produkcja przebiegają na bazie własnego typoszeregu przenośników rolkowych, taśmowych lub łańcuchowych, które są kompatybilne z windami, obrotnicami i transferami kątowymi oraz innymi urządzeniami niezbędnymi w nowoczesnym, optymalnie pracującym magazynie, takimi jak: paletery – magazynki palet, inwertery – wymienniki palet, wagi, czy owijarki. Możemy zintegrować automatykę naszych układów transportowych z systemami nadrzędnymi WMS magazynów.

WDX specjalizuje się w projektowaniu wyposażenia magazynu z wykorzystaniem urządzeń do mechanizacji i automatyzacji operacji magazynowych, aby w optymalny sposób zapewnić odpowiednie przepływy towarów.

Sanden 03

CASE STUDY

regM3db

Przenośniki

Przenośnik rolkowy ciężki napędzany RCN

Przenośniki RCN służą do transportu palet ułożonych wzdłuż lub w poprzek. Ze względu na prostą budowę i niezawodność działania są najczęściej spotykanym środkiem transportu palet.

W standardzie napęd rolek realizowany jest za pomocą łańcucha z rolki na rolkę. Burty są wykonywane z wykorzystaniem lasera oraz nowoczesnych giętarek zapewniających najwyższą dokładność wykonania przy zapewnieniu szerokiej gamy podziałki rolek.

Profile boczne dzięki swojemu kształtowi zapewniają przenoszenie dużych obciążeń i możliwość instalacji urządzeń peryferyjnych jak prowadnice, skanery, czujniki, itp.

Przenośnik rolkowy ciężki napędzany - wersja niska

Przenośniki RCN wersja niska, podobnie jak przenośniki RCN, służą do transportu palet ułożonych wzdłuż lub w poprzek. Ich zaletą jest transport na poziomie 80 mm od posadzki w taki sposób, aby umożliwić odbiór palet wózkiem paletowym ręcznym z modułu odbiorczego E.

Przenośniki z taśmą modularną

Służą do transportu technologicznego i magazynowego, bez konieczności stosowania palet.

Elementem nośnym jest taśma modularna z tworzywa, o parametrach dostosowanych do różnego rodzaju transportowanych towarów oraz do wymaganych specjalnych warunków.

Przenośniki tego typu mogą współpracować w długich ciągach transportowych z wagami elektronicznymi, stołami nożycowymi i owijarkami palet.

Konstrukcja modularna pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni, minimalne koszty eksploatacji i bezpieczną obsługę.

Przenośniki modularne mogą posiadać sterowanie indywidualne lub pracować w systemach zautomatyzowanych, posiadają nowoczesną konstrukcję i świadectwo zgodności CE. Konstrukcja przenośnika może być wykonana ze stali zwykłej lakierowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej.

Przenośniki łańcuchowe

Znajdują zastosowanie w aplikacjach, w których palety muszą być transportowane poprzecznie w stosunku do kierunku transportu.

Przenośniki łańcuchowe służą do transportu pojemników, skrzyniopalet, kontenerów oraz palet z drewna, tworzywa lub metalu.

Są szczególnie przydatne w układach transportu palet EURO na estakadach, w windach i na końcówkach linii załadowcza-rozładowczych.

Urządzenia te są bardzo wskazane i niezawodne w liniach transportu palet, których jakość i różnorodność nie pozwalają na zastosowanie przenośników rolkowych.

Przenośniki łańcuchowe mogą pracować w ciągach transportowych, przemieszczając ładunki z obszarów produkcji do magazynów, łącząc ze sobą różne urządzenia technologiczne wiążące i pakujące.

Przenośniki rolkowe ciężkie grawitacyjne

Przenośniki typu RCG to modułowe przenośniki rolkowe grawitacyjne bez napędu, przeznaczone do transportu palet.

Odpowiednie nachylenie trasy umożliwia samoczynny ruch palety po rolkach. Towary mogą być też przepychane ręcznie.

Przenośniki RCG mogą być wyposażone w rolki hamujące, zderzaki końcowe lub moduły odbiorcze pozwalające na bezpieczny rozładunek palet.

Układ transportu grawitacyjnego to najtańsze z możliwych rozwiązanie przenośnikowe transportu międzyoperacyjnego towarów na paletach w zakładach produkcyjnych, w magazynach i terminalach przeładunkowych.

Moduły przejezdne RLG mogą być zestawiane ze sobą za pomocą sprzęgieł szybkozłącznych.

Istnieje możliwość konfiguracji układu transportu grawitacyjnego z modułów RCG i napędzanych RCN o różnych długościach nominalnych wraz z obrotnicami, windami, modułami uchylnymi lub przejezdnymi.

Obrotnice i przekazania kątowe

Obrotnice

Obrotnica służy do zmiany kierunku ruchu palety przy jednoczesnym obróceniu palety o ten sam kąt.

Najczęściej stosuje się obrotnice rolkowe napędzane z kątem obrotu o 90 stopni.

Obrotnice stosuje się dla małych i średnich wydajności, gdy zależy nam na transporcie palet bez zmiany kierunku ułożenia palety.

Obrotnice do palet są zunifikowane z przenośnikami rolkowymi oraz z windami i modułami odbiorczymi palet.

Przekazania kątowe

Przekazanie kątowe zbudowane jest z przenośnika rolkowego i przenikającego z nim przenośnika łańcuchowego unoszonego pneumatycznie lub elektrycznie.

Unoszone łańcuchy znajdują się pomiędzy rolkami. Przekazanie kątowe stosowane jest do zmiany kierunku ruchu palet 90° bez obracania samej palety. W porównaniu do obrotnic czas potrzebny na zmianę kierunku jest krótszy.

Przekazanie kątowe stosuje się gdy chcemy zmienić kierunek ruchu palety z poprzecznego na wzdłużny lub gdy zależy nam na dużej wydajności linii.

Obrotnice z przekazaniem kątowym

Obrotnica z przekazaniem kątowym jest połączeniem dwóch urządzeń: obrotnicy i przekazania kątowego, łączy zalety obu urządzeń.

W zależności od potrzeby możemy dowolnie sterować kierunkiem ruchu i kierunkiem obrotu palet.

Wózek transferowy

Wózki transferowe

Wózki transferowe (pracujące na torowisku szynowym z napędem elektrycznym) przeznaczone są do transportu ładunków na przenośnikach rolkowych. Dzięki swej mobilności łączą ze sobą linie przenośnikowe zapewniając pomost transportowy z linii na linię, ustawione równolegle do siebie. Znajdują zastosowanie w buforach produkcyjnych produkcji elementów mebli i nie tylko.

Zalety:

 • Wózki transferowe przeznaczone są do transportu ładunków na przenośnikach rolkowych, taśmowych lub z taśmą modularną. Dzięki swej mobilności łączą ze sobą linie przenośnikowe zapewniając pomost transportowy z linii na linię.
 • Automatyczna praca wspomagana jest nowatorskim systemem zarządzania pracą wieloma wózkami w układzie buforowania.
 • Duża prędkość jazdy kontrolowana jest skanerami bezpieczeństwa i systemem hamowania.
 • Zastosowanie technologii RFID na wózku umożliwia identyfikację transportowanych towarów.
 • Stosujemy laserowy system pozycjonowania wózka.

Zasada działania

Na wózku znajdują się dwa przenośniki rolkowe do transportu palet o nośności ponad 1000 kg z możliwością pracy każdego z nich w dwie strony. Zasilanie do wózka jest dostarczone szynoprzewodem. Transmisja danych realizowana optycznie. Identyfikacja transportowanego towaru realizowana jest przez głowice RFID lub skanery kodów kreskowych. Wózek porusza się w otwartej strefie magazynowej. Dzięki zainstalowanym skanerom bezpieczeństwa, wózek dojeżdżając do przeszkody ruchomej zatrzymuje się automatycznie. Prędkość jazdy wózka jest regulowana – ok 1 m/s. Wózek jest wyposażony w szereg czujników pozycji transportowanych ładunków czy pozycjonowania przy odpowiedniej linii.

Na jednym torowisku może pracować dwa lub więcej wózki. Dzięki specjalnemu systemowi zarządzania pracą wózków system ma zwiększoną wydajność.

CASE STUDY

Moduły i urządzenia transportowe

Windy

Windy umożliwiają zautomatyzowany transport pionowy palet. Standardowe windy WDX są wyposażone w przenośnik rolkowy, ale mogą być również wyposażone w przenośnik łańcuchowy lub taśmowy. Napęd ruchu pionowego windy jest realizowany za pomocą silnika elektrycznego z reduktorem, a przeniesienie napędu odbywa się za pomocą łańcucha lub pasa.

Dla zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zwiększenia wydajności stosuje się system przeciwwag. Towar podawany jest na windę oraz odbierany z windy za pomocą przenośników co eliminuje udział człowieka, zwiększając wydajność i bezpieczeństwo pracy. Dzięki samonośnej wytrzymałej konstrukcji nie ma potrzeby budowy specjalnych szybów.

Moduł odbiorczy dla wózka paletowego

Moduł odbiorczy E został skonstruowany dla umożliwienia obioru palet za pomocą wózka paletowego ręcznego „paleciaka” lub wózka elektrycznego do transportu poziomego.

