Warehouse Development eXperts
Zmień język

Pojazdy AGV i AMR w automatyzacji przepływu materiałów

Zamknij oczy i wyobraź sobie jak całkiem autonomiczny pojazd wiezie Cię na wakacje, w miejsce, które wcześniej wybrałeś. W trakcie jazdy nie musisz myśleć o trasie, przestrzegać przepisów, uważać na innych użytkowników drogi, możesz już zacząć się relaksować. I tak, automatycznie sterowany samochód dla wielu z nas wciąż brzmi jeszcze nierealnie, jednakże w przestrzeniach logistycznych bezzałogowy transport towarów jest już możliwy dzięki automatyzacji transportu za pomocą pojazdów AGV i AMR.

Jakie korzyści wnoszą pojazdy AGV i AMR do współczesnej logistyki wewnętrznej oraz gdzie znaduje zastosowania ta technlogia – o tym w przewodniku WDX, zapraszamy!

Pojazdy AGV i AMR, a automatyzacja

Pojazdy AGV to bezzałogowe urządzenia stosowane w intralogistyce, które częściowo zastąpiły pracę ręczną i wyeliminowały konieczność użycia wózków widłowych w obiektach logistycznych i przemysłowych, przyczyniając się do automatyzacji transportu ładunków w magazynach, w zakładach produkcyjnych, centrach dystrybucyjnych.

Maszyny te przekształciły sposób postrzegania intralogistyki – z tradycyjnego modelu operacyjnego, opartego o manualne czy półautomatyczne procesy w zautomatyzowany, technologicznie zaawansowany układ, który oferuje znacznie wyższy poziom wydajności, precyzji i bezpieczeństwa. Z kolei automatyzacja przepływu materiałów stała się kluczowym elementem nowoczesnych strategii zarządzania, które wysoko cenią postęp technologiczny i rozwój, upatrując w nich możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Zarówno transportery AGV, jak i roboty AMR zostały stworzone po to, by:

 • wspomóc przepływ materiałów w konkretnych obszarach logistyki wewnętrznej,
 • zwiększyć efektywność operacyjną,
 • zagwarantować bezpieczne działania w otoczeniu ludzi,
 • zapewnić bezproblemową integrację z aktualnie używanymi systemami zarządzania magazynem, systemem ERP, technologiami opartymi o sztuczną inteligencję oraz Internet Rzeczy.

Warto jednak pamiętać, że pojazdy AGV oraz roboty AMR różnią się od siebie, a te różnice dotyczą następujących obszarów:

Pojazdy autonomiczne – nawigacja

 • Urządzenia AGV nie mogą aktywnie reagować na zmiany jeżdżąc po wcześniej ustalonych i jasno zdefiniowanych trasach.
 • Pojazdy AMR samodzielnie reagują na zmienne warunki otoczenia, a omijając przeszkody wybierają jednocześnie najszybszą, najbardziej optymalną drogę do celu.

Pojazdy autonomiczne – elastyczność

 • Implementacja AGV wymaga wcześniejszej konsultacji i oznaczenia ścisłych dróg transportu, czasem wymagających fizycznych zmian w infrastrukturze budynku oraz prac instalacyjnych, np. wymiany posadzki, poprawy jej jakości i wyznaczenia trasy np. za pomocą odblaskowej taśmy ułatwiającej naprowadzenie optyczne maszyny lub stosując ścieżkę magnetyczną.
 • Przy wdrożeniu robotów AMR nie zachodzi konieczność modyfikacji w budynku oraz instalacji wraz fizycznymi sygnałami naprowadzającymi, ponieważ dzięki wyposażeniu w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, czujniki i kamery urządzenia te odznaczają się wysokimi zdolnościami adaptacji.

Pojazdy autonomiczne – koszty wdrożenia

 • Wózki AGV, zwłaszcza prostsze modele, kosztują mniej niż pojazdy AMR, ale wydatki związane z konserwacją układów nawigacyjnych – w tym taśm, przewodów, znaczników – może zwiększać ich koszty użytkowania.
 • Z kolei zakup robota AMR to możliwość wyższych kosztów początkowych, ale niższy wydatek z tytułu braku konieczności modyfikacji przestrzeni.

Korzyści z wdrożenia pojazdów AGV i AMR

Systemy transporterów przypodłogowych przyspieszają wewnętrzny przewóz komponentów, materiałów czy ładunków w dedykowane miejsce, o właściwej porze, a cały proces odbywa się automatycznie, szybko i precyzyjnie. Ich praca wymiernie zwiększa potencjał procesów magazynowych, usprawniając je i wpływając na produktywność całego obiektu, a także na:

 • możliwość skalowalności – ilość i stopień wykorzystania bezzałogowych pojazdów zależy od aktualnego zapotrzebowania firmy, posiadanych stanów magazynowych, zmian sezonowych oraz wahań w potrzebach konsumentów; flotę wózków samojezdnych można dowolnie modyfikować – zmniejszać i rozbudowywać, a to rozwiązanie jest szybsze niż rekrutacja, szkolenie i wdrażanie nowych pracowników,
 • bezpieczeństwo – pojazdy AGV i AMR przyczyniają się do eliminacji liczby wypadków z udziałem pracowników, a jednocześnie zmniejszają ryzyko uszkodzenia towarów lub innych urządzeń, w tym regałów magazynowych czy wózków widłowych,
 • zmianę warunków pracy – automatyzacja monotonnych czynności, np. wielokrotnego transportu pomiędzy określonymi punktami daje szansę przesunięcia pracowników do bardziej odpowiedzialnych i złożonych działań o wyższej wartości dodanej oraz chroni ich przed przeciążeniem fizycznym i urazami wynikającymi bezpośrednio z pracy ręcznej,
 • poprawę jakości – transport przy pomocy bezzałogowych automatycznych urządzeń jest realny 24/7, co oddziałuje na szybkość realizacji zamówień i skraca czas oczekiwania klienta,
 • oszczędność – automatyzacja transportu to niższe koszty pracy ludzkiej, perspektywa nieprzerwanej pracy ciągłej, a wysoka dokładność bezzałogowych pojazdów to również zmniejszona liczba pomyłek przy kompletacji i strat wynikających z uszkodzeń ładunku,
 • wsparcie zrównoważonego rozwoju – integracja technologii automatyzacji przepływu materiałów zasilanych elektrycznie przyczynia się m.in. do optymalizacji zużycia energii i ograniczenia emisji spalin, a w efekcie przyspiesza realizację celów zawartych w koncepcji zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw.

Obszary praktycznego zastosowania pojazdów AGV i AMR

Przepływ materiałów w obiekcie logistycznym to sekwencja działań związanych z transportem wewnętrznym surowców, półproduktów i gotowych towarów, odzwierciedlająca efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. By zmaksymalizować wydajność, zwiększyć bezpieczeństwo, a także zrekompensować brak dostępności personelu, firmy coraz chętniej decydują się na bezzałogowe systemy transportowe AGV, lub bardziej zaawansowane roboty autonomiczne AMR. Dzięki tym technologiom automatyzacji przepływu materiałów możliwe staje się zwiększenie wydajności w następujących obszarach:

Przyjęcie towaru

Rozładunek z pojazdu oraz przewiezienie do strefy przyjęcia, w której wyposażone pojazdy AGV lub roboty AMR wyposażone dodatkowo w system RFID bądź skanery kodów kreskowych mogą automatycznie identyfikować towary, a następnie rejestrować dane w systemie WMS, co zapewni błyskawiczne uaktualnienie stanów magazynowych. Później, w zależności od poziomu zaprogramowania, może odbyć się transport ładunków do dedykowanych miejsc składowania.

Dostawy części na produkcję

Możliwość pracy ciągłej to jedna z zalet automatycznych pojazdów z grupy AGV i AMR. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko opóźnień, a płynność produkcji trwa. Dodatkowo urządzenia te dowożą potrzebne komponenty do stanowisk montażowych nie angażując pracowników, którzy mogą skoncentrować całą swoją uwagę na wykonywanych zadaniach.

Kompletowanie zamówień

Wózki AGV i roboty AMR mogą zostać zaprogramowane w taki sposób, że współpracują z order pickerem podczas zbierania produktów z miejsc przechowywania, transportują je do wyznaczonych punktów pakowania, wspomagają proces sortowania, a następnie przewożą gotowe paczki do punktu wysyłki. Automatyzacja poszczególnych czynności przyspiesza proces kompletacji zarówno w magazynie, jak i w centrum dystrybucyjnym, gdzie czas odgrywa kluczową rolę.

Automatyzacja przepływu materiałów – podsumowanie

Integracja zautomatyzowanych pojazdów i autonomicznych robotów zmienia magazyny w różnych gałęziach przemysłu w bezpieczne miejsca o jeszcze wyższej przepustowości. Pojazdy sterowane automatycznie (AGV) są szczególnie pożądane przy stałych instalacjach oraz przy powtarzalnych zadaniach. Z kolei autonomiczne roboty mobilne (AMR) są bardziej elastycznym środkiem transportu intralogistycznego z uwagi na wyposażenie w sztuczną inteligencję oraz bardziej zaawansowane czujniki i skanery bezpieczeństwa. Dzięki temu potrafią samodzielnie ominąć napotkaną przeszkodę i wybrać najkrótszą drogę do celu.

Automatyzacja przepływu materiałów, a w tym robotyzacja mobilności to odpowiedź na wyzwania logistyczne, które pojawiły się przed magazynami, centami dystrybucyjnymi i innymi ogniwami łańcucha dostaw w związku z niepohamowanym rozwojem koncepcji Przemysłu 4.0, w której tradycyjne, ręczne metody magazynowania i transportu okazują się zawodne, występują niedobory siły roboczej, a wymagania rynkowe rosną wprost proporcjonalnie do pojawiania się nowej konkurencji i zmian wynikających z sezonowych wahań popytu.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas