PL

Transport przenośnikowy
i automatyka

Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe to lekkie, modułowe przenośniki przeznaczone do transportu technologicznego, międzyoperacyjnego wyrobów w trakcie produkcji, a także do transportu magazynowego pojemników, worków, paczek, zgrzewek. Mogą pracować w układzie poziomym lub nachylonym, są zunifikowane z pozostałymi przenośnikami lekkimi i pozwalają na ich zabudowę w regałach.

Transport towarów w niestandardowych opakowaniach

Rozwiązanie umożliwia transport nieopakowanych produktów spożywczych na taśmie, dlatego przenośniki te znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym, kosmetyków, farmaceutycznym, chemii budowlanej w przetwórstwie mlecznym i innych branżach.

System przenośników do pudełek i kartonów

Zautomatyzowane linie transportu pudełek, kartonów i paczek budowane są w naszym zakładzie produkcyjnym w Zgierzu. Przenośniki są przystosowane do zabudowy w regałach oraz do współpracy z urządzeniami do operacji magazynowych niezbędnymi w nowocześnie zorganizowanym magazynie pracującym: kartoniarkami, wagami, paskarkami, zaklejarkami, drukarkami, a także ze skanerami kodów zintegrowanych z programami zarządzania magazynem – WMS.
Modułowa budowa pozwala na dostosowanie systemu do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa oraz na rozbudowę sytemu w przyszłości.

System przenośników do pudełek i kartonów

System przenośników do materiałów sypkich

W zależności od branży i przeznaczenia przenośniki taśmowe wykonujemy ze stali zwykłej lub kwasoodpornej. Dobór taśmy i konstrukcji przenośników dokonywany jest każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta. Ten typoszereg przenośników z uwagi na swoje przeznaczenie jest najczęściej wyposażony w obudowę pyłoszczelną lub są zamknięte hermetycznie i jest umieszczony na podporach, podwieszony lub przejezdny. Naszą ofertę transportu ciągłego technologicznego w szczególności kierujemy do zakładów przemysłu chemicznego, szklarskiego i cementowego. W rozwiązaniach projektowych znajdują się również stacje zasypowe, przesypy, wysypy oraz rozdzielacze klapowe sterowne automatycznie.

System przenośników do materiałów sypkich

Obszary naszej oferty

Kompleksowe rozwiązania logistyki wewnątrzmagazynowej, wszystko w jednym miejscu!

Zamknij