Warehouse Development eXperts
Zmień język

Czyszczenie magazynu – dlaczego jest ważne i jak utrzymać czystość w obiekcie

Regularne czyszczenie magazynu ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego przechowywania towarów. Jednocześnie intensywny przepływ ładunków, pojazdów i ludzi powodują zwiększone ryzyko powstawania znacznych ilości zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz, tłuste plamy z oleju, pozostałości opakowań, folie z przyjętych ładunków, resztki taśm pakowych czy fragmenty pudeł. Z uwagi na to, że głównym celem magazynu jest bezpieczne składowanie towarów i jest to równocześnie przestrzeń, w której przechowywane są gotowe produkty i komponenty niezbędne do ich wytworzenia, ważne jest systematyczne czyszczenie obiektu.

Jak utrzymać czystość w magazynie? Warto zainwestować w profesjonalne usługi porządkowe czy wyposażyć obiekt w maszynę sprzątającą? O tym już za chwilę, zapraszamy do lektury.

Czyszczenie magazynu – dlaczego to ważne?

Regularne sprzątanie magazynu jest istotne nie tylko ze względu na atrakcyjny wygląd przestrzeni, brak nieprzyjemnych zapachów i eliminację chaosu, ale też dlatego, że w dużej mierze wpływa na chęć utrzymania czystego i uporządkowanego środowiska pracy wśród pracowników oraz optymalizację procesów magazynowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze powody, dla których warto zadbać o ład i higienę w obiekcie magazynowym:

  • bezpieczeństwo – wszechobecne pyły i kurz, zalegające opakowania, niepotrzebne palety czy nieuprzątnięte rozlane ciecze stwarzają szereg zagrożeń, takich jak trudności w oddychaniu, a także powodują ryzyko wypadku przez potknięcie się, poślizg i upadek, dodatkowo niedbale odłożone ładunki mogą utrudniać dostęp do dróg ewakuacyjnych i uniemożliwić ratunek personelu w przypadku pożaru lub innego zagrożenia zdrowia i życia,
  • wydajność – brak porządku w składowanych towarach wprowadza dezorganizację przy próbie odnalezienia potrzebnych materiałów, powoduje przestoje urządzeń transportowych i zmniejsza produktywność obiektu wydłużając czas realizacji zamówień, utrudniając efektywne zarządzanie zapasami oraz przyczyniając się do popełniania błędów podczas kompletacji,
  • koszty – brudny, zaniedbany magazyn to ryzyko pojawienia się szkodników i zanieczyszczeń, które spowodują trwałe uszkodzenie towarów i konieczność wyrzucenia skażonych produktów niespełniających norm prawnych i higienicznych wymogów jakościowych,
  • trwałość urządzeń – warunki pracy w magazynie, w tym także poziom czystości powierzchni roboczej, oddziałują na żywotność układów jezdnych lub uszkodzenie podwozia w wózkach widłowych, konieczność wzmożonej konserwacji kół, wymiany elementów oraz zwiększoną częstotliwość awarii i przestojów.

Czyszczenie magazynu to proces, który wymaga wysiłku i zaangażowania zarówno ze strony pracowników, jak i osób zarządzających obiektem. Wdrażając kulturę przestrzegania procedur mających na celu utrzymanie porządku, identyfikując strefy zagrożenia i podwyższonego ryzyka wypadku oraz promując zbiór wskazówek dotyczących ładu i organizacji można stworzyć bezpieczniejsze i bardziej wydajne miejsce pracy.

Jak osiągnąć i utrzymać czystość w magazynie?

Zgodnie z hasłem, że „lepiej zapobiegać niż leczyć” łatwiej rozwiązać trudność zanim urośnie do rangi większego problemu. Dlatego tak ważne jest komunikowanie pracownikom, że czystość to integralna i stała część kultury magazynu oraz jeden z głównych standardów pracy. Oto sposoby wspomagające zachowanie czystości w obiekcie magazynowym:

Stworzenie listy kontrolnej czynności porządkowych

Ustalony harmonogram działań obejmujących m.in. czyszczenie posadzek, odkurzanie wykładzin, wycieranie konstrukcji regałowej i półek, mycie okien i sprzętu transportującego daje możliwość wykonania prac w najbardziej optymalnym momencie, który nie koliduje z produktywnością magazynu i efektywnością operacyjną, zapewniając ponadto systematyczność, konsekwencję i umożliwiając śledzenie postępów,

Przechowywanie urządzeń do czyszczenia w pobliżu stanowisk pracy

Długie szukanie potrzebnych narzędzi czy pokonanie znacznej odległości w poszukiwaniu środków czyszczących powoduje spadek produktywności pracowników oraz ich zniechęcenie do zachowania porządku,

Podkreślenie znaczenia bieżącego porządkowania przestrzeni

Podczas szkoleń wprowadzających oraz cyklicznych pracownicy magazynu powinni być informowani na temat istotności natychmiastowego sprzątania widocznych zabrudzeń, w tym wycieków płynów, usuwania resztek opakowań, odkładania narzędzi w wyznaczone miejsca po skończonej pracy oraz uświadomienia im, że czystość i porządek odzwierciedla ich sposób pracy i wpływa na bezpieczeństwo całego obiektu.

Czyszczenie magazynu – zewnętrzne usługi porządkowe czy własna maszyna sprzątająca?

Wybór w sposobie zarządzania czynnościami porządkowymi w magazynie powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami firmy, w tym jej powierzchnią, liczbą zatrudnionych osób, posiadanymi zasobami finansowymi oraz prognozą dotyczącą planów rozwoju w przyszłości.

Wynajem specjalistów zewnętrznych to przede wszystkim ominięcie wysokich początkowych kosztów wdrożenia, związanych z zakupem maszyny czyszczącej. To także oszczędność czasu pracy własnych pracowników, którzy mogą skupić się na działaniach rozwijających podstawową działalność, bezpośrednio związaną z rentownością firmy. Z kolei decydując się na zakup maszyny czyszczącej – myjki, odkurzacza, zamiatarki lub szorowarki – należy wziąć pod uwagę szereg czynników takich jak wielkość i rodzaj czyszczonego obszaru oraz lokalizację powierzchni, którą będzie porządkowała – czy znajduje się wewnątrz budynku czy poza nim. Jeżeli masz pewność, że sprzęt będzie wykorzystywany regularnie do dokładnego czyszczenia magazynu, zdecyduj się na współpracę z renomowaną marką oferującą zarówno urządzenia, jak i profesjonalne środki myjące, a także posiadającej serwis zlokalizowany w pobliżu twojego obiektu.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas