PL

Transport przenośnikowy
i automatyka

Transport palet i ładunków

Naszą specjalnością jest projektowanie i budowa kompletnego systemu transportu palet i ładunków jednostkowych takich jak: skrzynki, opony, beczki, czy ładunki sztaplowane. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w realizowaniu nowoczesnych i w pełni zautomatyzowanych linii do transportu palet w magazynach i strefach przyległych.

Procesy projektowe i produkcja

Zarówno procesy projektowe, jak również produkcja przebiegają na bazie własnego typoszeregu przenośników rolkowych, taśmowych lub łańcuchowych, które są kompatybilne z windami, obrotnicami i transferami kątowymi oraz innymi urządzeniami niezbędnymi w nowoczesnym, optymalnie pracującym magazynie, takimi jak: paletery – magazynki palet, inwertery – wymienniki palet, wagi, czy owijarki. Możemy zintegrować automatykę naszych układów transportowych z systemami nadrzędnymi WMS magazynów.

Procesy projektowe i produkcja

CASE STUDY Z TRANSPORTEM PALET

Urządzenia

Przenośniki

Przenośnik rolkowy ciężki napędzany

Przenośniki RCN służą do transportu palet ułożonych wzdłuż lub w poprzek. Ze względu na prostą budowę i niezawodność działania są najczęściej spotykanym środkiem transportu palet. W standardzie napęd rolek realizowany jest za pomocą jednego łańcucha. Burty są wykonywane z wykorzystaniem lasera oraz nowoczesnych giętarek zapewniających najwyższą dokładność wykonania przy zapewnieniu szerokiej gamy podziałki rolek. Profile boczne dzięki swojemu kształtowi zapewniają przenoszenie dużych obciążeń i możliwość instalacji urządzeń peryferyjnych jak prowadnice, skanery, czujniki, itp.

Przenośnik rolkowy ciężki napędzany - wersja niska

Przenośniki RCN wersja niska, podobnie jak przenośniki RCN, służą do transportu palet ułożonych wzdłuż lub w poprzek. Ich zaletą jest transport na poziomie 80 mm od posadzki w taki sposób, aby umożliwić odbiór palet wózkiem paletowym ręcznym z modułu odbiorczego E.

Przenośniki z taśmą modularną

 • Służą do transportu technologicznego i magazynowego, bez konieczności stosowania palet.
 • Elementem nośnym jest taśma modularna z tworzywa, o parametrach dostosowanych do różnego rodzaju transportowanych towarów oraz do wymaganych specjalnych warunków.
 • Przenośniki tego typu mogą współpracować w długich ciągach transportowych z wagami elektronicznymi, stołami nożycowymi i owijarkami palet.
 • Konstrukcja modularna pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni, minimalne koszty eksploatacji i bezpieczną obsługę.
 • Przenośniki modularne mogą posiadać sterowanie indywidualne lub pracować w systemach zautomatyzowanych, posiadają nowoczesną konstrukcję i świadectwo zgodności CE. Konstrukcja przenośnika może być wykonana ze stali zwykłej lakierowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej.

Przenośniki łańcuchowe

 • Znajdują zastosowanie w aplikacjach, w których palety muszą być transportowane poprzecznie w stosunku do kierunku transportu.
 • Przenośniki łańcuchowe służą do transportu kartonów, skrzynek oraz palet z drewna, tworzywa lub metalu.
 • Są szczególnie przydatne w układach transportu palet EURO na estakadach, w windach i na końcówkach linii załadowcza-rozładowczych.
 • Urządzenia te są bardzo wskazane i niezawodne w liniach transportu palet, których jakość i różnorodność nie pozwalają na zastosowanie przenośników rolkowych.
 • Przenośniki łańcuchowe mogą pracować w ciągach transportowych, przemieszczając ładunki z obszarów produkcji do magazynów, łącząc ze sobą różne urządzenia technologiczne wiążące i pakujące.

Przenośniki rolkowe ciężkie grawitacyjne

 • Przenośniki typu RCG to modułowe przenośniki rolkowe grawitacyjne bez
  napędu, przeznaczone do transportu palet.
 • Odpowiednie nachelenie trasy umożliwia samoczynny ruch palety po rolkach. Towary
  mogą być też przepychane ręcznie.
 • Przenośniki RCG mogą być wyposażone w rolki hamujące, zderzaki końcowe lub moduły odbiorcze pozwalające na bezpieczny rozładunek palet.
 • Układ transportu grawitacyjnego to najtańsze z możliwych rozwiązanie przenośnikowe transportu międzyoperacyjnego towarów na paletach w zakładach produkcyjnych, w magazynach i terminalach przeładunkowych.
 • Moduły przejezdne RLG mogą być zestawiane ze sobą za pomocą sprzęgieł szybkozłącznych.
 • Istnieje możliwość konfiguracji układu transportu grawitacyjnego z modułów RCG i aporterów napędzanych RCN o różnych długościach nominalnych wraz z obrotnicami, windami, modułami uchylnymi lub przejezdnymi.

Obrotnice i przekazania

Obrotnice

 • Obrotnica służy do zmiany kierunku ruchu palety przy jednoczesnym obróceniu palety o ten sam kąt.
 • Najczęściej stosuje się obrotnice rolkowe napędzane z kątem obrotu o 90 stopni.
 • Obrotnice stosuje się dla małych i średnich wydajności, gdy zależy nam na transporcie palet bez zmiany kierunku ułożenia palety.
 • Obrotnice do palet są zunifikowane z przenośnikami rolkowymi oraz z windami i modułami odbiorczymi palet

Przekazania kątowe

 • Przekazanie kątowe zbudowane jest z przenośnika rolkowego i przenikającego z nim przenośnika łańcuchowego unoszonego pneumatycznie lub elektrycznie.
 • Unoszone łańcuchy znajdują się pomiędzy rolkami. Przekazanie kątowe stosowane jest do zmiany kierunku ruchu palet 90° bez obracania samej palety. W porównaniu do obrotnic czas potrzebny na zmianę kierunku jest krótszy.
 • Przekazanie kątowe stosuje się gdy chcemy zmienić kierunek ruchu palety z poprzecznego na wzdłużny lub gdy zależy nam na dużej wydajności linii.

Obrotnice z przekazaniem kątowym

 • Obrotnica z przekazaniem kątowym jest połączeniem dwóch urządzeń: obrotnicy i przekazania kątowego, łączy zalety obu urządzeń.
 • W zależności od potrzeby możemy dowolnie sterować kierunkiem ruchu i kierunkiem obrotu palet.

Wózek transferowy

Wózki transferowe (pracujące na torowisku szynowym z napędem elektrycznym) przeznaczone są do transportu ładunków na przenośnikach rolkowych. Dzięki swej mobilności łączą ze sobą linie przenosnikowe zapewniając pomost transportowy z linii na linię, ustawione równolegle do siebie. Znajdują zastosowanie w buforach produkcyjnych produkcji elementów mebli i nie tylko.

Zalety

 • Wózki transferowe przeznaczone są do transportu ładunków na przenośnikach rolkowych, taśmowych lub z taśmą modularną. Dzięki swej mobilności łączą ze sobą linie przenośnikowe zapewniając pomost transportowy z linii na linię.
 • Automatyczna praca wspomagana jest nowatorskim systemem zarządzania pracą wieloma wózkami w układzie buforowania.
 • Duża prędkość jazdy kontrolowana jest skanerami bezpieczeństwa i systemem hamowania.
 • Zastosowanie technologii RFID na wózku umożliwia identyfikację transportowanych towarów.
 • Stosujemy laserowy system pozycjonowania wózka.

Zasada działania

Na wózku znajdują się dwa przenośniki rolkowe do transportu palet o nośności ponad 1000 kg każdy w dwie strony. Zasilanie do wózka jest dostarczone szynoprzewodem. Transmisja danych realizowana optycznie. Identyfikacja transportowanego towaru realizowana przez 2 głowice RFID. Wózek porusza się w otwartej strefie magazynowej. Dzięki zainstalowanym skanerom bezpieczeństwa, wózek dojeżdżając do przeszkody ruchomej zatrzymuje się automatycznie. Prędkość jazdy wózka jest regulowana – ok 1 m/s. Wózek jest wyposażony w szereg czujników pozycji transportowanych ładunków czy pozycjonowania przy odpowiedniej linii.

Case study z wózkiem transferowym

Na jednym torowisku mogą pracować 2 wózki. Dzięki specjalnemu systemowi zarządzania pracą wózków system ma zwiększoną wydajność.

Moduły i urządzenia transportowe

Windy

Windy umożliwiają zautomatyzowany transport pionowy palet. Standardowe windy WDX są wyposażone w przenośnik rolkowy, ale mogą być również wyposażone w przenośnik łańcuchowy lub taśmowy. Napęd ruchu pionowego windy jest realizowany za pomocą silnika elektrycznego z reduktorem, a przeniesienie napędu odbywa się za pomocą łańcucha. Dla zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zwiększenia wydajności stosuje się system przeciwwag. Towar podawany jest na windę oraz odbierany z windy za pomocą przenośników co eliminuje udział człowieka, zwiększając wydajność i bezpieczeństwo pracy. Dzięki samonośnej wytrzymałej konstrukcji nie ma potrzeby budowy specjalnych szybów.

Windy

Moduł odbiorczy dla wózka paletowego

Moduł odbiorczy E został skonstruowany dla umożliwienia obioru palet za pomocą wózka paletowego ręcznego „paleciaka” lub wózka elektrycznego do transportu poziomego. Jest wyposażony w dwa rzędy rolek napędzanych bocznych oraz rolki środkowe nienapędzane. Pomimo niskiej budowy zapewniony jest łatwy dostęp do silnika i napędu rolek.

Stoły nożycowe

 • Umożliwiają ładowanie i rozładowywanie pojazdów przez wózki paletowe ręczne lub elektryczne bez użycia rampy.
 • Zapewniają ergonomię i bezpieczeństwo stanowiska pracy.
 • Umożliwiają sztaplowanie towaru na palecie.
 • Umożliwiają załadunek samochodu bez rampy.
 • Umożliwiają transport na różnych poziomach.
 • Pozwalają na wysoki załadunek lub rozładunek palet wózkiem paletowym.
 • Stoły nożycowe mogą służyć między innymi jako dźwigniki stanowiskowe, podnośniki
  palet, platformy robocze, podesty przeładunkowe.

Owijarki

 • Owijarki – maszyny do zabezpieczania ładunków paletowych folią rozciągliwą -stretch lub kapturami termokurczliwymi. Pełen zakres oferty, od półautomatycznych
  urządzeń po wysokowydajne automaty sprawia, że rozwiązania uwzględniają specyfikę ładunków.
 • Półautomatyczne owijarki są przeznaczone do zabezpieczania ładunków na paletach folią rozciągliwą automatycznie. Palety owijane są od poziomu stołu obrotowego. W zależności od modelu parametry owijania ustawiane są za pomocą zestawu potencjometrów i przełączników lub z klawiatury.
 • Owijarki automatyczne mają zastosowanie jako maszyny końca linii pakujących do
  automatycznego owijania ładunków na paletach zgodnie z zadanym programem. W zależności od ładunku i wymagań wydajnościowych oferujemy trzy typy owijarek: z obrotowym stołem o wydajności od 30 do 50 opak/h, z obrotowym ramieniem o wydajności
  do 65 opak/h. W układzie gdzie ładunek jest nieruchomy podczas owijania, można uzyskać wydajność od 60 do 90 opak/h.

Stopery

 • Stoper, instalowany najczęściej pomiędzy rolkami, służy do precyzyjnego i powtarzalnego zatrzymania ładunku na linii transportowej
 • Stoper jako element aktywny może pracować w różny sposób, ale jego głównym zadaniem jest zatrzymywanie lub przepuszczanie ładunków na linii. Współpracuje z czujnikiem i układem sterowania.
 • Napęd który powoduje ruch stopera może być realizowany jako pneumatyczny, elektryczny lub hydrauliczny. Sposób ruchu zależy od wielu czynników, m.in.: dostępność medium, szybkość i precyzja działania, siła potrzebna do wykonania ruchu, niezawodność, koszty.
 • Stopery mogą występować w wielu aplikacjach, takich jak pozycjonowanie lub rozdzielnie ładunku.
 • Stopery wykonywane są najczęściej jako elementy indywidualne dostosowane do danego projektu.

Kontrola, sterowanie i systemy zarządzania

 • Dzięki zintegrowaniu tych urządzeń z systemami transportu magazynowego możliwa jest efektywna realizacja zasady just in time oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy obsługi magazynów.
 • W ramach opieki nad systemem na życzenie klienta umożliwiamy zdalną kontrolę systemu z naszego helpdesku przez VPN.
 • W ramach instalacji systemu przenośników oferujemy kompleksowe systemy sterowania i kontroli przepływu towarów umożliwiające zarządzanie transportem, buforowaniem i sortowaniem. Nasze systemy mogą współpracować z maszynami na liniach produkcyjnych, jak również komunikować się i współpracować z programami nadrzędnymi klasy WMS i MFC.
 • Oferujemy szereg technologii pozwalających na identyfikację ładunku, takich jak: czujniki, czytniki kodów kreskowych, RFID, systemy wizyjne lub apamiętywanie i śledzenie pozycji nieoznaczonego towaru.
 • Stosujemy nowoczesne technologie przesyłania zasilania i danych takie jak nitki indukcyjne, szynoprzewody, wózki kablowe, wykorzystujemy również optyczną transmisję danych.
 • Do sterowania liniami transportowymi wykorzystywane są sterowniki klasyPLC z systemami wizualizacji procesów opartymi na technologii HMI i SCADA. Infrastruktura sterowania bazuje na sieciach m.in.: Profinet, Profibus, Modbus, Can lub innych.
 • Nasze instalacje są wyposażane w szereg systemów bezpieczeństwa zbudowanych w oparciu o sterowniki i przekaźniki bezpieczeństwa, kurtyny optyczne, bariery bezpieczeństwa, skanery bezpieczeństwa oraz wyłączniki awaryjne: grzybkowe, linkowe.
 • Zarządzanie przepływem towarów ułatwia dopasowana do instalacji wizualizacja systemu sterowania.

Obszary naszej oferty

Kompleksowe rozwiązania logistyki wewnątrzmagazynowej, wszystko w jednym miejscu!

Zamknij