Jest wyposażony w dwa rzędy rolek napędzanych bocznych oraz rolki środkowe nienapędzane. Pomimo niskiej budowy zapewniony jest łatwy dostęp do silnika i napędu rolek.

Stoły nożycowe

 • Umożliwiają ładowanie i rozładowywanie pojazdów przez wózki paletowe ręczne lub elektryczne bez użycia rampy.
 • Zapewniają ergonomię i bezpieczeństwo stanowiska pracy.
 • Umożliwiają sztaplowanie towaru na palecie.
 • Umożliwiają załadunek samochodu bez rampy.
 • Umożliwiają transport na różnych poziomach.
 • Pozwalają na wysoki załadunek lub rozładunek palet wózkiem paletowym.
 • Stoły nożycowe mogą służyć między innymi jako dźwigniki stanowiskowe, podnośniki palet, platformy robocze, podesty przeładunkowe.

Owijarki

Owijarki – maszyny do zabezpieczania ładunków paletowych folią rozciągliwą - stretch z możliwością założenia kaptura. Pełen zakres oferty, od półautomatycznych urządzeń po wysokowydajne automaty sprawia, że rozwiązania uwzględniają specyfikę ładunków.

Półautomatyczne owijarki są przeznaczone do zabezpieczania ładunków na paletach folią rozciągliwą - stretch. Palety owijane są od poziomu stołu obrotowego. W zależności od modelu parametry owijania ustawiane są za pomocą zestawu potencjometrów i przełączników lub z klawiatury.

Owijarki automatyczne mają zastosowanie jako maszyny końca linii pakujących do automatycznego owijania ładunków na paletach zgodnie z zadanym programem. W zależności od ładunku i wymagań wydajnościowych oferujemy trzy typy owijarek: z obrotowym stołem o wydajności od 30 do 50 opak/h. W układzie gdzie ładunek jest nieruchomy podczas owijania: z obrotowym ramieniem o wydajności do 65 opak/h oraz pierścieniowe od 60 do 90 opak/h.

Stopery

Stoper, instalowany najczęściej pomiędzy rolkami, służy do precyzyjnego i powtarzalnego zatrzymania ładunku na linii transportowej

Stoper jako element aktywny może pracować w różny sposób, ale jego głównym zadaniem jest zatrzymywanie lub przepuszczanie ładunków na linii. Współpracuje z czujnikiem i układem sterowania.

apęd który powoduje ruch stopera może być realizowany jako pneumatyczny, elektryczny lub hydrauliczny. Sposób ruchu zależy od wielu czynników, m.in.: dostępność medium, szybkość i precyzja działania, siła potrzebna do wykonania ruchu, niezawodność, koszty.

Stopery mogą występować w wielu aplikacjach, takich jak pozycjonowanie lub rozdzielnie ładunku.

Stopery wykonywane są najczęściej jako elementy indywidualne dostosowane do danego projektu.

Kontrola, sterowanie i systemy zarządzania


 • Dzięki zintegrowaniu urządzeń z systemami transportu magazynowego możliwa jest efektywna realizacja zasady just in time oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy obsługi magazynów.
 • W ramach opieki nad systemem na życzenie klienta umożliwiamy zdalną kontrolę systemu z naszego helpdesku przez VPN.
 • W ramach instalacji systemu przenośników oferujemy kompleksowe systemy sterowania i kontroli przepływu towarów umożliwiające zarządzanie transportem, buforowaniem i sortowaniem. Nasze systemy mogą współpracować z maszynami na liniach produkcyjnych, jak również komunikować się i współpracować z programami nadrzędnymi klasy WMS i MFC.
 • Oferujemy szereg technologii pozwalających na identyfikację ładunku, takich jak: czujniki, czytniki kodów kreskowych, RFID, systemy wizyjne lub zapamiętywanie i śledzenie pozycji nieoznaczonego towaru.
 • Stosujemy nowoczesne technologie przesyłania zasilania i danych takie jak nitki indukcyjne, szynoprzewody, wózki kablowe, wykorzystujemy również optyczną transmisję danych.
 • Do sterowania liniami transportowymi wykorzystywane są sterowniki klasy PLC z systemami wizualizacji procesów opartymi na technologii HMI i SCADA. Infrastruktura sterowania bazuje na sieciach m.in.: Profinet, Profibus, Modbus, Can lub innych.
 • Nasze instalacje są wyposażane w szereg systemów bezpieczeństwa zbudowanych w oparciu o sterowniki i przekaźniki bezpieczeństwa, kurtyny optyczne, bariery bezpieczeństwa, skanery bezpieczeństwa oraz wyłączniki awaryjne: grzybkowe, linkowe.
 • Zarządzanie przepływem towarów ułatwia dopasowana do instalacji wizualizacja systemu sterowania.
//]]>