Regały satelitarne - WDX S.A.

Regały satelitarne

Regały satelitarne

Regały satelitarne to system składowania blokowego palet. Przemieszczanie palet w regale w odróżnieniu do innych systemów odbywa się za pomocą ruchomej platformy satelitarnej.

System

System regałów satelitarnych dedykowany jest do składowania dużej ilości szybko rotujących towarów znajdujących się na jednorodnych paletach. Składa się on z regałów oraz zdalnie sterowanej platformy satelitarnej.

System regałowy umożliwia wielopoziomową zabudowę w zblokowanych tunelach, zapewnia to maksymalne wykorzystanie objętości magazynu.

Zastosowania

System szczególnie dedykowany do magazynów przyprodukcyjnych o dużej rotacji. Natomiast chłodnie oraz mroźnie są szczególnie dedykowane do tego systemu z uwagi na duże koszty utrzymania magazynu.

Przeczytaj w jaki sposób system regałów satelitarnych z ruchomą satelitą obniża koszty składowania palet.

Transfer palet w regale podczas załadunku oraz rozładunku tunelu odbywa się półautomatycznie za pomocą platformy satelitarnej sterowanej pilotem radiowym. System składowania umożliwia wprowadzenie składowania wg zasady LIFO lub FIFO.

//]]>