Warehouse Development eXperts
Zmień język

Magazyny zautomatyzowane – co musisz wiedzieć?

Zautomatyzowanie magazynu to priorytet dla wielu współczesnych przedsiębiorstw. Obserwujemy swojego rodzaju wyścig z czasem. Wyścig, którego celem jest jak najszybsza realizacja zamówień. Wyścig, gdzie główną nagrodą jest zadowolenie i lojalność klienta. Dynamiczny rozwój e-Commerce jeszcze bardziej podkręcił tempo. Dodatkowo, branżę logistyki wewnętrznej dotykają problemy doskonale znane z innych obszarów gospodarki – np. niedobór siły roboczej. Magazyn zautomatyzowany wydaje się być odpowiedzią na powyższe wyzwania.

Z tego artykułu dowiesz się jakimi cechami wyróżniają się magazyny zautomatyzowane, poznasz wyposażenie, jakie możesz wdrożyć w tego typu obiekcie, przedstawimy również najważniejsze zalety i wady magazynu w pełni zautomatyzowanego – zapraszamy do lektury!

Definicja magazynu zautomatyzowanego

Magazyn zautomatyzowany jest to ściśle zdefiniowana przestrzeń logistyczna, która została wyposażona w urządzenia mechaniczne i cyfrowe pozwalające realizować operacje przyjęcia, składowania, kompletacji i wydania towarów automatycznie. Jednocześnie, zautomatyzowanie magazynu, powinno zapewnić pełną funkcjonalność obiektu – według założonych celów strategicznych.

W literaturze specjalistycznej spotykamy się również z pojęciem magazynu zmechanizowanego, gdzie poszczególne zadania są realizowane z wykorzystaniem urządzeń technicznych, np. proces pakowania.

Zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania

W naszym przewodniku, zdefiniowaliśmy magazyn wysokiego składowania jako obiekt, w którym przechowuje się produkty na wysokości przekraczającej 7,2 metra. Jakie inne cechy powinien posiadać zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania? Czy parametrem definiującym klasyfikację tego typu obiektów może być zastosowanie regałów magazynowych jako konstrukcji nośnej, która podtrzymuje dach i ściany? Raczej nie! Warto jednak zaznaczyć, że obsługa ładunków oraz zarządzanie procesami w tzw. silosach magazynowych są najczęściej zautomatyzowane.

Punktem wyjścia do naszych dalszych rozważań powinna być właśnie automatyzacja obsługi ładunków oraz wykorzystanie systemów informatycznych do zarządzania procesami. Czyli, o zautomatyzowaniu magazynu wysokiego składowania – w ograniczonym zakresie – możemy mówić np. w przypadku wdrożenia systemu WMS.

Wyposażenie magazynu zautomatyzowanego

Wybór wyposażenia, jakie można zastosować w magazynie zautomatyzowanym jest powiązany ze specyfiką i stopniem zróżnicowania ładunków, wymaganiami co do ich obsługi oraz zasobami, które posiada przedsiębiorstwo na tego typu inwestycję. Uogólniając, im większe zróżnicowanie prac w obiekcie, tym trudniej wyeliminować czynnik ludzki z procesu magazynowania.

Wyposażenie z kategorii automatyka magazynowa na podstawie stref funkcjonalnych w obiekcie:

  • Zautomatyzowana strefa przyjęć i wydań towarów może zostać wyposażona w urządzenie klasy ATLS – Automated Truck Loading System. Przykładem takiego rozwiązania jest Q-Loader, który pozwala załadować lub rozładować cały samochód ciężarowy w czasie nieprzekraczającym 10 minut. Poniżej znajdziecie wideo prezentujące działanie Q-Loadera.
  • Zautomatyzowana strefa składowania towarów może zostać wyposażona w regały wysokiego składowania z układnicami. System AS/RS może zostać zaprojektowany w pracy z ładunkami spaletyzowanymi lub pojemnikami. Dla jednorodnych ładunków ekonomiczną alternatywą może być zautomatyzowany magazyn składowania blokowego, który opiera się na konstrukcji Pallet Shuttle.
  • Zautomatyzowana strefa kompletacji ładunków może zostać wyposażona w przenośniki rolkowe oraz urządzenia sortujące – tego typu układy technologiczne najczęściej są skalowalne, a co za tym idzie, wdrożenie kolejnego etapu inwestycji warto uzależnić od bieżących wyzwań operacyjnych oraz planów ekspansji.

Wiele przedsiębiorstw, jako pierwszy krok do zautomatyzowanego magazynu, decyduje się na wyposażenie obiektu w system przenośników palet. Usprawnienie prac transportowych doskonale wpisuje się w przyjęte na początku naszego artykułu założenia. Poniżej znajdziecie wideo prezentujące tego typu system.

Zalety i wady magazynu w pełni zautomatyzowanego

Magazyn w pełni zautomatyzowany to znacząca inwestycja niemal dla każdej firmy, inwestycja złożona i obarczona dużym ryzykiem. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Zalety magazynu w pełni zautomatyzowanego:

  • redukcja kosztów pracy oraz ryzyka przerwania ciągłości procesów magazynowych wynikającego z niedoborów kadrowych,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie i redukcja poziomu błędów – maksymalna powtarzalność i wykluczenie czynnika ludzkiego z procesu przekładają się na stabilność i efektywność realizowanych zadań,
  • w poszczególnych przypadkach, inwestycja może być realizowana etapami, dzięki czemu na bieżące monitorujemy postępy i efekty działań,
  • poprzez wykluczenie wózków widłowych z procesu możemy uzyskać wysoki współczynnik wykorzystanie powierzchni obiektu.

Wady magazynu w pełni zautomatyzowanego:

  • wysokie koszty wejścia,
  • czynności serwisowe, a realizacja procesu – ewentualna usterka może całkowicie zatrzymać realizację procesu magazynowana. Dodatkowo, dla pełnej funkcjonalności obiektu, warto zatrudnić dodatkowy personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu.
  • brak możliwości wprowadzenia szybkich zmian – wdrożenie magazynu w pełni zautomatyzowanego, w przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się dużą dynamiką zmian w obszarze logistyki, jest bardzo trudne.

Warto nadmienić, że dla wielu przedsiębiorstw, magazyn w pełni zautomatyzowany to jedyny możliwy wybór. Warunki pracy (np. bardzo niska temperatura) czy też lokalizacja obiektu (brak dostępu do kadry pracowniczej) może determinować wdrożenie konkretnych rozwiązań technologicznych.

Sprawdź koniecznie magazyn automatyczny Q w ofercie WDX!

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas