Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Efektywna konsolidacja, czyli jak sprawnie kompletować zamówienia?

Kompletacja, czyli operacja przygotowywania zamówień do wysyłki z magazynu, w wielu przypadkach decyduje o tym, czy magazyn można uznać za dobrze zaprojektowany ze strony technicznej, jak i operacyjnej, czy też nie.
Standardowy proces magazynowania, stosowany praktycznie we wszystkich rodzajach obiektów magazynowych, składa się z następujących elementów (mniej lub bardziej rozbudowanych): przyjęcie towaru – składowanie – kompletacja – wydanie z magazynu. Każda z tych składowych posiada swoją specyfikę, sposób organizacji, które wpływają na wydajność, efektywność oraz inne wskaźniki pracy całego magazynu. Dlatego też bardzo ważne jest, aby na etapie tworzenia nowego magazynu oraz kontroli pod względem efektywności, gdy magazyn już istnieje, dążyć do ciągłego ulepszania procesów związanych z przygotowaniem zamówień do wydania. Czyli, jak sprawnie kompletować zamówienia?

Efektywna konsolidacja – czyli co?

Słowo efektywny w języku polskim oznacza dający dobre wyniki. Jak te dobre wyniki osiągnąć? Istnieje wiele rozwiązań – przyjrzyjmy się kilku:

  • Kompletowanie towarów (przy użyciu terminali głosowych, radiowych) z posadzki magazynu lub niskiej/średniej/wysokiej części regałów paletowych/wspornikowych/do składowania blokowego przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu wewnątrz-magazynowego. Wózki systemowe do kompletacji umożliwiają zarówno optymalizację kompletacji poziomej jak i pionowej.
  • Przygotowywanie zamówień z różnego rodzaju półek na podestach wielopoziomowych. Antresole magazynowe oraz podesty robocze to elastyczne rozwiązanie, które można zaprojektować pod indywidualny proces logistyczny.
  • Konsolidacja zamówień przy użyciu systemów przenośnikowych magazynowych, układnic, robotów kompletacyjnych.

Wyposażenie magazynu

Wyposażenie magazynu można implementować w oparciu o różnego rodzaju metody kompletacji zamówień, np. „człowiek do towaru”, czy „towar do człowieka”, przygotowywanie zamówień w strefie składowania lub wydzielonym obszarze kompletacyjnym, zbieranie pojedynczych zamówień lub wielu zamówień w tym samym czasie, etc. Przy tak szerokim spektrum sposobów przygotowywania zamówień ciężko określić jedno, uniwersalne rozwiązanie, które będzie można zastosować w każdym przedsiębiorstwie. Wiele zależy od rodzaju składowanych towarów, rotacji poszczególnych grup indeksowych, wymaganych warunków przechowywania. W związku z powyższym, zamiast skupiać się na tworzeniu uniwersalnego rozwiązania, należy projektować optymalny procesu kompletacji dla każdego obiektu magazynowego z osobna, mając na uwadze podstawowe założenia, które zapewnią sprawne i efektywne przygotowywanie zamówień do wysyłki.

Bardzo ważne jest odpowiednie wyposażenie magazynu z wykorzystaniem optymalnie zaprojektowanych urządzeń mechanicznych, jak wózki kompletacyjne, przenośniki magazynowe automatyczne, przenośniki rolkowe grawitacyjne, owijarki do palet itd. Poza aspektem przepływu towarów należy zaplanować również sposób ich składowania, do wyboru mamy regały paletowe, regały półkowe czy też antresole magazynowe. Decyzję o wyborze tego typu wyposażenia należy podjąć przede wszystkim w oparciu o wiedzę, jakiego typu towary będą składowane. Towary wydawane całopaletowo powinny być kompletowane z regałów umożliwiających składowanie blokowe, natomiast produkty wydawane z magazynu pojedynczo należy składować w pojemnikach, które znajdują się na półkach, które z kolei tworzą konstrukcję podestu lub antresoli magazynowej.

Magazynowy system informatyczny

Opracowanie odpowiednich systemów informatycznych wspomagających pracę magazynu (najpopularniejszym rozwiązaniem jest system WMS) – jest to kluczowy czynnik decydujący o tym, czy proces konsolidacji będzie cechą konkurencyjną magazynu, czy też będzie jego „piętą achillesową”. Prawidłowo przygotowany i wprowadzony system informatyczny;

  • będzie zarządzał rozłożeniem indeksów w strefie składowania i/lub kompletacji,
  • będzie rozdzielał zlecenia kompletacyjne na poszczególnych pracowników jednocześnie generując możliwie najkrótsze i optymalne ścieżki kompletacyjne,
  • będzie generował wszelkie raporty kontrolne oraz będzie podpowiadał, w jakim kierunku należy poprawiać istniejące procesy kompletacyjne.

Dokładnie zaplanuj procesy

Efektywne zarządzanie operacyjne jest uwarunkowane dokładną analizą i organizacją prac kompletacyjnych oraz procesów powiązanych z kompletacją. Odpowiednie przygotowanie pod względem wyposażenia magazynowego oraz wsparcia IT może okazać się nieefektywne, gdy proces cechuje;

  • niewłaściwa gospodarka zasobami ludzkimi,
  • brak dziennych celów do wykonania przez zespół kompletacyjny,
  • brak lub niewłaściwe przygotowanie fal kompletacyjnych, itd.),
  • brak zarządzania strategicznego wewnątrz organizacji, np. planowania zapasów (braki zapasów negatywnie wpływają na wyniki pracowników magazynowych odpowiedzialnych za kompletację), planowania transportu (np. niepodstawianie się aut pod załadunek w wyznaczonych okienkach awizacyjnych może powodować „zapychanie się” oraz chaos na strefie kompletacji), czy sprzedaży (np. niezapowiedziane akcje promocyjne mogą zaburzać pracę magazynierów, którzy byli przygotowani na mniejszą liczbę zamówień do przygotowania).

Na podstawie powyższych informacji można więc zauważyć, że na sprawność kompletacji oraz konsolidacji wpływ, oprócz bezpośredniego otoczenia magazynowego, mają również osoby pośrednio zaangażowane w przygotowywanie zamówień.

Oferujemy kompleksowe wsparcie we wdrażaniu kompleksowych systemów magazynowych, od analizy, poprzez projekt, do realizacji.

Sprawdź również nasz przewodnik – kompletacja w procesie magazynowania: https://wdx.pl/2020/04/28/kompletacja-w-procesie-magazynowania-przewodnik/

Obserwuj nas