Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

WDX S.A. członkiem LODZistics

Z przyjemnością informujemy, że dołączyliśmy do inicjatywy klastrowej LODZistics, która ma na celu utworzenie profesjonalnego ośrodka koordynującego spójny rozwój potencjału logistycznego województwa łódzkiego i mazowieckiego. Jesteśmy dumni z możliwości wspierania idei rozwoju branży logistycznej w regionie Polski Centralnej, gdzie znajduje się nasz zakład produkcyjny.

Podstawowymi celami LODZistics są: 

  1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju branży logistycznej w regionie Polski Centralnej,
  2. Tworzenie warunków skutecznego transferu wiedzy i technologii pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą w logistyce,
  3. Upowszechnianie dobrych praktyk z obszaru logistyki,
  4. Wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.