Warehouse Development eXperts
Zmień język

Oznakowanie regałów magazynowych

Oznakowanie regałów to ważny aspekt zarządzania magazynem w przedsiębiorstwie. Jest to proces nadawania i umieszczania identyfikatorów lub etykiet na regałach w celu zwiększenia efektywności logistyki wewnętrznej, optymalizacji procesów kompletacji zamówień, minimalizacji błędów oraz ułatwienia orientacji. Warto zaznaczyć, że przestrzeganie przepisów dotyczących oznakowania regałów magazynowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektu. W przypadku wątpliwości lub braku pewności, warto skonsultować się z ekspertem ds. bezpieczeństwa lub lokalnymi organami regulacyjnymi.

Oznakowanie regałów w magazynie – przepisy

Przepisy dotyczące oznakowania regałów magazynowych mogą różnić się w zależności od jurysdykcji, branży i rodzaju magazynu. W Polsce nie ma jednoznacznych przepisów w sprawie sposobu oznakowania regałów – stosowane są najczęściej zapisy regulujące oznaczenia BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   

W magazynach stosowane są zatem indywidualne oznaczenia, a do dobrych praktyk możemy zaliczyć ogólne wytyczne i zasady dotyczące oznakowania regałów w magazynie obejmujące:

 • Bezpieczeństwo – oznakowanie regałów powinno przede wszystkim zwiększać bezpieczeństwo personelu, towarów, regałów i samego magazynu. Regały powinny być właściwie obciążone, zgodnie z ich specyfikacją i zaleceniami producenta.
 • Maksymalne obciążenie – każdy regał powinien posiadać wyraźnie widoczną etykietę informującą o jego maksymalnym obciążeniu. Ta informacja jest niezbędna, aby unikać przeciążania regałów, co może prowadzić do wypadków.
 • Kody i numery – regały powinny być oznaczone unikalnymi kodami lub numerami. To ułatwia ich identyfikację i lokalizację.
 • Etykiety produktów – każdy przechowywany produkt na regale powinien mieć odpowiednią etykietę z informacjami, takimi jak nazwa, numer SKU, data przyjęcia i inne.
 • Kolory – niektóre magazyny wykorzystują system kolorów do oznaczania różnych rodzajów produktów lub kategorii. Na przykład, jeden kolor może oznaczać produkty o wyższym obrocie, a inny kolor – produkty niskiego obrotu.
 • Wskaźniki poziomów – w przypadku regałów wysokiego składowania, warto uwzględnić wskaźniki poziomów, które ułatwią pracownikom określenie, na którym poziomie znajduje się dany towar.
 • Oznaczenia awaryjne – oznakowanie powinno zawierać informacje awaryjne, takie jak ścieżki ewakuacyjne, miejsca alarmowe czy numery kontaktowe w razie zagrożenia.
 • Zgodność z przepisami branżowymi – w niektórych branżach, takich jak magazyny farmaceutyczne czy spożywcze, istnieją szczególne przepisy dotyczące oznakowania, aby spełnić wymogi sanitarno-higieniczne.

Sposoby znakowania regałów w magazynie

Oprócz obowiązkowych tablic znamionowych dostarczonych przez producenta, na regałach stosuje się elementy oznakowania regałów magazynowych, takie jak:

 • Kodowanie i numeracja – każdy regał, a nawet miejsce paletowe są przypisywane unikalnemu kodowi lub numerowi identyfikacyjnemu, który pomaga pracownikom łatwo i jednoznacznie zlokalizować konkretne pozycje magazynowe.
 • Etykiety i znaczniki – na regałach umieszcza się etykiety lub znaczniki zawierające informacje, takie jak nazwa produktu, numer SKU, ilość, data przyjęcia i inne ważne dane.
 • Barcod-y i kody QR – współcześnie często stosuje się barcody lub kody QR na etykietach regałów. Umożliwia to szybkie skanowanie i identyfikowanie produktów oraz pozycji magazynowych za pomocą skanera lub smartfona.
 • Mapy magazynu – w większych magazynach można stosować mapy, które pokazują rozmieszczenie regałów oraz ich numerację. To ułatwia szybkie nawigowanie wewnątrz magazynu.
 • Kategoria i rodzaj produktu – w oznakowaniu można uwzględnić także informacje o kategorii lub rodzaju produktu przechowywanego na danym regale.
 • Wskaźniki poziomów – etykiety mogą zawierać również wskaźniki poziomów, co pomaga w określeniu, na którym poziomie znajduje się dany produkt.
 • Systemy automatyzacji – w obiektach z zastosowaniem automatyzacji magazynowej, takich jak regały przesuwne czy systemy AS/RS, oznakowanie jest kluczowe dla efektywnego zarządzania robotami i maszynami.
 • Oznakowanie awaryjne i bezpieczeństwo – oznakowanie regałów może obejmować także etykiety informujące o bezpieczeństwie, wskazujące na maksymalne obciążenie, sposób przechowywania czy instrukcje dotyczące bezpiecznego obsługiwania regałów.

Dlaczego prawidłowe oznakowanie regałów jest ważne?

Odpowiednio zaprojektowane i zorganizowane oznakowanie regałów magazynowych przyczynia się do poprawy efektywności, dokładności i szybkości operacji w magazynie oraz minimalizacji błędów w procesach kompletacji i zaopatrzenia. Prawidłowe oznakowanie regałów ma wiele istotnych korzyści i wpływa pozytywnie na efektywność oraz zarządzanie magazynem:

 • Dokładność i minimalizacja błędów – prawidłowe oznaczenia na regałach pozwalają pracownikom szybko i precyzyjnie zidentyfikować miejsce przechowywania konkretnych produktów. To zmniejsza ryzyko pomyłek w kompletacji zamówień i zaopatrzeniu oraz minimalizuje błędy przy wydawaniu towarów.
 • Szybkie wyszukiwanie – oznakowanie umożliwia pracownikom błyskawiczne znalezienie potrzebnych produktów, co przyspiesza procesy składowania, kompletacji i wysyłki zamówień.
 • Optymalizacja przestrzeni – poprzez właściwe oznakowanie regałów można zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Pracownicy mogą efektywnie umieszczać produkty na regałach, co przyczynia się do zwiększenia pojemności magazynu.
 • Skrócenie czasu szkolenia – nowi pracownicy, zapoznając się z oznaczeniami, szybko orientują się w układzie magazynu, co skraca czas potrzebny na ich wdrożenie i szkolenie.
 • Zarządzanie rotacją towarów – poprawne oznakowanie regałów pozwala na lepsze zarządzanie rotacją towarów, co zapobiega zaleganiu produktów na regałach przez długi czas.
 • Optymalizacja procesów – dzięki oznakowaniu można zoptymalizować układ regałów, umieszczając produkty o częstszym obrocie w miejscach łatwo dostępnych, co przyspiesza kompletację zamówień.
 • Ułatwienie inwentaryzacji – etykiety lub kody na regałach ułatwiają pracę podczas inwentaryzacji, ponieważ pracownicy mogą szybko i dokładnie identyfikować i zliczać produkty.
 • Bezpieczeństwo – oznakowanie może zawierać informacje o maksymalnym obciążeniu regału oraz instrukcje bezpiecznego użytkowania, co przyczynia się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Oznakowanie regałów, a bezpieczna eksploatacja systemu składowania

Oznakowanie regałów jest bezpośrednio związane z bezpieczną eksploatacją systemu składowania. Poprawne oznakowanie nie tylko ułatwia zarządzanie magazynem, ale także przyczynia się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla personelu oraz ochrony przechowywanych towarów. Oto, dlaczego oznakowanie regałów jest kluczowe dla bezpiecznej eksploatacji systemu składowania:

 • Rozpoznawalność i unikanie błędów – oznakowanie regałów umożliwia pracownikom szybkie i precyzyjne zlokalizowanie odpowiednich produktów. To minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w procesach kompletacji i wysyłki, co ma wpływ na zachowanie wysokiej jakości obsługi klienta oraz redukcję reklamacji.
 • Bezpieczna obsługa – etykiety na regałach mogą zawierać informacje dotyczące maksymalnego obciążenia, instrukcje montażu czy zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy regałami. To pomaga pracownikom unikać przeciążania regałów i utrzymania bezpiecznych odległości, co jest kluczowe dla uniknięcia wypadków.
 • Minimalizacja ryzyka uszkodzeń – poprawne oznakowanie pomaga w zidentyfikowaniu regałów, na których można przechowywać bardziej delikatne lub nietypowe produkty. Dzięki temu można uniknąć uszkodzeń i zniszczeń towarów.
 • Szybkie reagowanie na sytuacje awaryjne – oznakowanie może zawierać instrukcje awaryjne, które w przypadku nieprawidłowego zachowania regałów lub awarii pomogą pracownikom podjąć odpowiednie kroki, minimalizując ryzyko poważniejszych problemów.
 • Zapobieganie wypadkom – odpowiednie oznakowanie może zawierać informacje o przestrzeni dookoła regałów oraz ścieżkach ewakuacyjnych. To ważne w przypadku ewakuacji w sytuacji zagrożenia.
 • Wzmacnianie kultury bezpieczeństwa – oznakowanie może być częścią ogólnej strategii bezpieczeństwa w firmie. Wprowadzenie jasnych oznaczeń i przestrzeganie standardów, wpływa pozytywnie na świadomość pracowników w kwestiach bezpieczeństwa.

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach regałów magazynowych!

Oznakowanie miejsc składowania w magazynie – podsumowanie

Oznakowanie regałów jest kluczowym aspektem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji systemu składowania. Poprawne oznakowanie pomaga unikać błędów, minimalizować ryzyko wypadków oraz przyczyniać się do ogólnej efektywności operacyjnej magazynu. Oznakowania magazynowe regałów muszą być wyraźne, trwałe i łatwe do zrozumienia. Oto główne ich cechy, które powinny być spełnione:

  1. Wyraźność – oznakowania muszą być czytelne z odpowiedniej odległości i w różnych warunkach oświetleniowych. Powinny być wykonane w taki sposób, aby litery, liczby i symbole były łatwo rozpoznawalne. Kolory użyte do oznakowań powinny tworzyć wystarczający kontrast, aby informacje były czytelne. Oznakowania powinny być wystarczająco jasne, aby były widoczne w warunkach o ograniczonej widoczności, na przykład w ciemnych korytarzach magazynowych. Litery, cyfry i symbole na oznakowaniach powinny być odpowiedniego rozmiaru i proporcji, aby były czytelne i zrozumiałe.
  2. Trwałość – oznakowania powinny być odporne na warunki atmosferyczne, ścieranie, działanie czynników chemicznych i mechanicznych. Wykorzystanie trwałych materiałów i technik drukowania jest kluczowe. Powinny być także odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia, szarpnięcia i inne działania, które mogą wystąpić w magazynie.
  3. Jednoznaczność – oznakowania powinny być jednoznaczne i nie pozostawiać miejsca na interpretację. Informacje powinny być przekazywane w sposób prosty i zrozumiały.
  4. Kierunek i lokalizacja – oznakowania powinny być umieszczone w odpowiednich miejscach, tak aby były łatwo widoczne i zrozumiałe dla osób poruszających się w magazynie. Na przykład, oznakowanie regału powinno być umieszczone na poziomie oczu pracowników.
  5. Aktualność i zgodność z przepisami – oznakowania powinny być regularnie aktualizowane, zwłaszcza jeśli zmieniają się informacje, przepisy lub warunki w magazynie.
  Pliki Cookie

  W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

  Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

  Obserwuj nas