Warehouse Development eXperts
Zmień język

Licencja transportowa – przewodnik

Sektor TSL – transport i magazynowanie – to około 6% polskiego PKB. W tym obszarze ogromne znaczenie ma transport drogowy, który wpływa bezpośrednio na 50% polskiego PKB. Każdy przedsiębiorca chcący w ramach swojej działalności pośredniczyć w przewozie rzeczy, musi uzyskać stosowne pozwolenie, zwane licencją transportową.

Czym jest licencja transportowa, jakie trzeba spełnić warunki, żeby ją otrzymać, ile kosztuje oraz gdzie i jak sprawdzić, czy dany przewoźnik ją posiada – o tym w niniejszym przewodniku.

Co to jest licencja transportowa

Licencja transportowa jest to dokument wydawany przez starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawach powiatu, zezwalający na wykonywanie działalności w zakresie transportu drogowego, który dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wniosek o wydanie licencji można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a do wniosku należy dołączyć szereg wymaganych dokumentów.

Obowiązek posiadania licencji transportowej nakłada na przedsiębiorców między innymi Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów. Dokumenty te określają tryb i sposób wnioskowania w celu otrzymania takiej licencji.

Sama licencja transportowa na wykonywanie działalności w zakresie transportu drogowego, która dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy, nie uprawnia do przewozów drogowych. Zanim uzyskasz licencję, będziesz potrzebował zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Z przewodnika WDX dowiesz się czym jest łańcuch logistyczny.

Rodzaje licencji transportowej i sposób ubiegania się

Przedsiębiorcy działający już w branży TSL i posiadający zezwolenie na zarobkowe wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, mogą ubiegać się o licencję transportową krajową oraz międzynarodową lub inaczej wspólnotową. Licencję można otrzymać zarówno jako osoba fizyczna, jak i firma. W przypadku uzyskania licencji firmowej, będą z niej korzystali kierowcy zatrudnieni przez tę firmę.

Zarówno w przypadku licencji krajowej, jak i międzynarodowej, aby otrzymać licencję przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić szereg wymagań i uiścić stosowne opłaty. Procedura jest żmudna i wymaga przedstawienia wielu dokumentów i zaświadczeń takich jak m.in.:

Licencja transportu krajowego:

 • zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy lub członków organu zarządzającego,
 • certyfikat kompetencji zawodowych przynajmniej jednej z osób zarządzających w firmie,
 • udokumentowanie odpowiedniej (50 tys. euro) sytuacji finansowej.

Licencję otrzymuje się na czas określony – złożony na wniosku, lecz nie krótszy niż dwa lata i nie dłuższy niż pięćdziesiąt lat.

Licencja międzynarodowa:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub/i licencję na krajowy transport drogowy,
 • zaświadczenie o liczbie pojazdów, co do których została udokumentowana zdolność finansowa,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Licencję otrzymuje się na czas określony od 5 do 10 lat – zaznaczony we wniosku oraz na liczbę wnioskowanych pojazdów oraz ilości wypisów.

Aktualne i pełne wykazy i wzory pism, a także taryfikator opłat znajdują się na stronie rządowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0095.

Koszt licencji transportowej

Cena licencji krajowej jest uzależniona od długości okresu, na jaki została zawnioskowana i zawiera się w widełkach:

 • 2-15 lat – 800 zł
 • 15-30 lat – 900 zł
 • 30-50 lat – 1000 zł.  

Oczekiwanie na decyzję nie powinno przekroczyć 30 dni.

W przypadku licencji wspólnotowej, koszt również zależy od okresu na jaki jest wnioskowana oraz ilości wypisów i jest dużo wyższy:

 • do 5 lat – 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji,
 • 5 -10 lat – 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Jeśli równocześnie wnioskujemy o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musimy dopłacić 1000 zł.

Korzystając z oferty WDX, wyposażysz swój magazyn.

Jak sprawdzić licencję transportową?

Ponieważ licencję wydaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, to właśnie w jego rejestrach licencji transportowych sprawdzamy, czy potencjalny kontrahent legitymuje się aktualnymi licencjami. O udzielenie informacji możemy wnioskować zarówno podczas wizyty w urzędzie, jak i telefonicznie czy mailowo. Aby informację taką uzyskać potrzebny będzie NIP oraz tak zwany numer teczki Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Innymi zalecanymi metodami weryfikacji przewoźnika jest dokładne sprawdzenie firmy, której zamierzamy powierzyć nasze mienie do przewozu. Można to zrobić przy pomocy ogólnodostępnych rejestrów takich jak KRS, Regon lub CEIDG.

Kiedy nie potrzebuję licencji transportowej?

Zgodnie ze wspomnianą wyżej Ustawą, jej przepisów nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego:

 • pojazdami samochodowymi do niezarobkowego przewozu nie więcej niż 9 osób z kierowcą włącznie,
 • pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w krajowym transporcie drogowym rzeczy,
 • w niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony w transporcie drogowym rzeczy,
 • pojazdami ratownictwa medycznego oraz w ramach transportu sanitarnego,
 • pojazdami usług pocztowych,
 • pojazdami do przewozów odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 • przez podmioty niebędące przedsiębiorcami,
 • pojazdami pomocy drogowej w ramach usuwania skutków awarii i wypadków.

Co jeszcze trzeba wiedzieć na temat licencji – podsumowanie

Przepisów i formalności wynikających z ustawy o ruchu drogowym jest bardzo dużo i nie zawsze można znaleźć wyczerpującą ich wykładnię. Dlatego przed podjęciem działań należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami lub nawet skorzystać z wiedzy specjalistów. Przydane będzie także dokładne czytanie objaśnień na formularzach, które składamy do urzędu. Dzięki temu często unikniemy nieprzyjemnych sytuacji wynikających z niewiedzy, bo jak wiadomo już od starożytności – Ignorantia iuris noce.

Zatem co jeszcze warto wiedzieć o licencjach transportowych?

Licencja jest niezbywalna, nie można jej odstępować osobom trzecim ani przenosić praw z niej wynikających na inne osoby.  Wszelkie zmiany danych, zawarte we wniosku o wydanie licencji należy zgłaszać organowi, który licencję wydał w ciągu 28 dni od chwili ich powstania i robi się to na odpowiednim formularzu, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej urzędu. Od każdej decyzji starosty można się odwołać w ciągu 14 dni od jej otrzymania lub można zrzec się odwołania, co będzie skutkować wcześniejszym jej uprawomocnieniem. W przypadku licencji wspólnotowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, przedsiębiorca jest obowiązany do dysponowania środkami finansowymi potwierdzającymi posiadanie sytuacji finansowej, która zapewni mu prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Zabezpieczenie to wynosi 9 tys. euro – za pierwszy pojazd w taborze i 5 tys. euro za każdy następny.

Planujesz zwiększyć usprawnić procesy logistyki wewnętrznej, sprawdź magazyn automatyczny Q.

W przypadku prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik musi legitymować się uprawnieniami takimi jak wymagane licencje i zezwolenia do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas