Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Konsulting i doradztwo logistyczne

Konsulting i doradztwo logistyczne w ofercie WDX

Konsulting i doradztwo logistyczne w ofercie WDX

Oferujemy kompleksowe usługi konsultingu i doradztwa logistycznego. Optymalizację logistyki. Kosztów logistycznych. Pomagamy tworzyć strategie logistyczne.

 • Określamy cel projektu w odniesieniu do strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Weryfikujemy możliwości oraz ograniczenia logistyczne w odniesieniu do strategii rozwoju.
 • Projektujemy kluczowe czynniki decyzyjne, KPI oraz wskaźniki i ramy czasowe ROI.

Przed rozpoczęciem projektu zdefiniujemy szczegółowy zakres i metodologię badań. Przedstawimy kryteria weryfikacji projektu.

Konsulting i doradztwo logistyczne WDX S.A. pozwalają zidentyfikować niewykorzystany potencjał. Zbudować przewagę rynkową poprzez optymalizację kosztów logistycznych.

Doradztwo logistyczne w ramach usług projektowych

Optymalizujemy systemy składowania oraz przepływu towarów. W ramach doradztwa logistycznego rozwiązujemy złożone problemy biznesowe. Przeprowadzamy szczegółowe audyty operacyjne. Rekomendujemy kluczowe decyzje strategiczne.

Doradzamy w zakresie polityki zarządzania stanami magazynowymi oraz procesami. Przygotowujemy gotowe rozwiązania. Określamy szacowane koszty i prognozujemy rezultaty w określonym horyzoncie czasowym.

Elementy operacyjne objęte konsultingiem logistycznym

Elementy operacyjne objęte konsultingiem logistycznym

Optymalizujemy logistykę i koszty logistyczne. Oferujemy konsulting logistyczny. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne. Weryfikujemy wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa; infrastrukturę, materiały i towary, zatrudnienie oraz procesy.

Badania zostaną ukierunkowane na uzyskanie najlepszego efektu w zakresie:

 • efektywności kosztowej działań lub inwestycji w przyjętym okresie,
 • maksymalizacji elastyczności działań i optymalizacji wydatków operacyjnych,
 • minimalizacji błędów logistycznych i optymalizacji polityki zwrotów,
 • optymalizacji zatrudnienia oraz ergonomii pracy,
 • bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających w obrębie systemu składowania,
 • optymalizacji wykorzystania zasobów w celu budowania przewagi rynkowej poprzez logistykę,
 • optymalnego projektowania procesów i wymaganych zasobów oraz weryfikacji obecnego modelu,
 • kryteriów oceny procesów oraz projektów, w tym wskaźników efektywnościowych i decyzyjnych,
 • opracowania i parametryzacji oceny ryzyka, obecnej sytuacji i przyszłych przedsięwzięć,
 • zbadania sytuacji na rynku, zdefiniowania realnych szans i zagrożeń.