Warehouse Development eXperts
Zmień język

Cykl Deminga – sposób zarządzania projektami logistycznymi

Cykl profesora Williama Deminga to model ciągłego doskonalenia jakości, który składa się z logicznej sekwencji czterech kluczowych etapów – planuj, wykonuj, studiuj i działaj (PDSA – Plan-Do-Study-Act). W latach dwudziestych wybitny statystyk Walter A. Shewhart – mentor dr Deminga wprowadził model składający się z faz Plan, Do, See – który można uznać za jedną z najważniejszych perspektyw doskonalenia procesów na wczesnym etapie.

Cykl Deminga może być doskonałym sposobem na efektywne zarządzanie projektami logistycznymi.

Cykl Deminga – wprowadzenie historyczne

Deming stworzył własny cykl jako naturalną kontynuację modelu Shewharta. Jako inżynier miał wgląd w procesy przemysłowe i świadomość prób standaryzacji operacji przez przedsiębiorstwa, aby móc funkcjonować na dużą skalę. Później studiował fizykę matematyczną, co dało mu wiedzę z dziedziny rozwijającej się dopiero statystyki.

Jednym z wielkich sukcesów pracy Deminga może być jego wpływ na powojenny japoński cud gospodarczy, gdzie gospodarka Japonii podniosła się po zniszczeniach wojennych, by stać się drugą co do wielkości gospodarką na świecie. Praca Deminga rozszerza się dalej na koncepcje handlu i zarządzania, ale dziś skupimy się na doskonaleniu procesów logistycznych.

Jakie są etapy cyklu Deminga?

Na podstawie modelu PSDA powstał schemat (koło) ilustrujący cykl logicznie następujących po sobie działań podejmowanych w celu ciągłego ulepszania – mający zastosowanie w systemach zarządzania jakością i normami ISO, budowie kultury organizacyjnej kaizen czy też w prowadzeniu projektów logistycznych.

Metodę można również z powodzeniem stosować w życiu osobistym. Przyjrzyjmy się zatem kolejnym etapom cyklu Deminga.

Planowanie

Pierwszym celem cyklu Deminga jest planowanie z wyprzedzeniem – aby zrozumieć, co chcesz osiągnąć. Jest to krok zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. Na tym etapie testujemy i analizujemy, co jest nie tak z projektem lub jak można go ulepszyć. Podejmujemy próby zrozumienia, jakie zmiany możemy wprowadzić, aby rozwiązać te problemy lub zrobić coś lepszego. Określamy, w jaki sposób możemy zarządzać by osiągnąć poprawę. Etap planowania jest zarówno próbą poprawy wyników, jak i naukowym badaniem własnej zdolności do zrozumienia swojego biznesu.

Wykonanie

W realizacji planu Deming szczególnie podkreślał wagę pozostania wiernym wartościom naukowym leżącym u podstaw dochodzenia. Zamiast decydować się na zmianę i nagle przerabiać wszystkie operacje, ważne jest powolne i powtarzalne wprowadzanie zmian podczas testowania różnych hipotez. Korzystanie z badań, które można zmierzyć w porównaniu z grupami kontrolnymi, pomaga lepiej zrozumieć otrzymywane dane, umożliwiając nie tylko poprawę wyników, ale także dokładne zrozumienie, dlaczego uzyskaliśmy lepszy niż dotychczas wynik. W przypadku Deminga wdrożenie należy przeprowadzić tak, jakby był to eksperyment naukowy.

Badanie

Etap badania jest kluczowym punktem różnicowania omawianego cyklu z cyklem PDCA. Jak wspomnieliśmy, celem Deminga było zastosowanie metody naukowej do procesów biznesowych, ale stworzył dwa główne warianty swojego myślenia: PDSA i PDCA. Profesor Deming kładł jednak większy nacisk na cykl PDSA, a nie PDCA. Odkrył, że położenie nacisku na Check pokaże nam jedynie czy wdrożenie zmiany zakończyło się sukcesem czy porażką, jednak wyniki są wartościowsze, gdy powiedzą nam, czy proces poprawił się z powodów, dla których spodziewaliśmy się poprawy. Dla Deminga jako naukowca etap studiów uczy nas wyciągania wniosków i pozwala odpowiedzieć na pytanie „dlaczego to zadziałało?”, zamiast „czy to zadziałało?”.

Działanie

Ten etap jest zarówno ostatnim etapem procesu, jak i pierwszym etapem kolejnego cyklu. Na poziomie praktycznym etap może skutkować wdrożeniem praktyk jednego z kontrolowanych badań w całej działalności gospodarczej. Teraz, gdy dowiedzieliśmy się, że wynik można zwiększyć, wykonując daną akcję, chcemy wykonać tę akcję w każdym odpowiednim dziale. Etap działania, to zarówno wdrożenie usprawnień w firmie, jak i wdrożenie nowej wiedzy do teorii.

