Regały wjezdne Drive-In - WDX

Regały wjezdne Drive-In

Regały wjezdne Drive-In

Regały Drive-in są systemem umożliwiającym składowanie blokowe towarów przez co zapewniają maksymalne wykorzystanie objętości magazynu.

Systemy magazynowe oparte na regałach wjezdnych drive-in dedykowane są do składowania dużej ilości jednorodnych towarów. Dzięki możliwości konstruowania obszarów składowania na podstawie pojedynczych modułów możliwe jest zbudowanie magazynów wielopoziomowych w zblokowanych tunelach, co bezpośrednio przekłada się na maksymalne wykorzystanie objętości magazynu.

Regały wjezdne do magazynu są obsługiwane zgodnie z zasadą LIFO – ostanie weszło, pierwsze wyszło lub FIFO pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Zastosowania

System Drive-In to bardzo ekonomiczny sposób na składowanie dużej ilości towaru w systemie blokowym.

Budowa regałów Drive-in

Budowa regałów drive-in została oparta na systemie regałowym M, który cechuje się wspomnianą wcześniej konstrukcją modułową. Dzięki dostępowi do wielu rodzajów słupów, regały mogą zostać zaprojektowane w odpowiedzi na różne masy i wysokości jednostek paletowych i zawartego na nich towaru.

Z uwagi na różnorodność materiałów składowanych w magazynach, dzięki systemowi M możliwe jest dopasowanie każdego systemu do indywidualnego charakteru magazynu.

Tunel wjezdny

Tunel wjezdny regałów posiada specjalnie wyprofilowane szyny z ukośną ścianką, która zapewnia bezpieczeństwo składowania palet oraz umożliwia prawidłowe prowadzenie i centrowanie w świetle tunelu, bez względu na wysokość. Z uwagi na montaż szyny bezpośrednio wewnątrz poziomów regału, dodatkowo wpływają one na usztywnienie całej konstrukcji.

Elementy opcjonalne wykonujemy według indywidualnych potrzeb lub sugestii klienta.

Komponenty regałów Drive-in

Komponenty wykorzystywane do produkcji elementów regałowych odznaczają się wysoką jakością materiałową oraz wysoką jakością wykonania.

  • Najazdy szyn
  • Ograniczniki palet
  • Szyny prowadzące
  • Ochraniacze słupów
  • Belki ochraniaczy

Dodatkowe wyposażenie

Szyny

Najazd szyny

Elementy, które poprawiają wprowadzenie palety do określonego kanału poprzez wycentrowanie palety.

Dodatkowo, ochraniają na wysokości szynę nośną, jak również pierwszy słup przed uderzeniami pochodzącymi od palety lub wideł wózka.

Szyny prowadzące na posadzce

Elementy, które poprawiają poruszanie się wózka w kanale poprzez zachowanie jego ruchu prostoliniowego, szczególnie w kanałach o dużej głębokości, co wpływa na skrócenie czasu cyklu transportowego do i z kanału.

Szyny prowadzące również zabezpieczają konstrukcję nośną regału przed uszkodzeniami pochodzącymi od palety lub wózka widłowego jak również w znacznym stopniu poprawiają bezpieczeństwo w poruszaniu się wózkiem w kanale.

W zależności od parametrów palety i rodzaju obsługiwanego wózka mogą być wykonane z profili zimnogiętych lub profili L o różnych rozstawach.

Ograniczniki i ochraniacze

Ograniczniki palet

Elementy, które zapobiegają wysunięciu palety z korytarza poza tylną krawędź regału. Zapobiegają wypchnięciu palety poza regał.

Ochraniacze słupów

Elementy, które zabezpieczają pierwsze słupy regału, w najniższej jego części, przed uderzeniami pochodzącymi od wózka lub palety.

Ochrona najniższej części słupa jest szczególnie istotna, ponieważ tam występuje największe jego obciążenie.