Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Przeglądy eksperckie regałów

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i towaru w magazynie jest obowiązkiem kadry zarządzającej. Właściwy stan techniczny wyposażenia hali powinien być jednym z priorytetów każdego pracodawcy. W jego gestii leży dbałość o to, aby wszelkie urządzenia magazynowe, w tym również regały, nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Przeglądy regałów magazynowych pozwalają eliminować zbędne ryzyko. Obowiązkowe przeglądy regałów są definiowane są przez polskie prawo.

Przegląd regałów magazynowych wykonany przez doświadczonego partnera

WDX S.A. to producent regałów magazynowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży intralogistycznej. Oferujemy przeglądy eksperckie regałów magazynowych spełniające wytyczne i warunki, jakie stawia norma PN-EN 15635:2010. Norma ta nakazuje wykonanie przeglądu technicznego regałów w odstępach maksymalnie 12 miesięcy. Przegląd roczny może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przeglądy regałów magazynowych przebiegają zgodnie ze szczegółowym protokołem i kończą się umieszczeniem naklejki kontrolnej.

Protokół z przeglądu regałów

Sprawdzenie stanu technicznego kończy się sporządzeniem protokołu z przeglądu regałów. Następuje klasyfikacją uszkodzeń w oparciu o trójpoziomową kategoryzację ryzyka – zielona, żółta, czerwona. Przegląd okresowy pozwala na:

  • identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości,
  • sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów regałów,
  • pomiar odchylenia od pionu wybranych słupów,
  • kontrolę poprawności wykonanego montażu regałów,
  • weryfikację dokumentacji i oznakowania,
  • przygotowanie raportu pokontrolnego.

Protokół obejmuje również opis i zestawienie elementów do wymiany lub uzupełnienia oraz zalecenia pokontrolne.

Przeglądy regałów wysokiego składowania oraz wszystkich systemów regałowych

Wykonujemy przeglądy regałów wysokiego składowania oraz wszystkich standardowych systemów regałowych. Należy pamiętać, że pod obowiązek przeglądu technicznego podlegają również regały półkowe oraz antresole i pozostała zabudowa wielopiętrowa. Wczesne zdiagnozowanie uszkodzeń pozwala redukować przyszłe koszty poważnych uszkodzeń. Najważniejsze jest jednak zdrowie i życie personelu magazynu!
Posiadamy oddziały w całej Polsce. Zapraszamy również do zapoznania się z innymi rozwiązaniami WDX S.A.

Regały magazynowe

Regały magazynowe

Regały stanowią jeden z głównych obszarów naszego zainteresowania. Projektujemy, produkujemy, wdrażamy oraz realizujemy przeglądy eksperckie regałów.

Antresole magazynowe

Antresole magazynowe

Antresole również podlegają okresowej kontroli stanu technicznego. Projektujemy, produkujemy oraz wdrażamy wielopoziomową zabudowę regałową.

Wybrani Klienci

Agata
Amica
ASmet
Bakoma
Bridgestone
Ceba
Doehler
Exide
Hellmann
Ikea
ils
Internation Paper
Lancerto
merlin.pl
Neuca
Philips
Phoenix Contact
Renault
Samsung
Smurfit Kappa
Thyssenkrupp
T.K. Maxx
Whirlpool
Żabka