Podobnie jak wyniki powtarzanych eksperymentów tworzą nową wiedzę przydatną zarówno dla warunków tych eksperymentów, jak i dla całości wiedzy naukowej, tak też wyniki przeprowadzone w przedsiębiorstwie muszą zostać włączone do nowych przesłanek, od których możesz zacząć cykl od nowa.

Może cię zainteresować: Metoda Paka-Yoke w logistyce

Różnice między PDSA a PDCA

Omówiliśmy już niektóre elementy oddzielające PDSA i PDCA. Dla Deminga PDCA polega na traktowaniu eksperymentów procesowych jedynie jako testowanie hipotezy – czy zadziałało, czy nie, co w efekcie kończy się na poprawie procesu poprzez redukcję defektów, przez skupienie się na mechanice samego procesu. Deming postrzega PDCA jako pozbawioną naukowego rygoru i elementu teorii – uważa, że ​​jest ona zbyt zajęta testowaniem hipotez i innymi uproszczonymi środkami badawczymi. Jakość definiowana jako zero defektów – widzianych oczami PDCA – brakuje teorii. Deming dążył do wzmocnienia znaczenia teorii jakości na wszystkich etapach procesu. Idea utrzymania jakości, kluczowej dla metodologii doskonalenia procesu, jest tym, co Deming postrzega jako wyróżnik między swoim procesem PDSA a bardziej szczegółowym i wąskim PDCA.

Cykl Deminga – kryteria badawcze

Poniżej przedstawiamy kryteria, jakie naukowcy uznali za konieczne do spełnienia, aby uznać PDSA za właściwie stosowane?

Odzwierciedlenie metody naukowej – sformułowanie hipotezy, zbieranie danych w celu przetestowania tej hipotezy, analizowanie i interpretowanie wyników oraz wyciąganie wniosków w celu iteracji hipotezy. Podstawową zasadą dla badaczy jest to, że badania, które analizują, wyraźnie podążają za podstawowymi elementami metody naukowej.

Testowanie na małą skalę – zasady cykli PDSA promują stosowanie iteracyjnego podejścia na małą skalę do interwencji testowych, ponieważ umożliwia to szybką ocenę i zapewnia elastyczność w dostosowywaniu zmiany do informacji zwrotnej, aby zapewnić opracowywanie rozwiązań dopasowanych do celu.

Korzyści wynikające z testowania na małą skalę:

  • Swoboda działania i uczenia się badaczy
  • Minimalizowanie ryzyka
  • Minimalizacja poziomów organizacji i wymaganych zasobów
  • Zapewnienie możliwości zaangażowania interesariuszy na wczesnym etapie procesu

Przewidywanie wyników – zgodnie z naukową metodą eksperymentalną cykl PDSA promuje przewidywanie wyniku testu zmiany. Wymaga to dużej wiedzy na temat tego, co chcesz zrobić i jak to będzie działać w kontekście złożonego scenariusza z wieloma zmiennymi. Im silniejsza teoria, tym lepiej można wyjaśnić te zmienne. Umiejętność przewidywania wyników z wyprzedzeniem jest lepszym walidatorem teorii niż to, czy eksperyment się powiódł, czy nie.

Mierzenie danych w czasie – w pracy w złożonych środowiskach z nieodłączną zmiennością, pomiar danych w czasie pomaga zrozumieć naturalną zmienność systemu, zwiększyć świadomość innych czynników wpływających na procesy lub wyniki oraz zrozumieć wpływ interwencji. Ciągłe testowanie w czasie pomaga ujawnić większą liczbę zmiennych, które mogą mieć wpływ na wyniki.

Dokumentowanie procesów i ustaleń – podobnie jak w przypadku wszystkich metod naukowych, dokumentacja każdego etapu cyklu PDSA jest ważna, aby wspierać jakość naukową, uczenie się i refleksję oraz zapewnić przechwytywanie wiedzy, aby wspierać pamięć organizacyjną i możliwość przenoszenia uczenia się do innych środowisk. Ponieważ podejście Deminga polega na budowaniu całościowej teorii firmy, z której można działać, nie ma sensu nie dokumentować swoich działań. Każde odkrycie to punkt danych, a nie tylko to, czy eksperyment zadziałał, czy nie. Bez wszystkich punktów danych teoria, która napędza biznes, nie będzie najlepsza z możliwych.

Cykl Deminga – podsumowanie

Podejście Deminga wydaje się skłaniać do zaprzestania patrzenia w wąskim aspekcie, jedynie na drobne poprawki, aby usunąć nieefektywności w procesach i rozpoczęcia myślenia szerokiego – jak ulepszyć swoje procesy w celu zwiększenia jakości – bez względu na to, jakie możliwości istnieją. Aby to zrobić należy zdefiniować proces, który chcemy zoptymalizować, zmierzyć, jak obecnie działa, przeanalizować, jak można go zoptymalizować, i zdecydować, jak go ulepszyć. Następnie zaimplementować nowy proces i stworzyć plan jego pomiaru oraz ponownego przeglądu w przyszłości.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas