Warehouse Development eXperts
Zmień język

Nośność regałów – wszystko, co musisz wiedzieć

Do prawidłowego działania magazynu niezbędna jest inwestycja w odpowiedni system magazynowania, dostosowany do charakteru działalności, przyjmowanych towarów, a także ułatwiający ich składowanie i obsługę. Podstawowym wyposażeniem hali są regały, których nośność musi gwarantować bezpieczną pracę w obiekcie.

Czym właściwie jest nośność regałów? Jak zgodnie z przepisami określić ich obciążenie? Dodatkowo kilka słów na temat oznakowania nośności oraz o tym, jak ta cecha wpływa na bezpieczeństwo pracy w magazynie. Zapraszamy do lektury.

Zapoznaj się z ofertą regałów magazynowych WDX.

Obciążenie regałów magazynowych – informacje podstawowe

Na obciążenie regałów magazynowych ma wpływ wiele czynników, wśród których wyróżniamy:

  • wykorzystane tworzywo,
  • ilość zastosowanych wsporników,
  • kształt półek,
  • grubość profilu.

Podstawową właściwością każdego regału jest parametr informujący o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu. To deklaracja producenta, którą umieszcza się także w instrukcji eksploatacji, a dotyczy granicznej ilości kilogramów ładunków, które mogą być bezpiecznie składowane na jednej półce. Nośność, czyli inaczej obciążenie regałów, jest określana jako suma obciążeń półek.

Nośność regałów – przepisy

Nośność regałów to cecha, która powinna być rzetelnie opisana i bezwzględnie przestrzegana, a wynika to bezpośrednio z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W cytowanym akcie prawnym warto zwrócić uwagę na §68 ust. 2, w którym określone zostały wytyczne dotyczące składowania materiałów, a w pkt przedstawiono stanowisko na temat obciążenia [należy] wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania”.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w zakresie nośności użytkowania regałowych, w tym nośności regałów, są określone również za pomocą norm: PN-M-78320, PN-M–78321, PN-M–78322 oraz PN-EN-15635. Trzy pierwsze zostały już formalnie wycofane, jednak nadal obowiązują w przypadku wyprodukowanych do tego czasu regałów. Co ciekawe, w normie PN-EN-15635 „Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.” ujęto zakaz wytwarzania przemysłowych urządzeń do składowania z innego materiału niż stal.

Oznakowanie nośności regałów magazynowych

Obowiązek wyznaczenia dopuszczalnej nośności regałów magazynowych spoczywa na producencie. Podstawowa dokumentacja powinna uwzględniać:

  • nazwę i adres wytwórcy,
  • fabryczny numer urządzenia i rok produkcji,
  • instrukcję transportu, montażu i bezpiecznego korzystania,
  • wskazanie na temat maksymalnej nośności regałów magazynowych,
  • zgodność z wytycznymi zawartymi W PN,
  • wyniki przeprowadzonych przeglądów magazynowych.

Producent regałów zobowiązany jest ponadto do dołączenia tabliczek znamionowych, czyli danych na temat regałów, które będą przymocowane na stałe i w widocznym miejscu na każdym urządzeniu przeznaczonym do składowania. Na tablicach tych także umieszcza się nazwę firmy-producenta, znajduje się tam oznakowanie nośności regałów magazynowych oraz informacja o numerze seryjnym produktu i rok produkcji.

Tabliczka znamionowa to szczególny rodzaj identyfikatora i dlatego umieszczone na niej napisy powinny być wyraźne, tak aby zamocowana nawet na wyższych półkach była czytelna dla osób pracujących w magazynie.

Nośność regałów, a bezpieczna praca magazynu – podsumowanie

Magazyn to wyjątkowe miejsce, w którym codziennie dochodzi do załadunku i przeładunku nawet tysięcy ton materiałów wyruszających do kolejnego punktu w łańcuchu dostaw. Regały to z kolei tymczasowe miejsca składowania wielu jednostek towarowych, a zatem ich stabilność i wytrzymałość oraz przestrzeganie norm określających ich maksymalną nośność to czynniki decydujące o bezpieczeństwie pracowników, pewności przechowywanego mienia oraz uniknięciu kosztownych awarii. Dodatkowo, nadmierne obciążenie regału magazynowego stanowi zagrożenie dla ludzi, jednak nieznajomość parametru dotyczącego nośności skutkuje niewydajną pracą magazynu poprzez marnowanie dostępnej do składowania powierzchni. Tutaj należy nadmienić, że okresowe kontrole dotyczące zakresu bezpiecznej i higienicznej pracy w magazynie spoczywają na pracodawcy. To on, w świetle przepisów prawa w Polsce, jest zobowiązany zapewnić właściwą organizację pracy, monitorować stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń użytkowanych w obiekcie.

Aby choć w pewnej mierze ułatwić właścicielowi nadzorowanie poziomu bezpieczeństwa, obsługi oraz rzetelne wykonywanie przeglądów regałów, dobrym pomysłem wydaje się inwestycja w renomowanego dostawcę wyposażenia intralogistycznego, który oprócz wykonania projektu odpowiednich systemów składowania precyzyjnie obliczy nośność regałów oraz zapewni okresowe badania tychże w przyszłości.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas