Warehouse Development eXperts
Zmień język
Klauzula informacyjna YouTube

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem kont przez WDX S.A. na portalu YouTube na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka WDX S.A. z siedzibą w Warszawie: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail odo@wdx.pl.

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a) Administrator przetwarza dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Subskrybuj”
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane filmy;

b) Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
  • zdjęcie profilowe;
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
  • treść Państwa komentarzy.
  • dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających konta gromadzone dzięki plikom cookies.
  • Cele i podstawy przetwarzania
   • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
    • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
     • prowadzeniu, administrowaniu i zarządzaniu kontem pod nazwami: WDX na portalu YouTube (w tym również udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Użytkowników posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników), na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal YouTube i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube (komentarze,);
     • prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników konta).
     • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
    • na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  • na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Ponadto informujemy, że administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi związanych z kanałem, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału WDX S.A., który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

  W szczególności administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających kanał.

  W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora portalu YouTube tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających kanał), które mogą być udostępniane WDX S.A. jako prowadzącemu kanał.

  • Odbiorcy danych

  Dostęp do danych będą mieć: upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

  inni Użytkownicy portalu YouTube (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach komentujących, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. właściciel portalu społecznościowego YouTube na zasadach dostępnych pod adresem
  https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing

  • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • Okres przechowywania danych

  Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

  1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
  2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
  3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
  • Prawa

  Przysługuje Państwu prawo:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;
  • Informacje o źródle danych

  Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu YouTube, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na koncie.

  • Pozostałe informacje
   1. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
   2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

  Pliki Cookie

  W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

  Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.