Warehouse Development eXperts
Zmień język

Dobierz osprzęt do wózków widłowych

Niewłaściwy dobór osprzętu może nieść za sobą ryzyko uszkodzenia wózka widłowego, regałów lub pojazdu, z których realizowany jest załadunek/rozładunek. Jeśli źle dobierzemy chwytak, pozycjoner czy obrotnicę pod względem gabarytów posiadanego towaru – zniszczeniu ulec może również transportowany ładunek lub sam osprzęt. Bardzo ważne jest, aby na etapie doboru osprzętu do wózka widłowego, podać dostawcy odpowiednie informacje o gabarytach przewożonych ładunków i parametrach pojazdu. Należy pamiętać, że zakładając osprzęt, zmienia się środek ciężkości danej maszyny. W związku z czym spada udźwig. Wraz z montażem dodatkowego wyposażenia zwiększają się gabaryty wózka. Może się więc okazać, że nie zmieści się on w korytarzu roboczym. Odpowiedni osprzęt ma wpływ na efektywność pracy np. prawidłowo dobrane rozszerzenie ramion chwytaka względem pobieranego towaru, pozostawiające operatorowi luzy operacyjne, znacznie poprawia szybkość podjęcia produktu. Dobrze dobrany udźwig do masy transportowanych towarów pozytywnie wpływa na zwrotność wózka i szybkość przejazdów. Zapraszam do lektury najnowszego wpisu na naszym blogu – dowiesz się, jak dobrać osprzęt do wózków widłowych.

Osprzęt dla wózków widłowych – podstawowe zasady

Dodatkowy osprzęt na wózku widłowym pozwala zwiększyć jego funkcjonalność i dostosować pojazd do specyfiki danej branży – umożliwiając np. transport nietypowych ładunków. Podstawową zasadą, którą należy się kierować dobierając taki osprzęt, jest właściwe dopasowanie go względem klasy karetki i udźwigu wózka widłowego. Klasy karetek są określone zgodnie z normami ISO i są jednakowe dla wszystkich wózków widłowych. Wyróżniamy cztery klasy karetek wózków, a w każdej z nich dodatkowo dwa typy: A oraz B.

Niezależnie czy planujemy zakup chwytaka, obrotnicy czy pozycjonera, nowy osprzęt zazwyczaj będzie wymagał zamontowania dodatkowej sekcji hydraulicznej, która będzie go obsługiwała. Z kolei w przypadku przedłużek wideł należy pamiętać, że zawsze są one dobierane proporcjonalnie do długości wideł wózka – tak, aby były maksymalnie o 40% dłuższe. Decydując się na dodatkowy osprzęt, starajmy się zawsze wybierać sprawdzonych dostawców, którzy oferują produkty o potwierdzonej przez odpowiednie normy i certyfikaty jakości.

Praca z osprzętem do wózków widłowych

Osprzęt do wózków widłowych jest używany regularnie, ponieważ bez nich przemieszczanie niektórych ładunków w miejscu pracy byłoby niemożliwe. Głównym problemem jest to, że wiele osób postrzega osprzęt do wózków widłowych jako wyposażenie wysoce specjalistyczne używane wyłącznie do unikalnych obiektów lub zadań. W rzeczywistości istnieje osprzęt do wózków widłowych, który może pasować do prawie każdej pracy – dzięki czemu jest ona szybsza, bezpieczniejsza i znacznie mniej kłopotliwa. Operatorzy mogą być doskonale wyszkoleni i zdolni do kierowania oraz obsługi normalnego wózka widłowego, ale muszą również przejść odpowiednie szkolenie w zakresie obsługiwanego osprzętu. Dzięki szerokiej gamie osprzętu hydraulicznego i niehydraulicznego Twój wózek widłowy może wykonać szereg zadań, o których być może myślałeś, że są niemożliwe do realizacji.

Należy zauważyć, że podczas korzystania z osprzętu na wózku widłowym ładowność zostanie zmniejszona, a środek ciężkości wózka zostanie naruszony, co sprawi, że będzie mniej stabilny niż byłby bez osprzętu. Dzieje się tak, ponieważ przed podniesieniem ładunku umieszczasz ciężar przed punktem podparcia wózka widłowego. Dlatego konieczne jest prowadzenie wózka widłowego tak, jakby był częściowo załadowany, nawet przed podjęciem ładunku.

Zaleca się, aby podczas pracy z dowolnym osprzętem poruszać się z mniejszą prędkością oraz wykonywać skręty wolno i delikatnie. Dodatkowy osprzęt do wózka widłowego powinien być wymieniony na tabliczce znamionowej podającej udźwig wózka. Niezwykle ważne jest, aby przed montażem jakiejkolwiek osprzętu upewnić się, że monter przeszedł wymagane szkolenie.

Rodzaje osprzętu do wózków widłowych

Przed użyciem osprzętu na wózku widłowym należy przeprowadzić szczegółową kontrolę. Osprzęt musi pasować do maszyny, na której jest montowany, oraz do rodzaju podnoszonego ładunku. Musi być prawidłowo przymocowany do wózka widłowego za pomocą odpowiedniego urządzenia blokującego. Wyróżniamy następujące rodzaje osprzętu do wózków widłowych.

Przesuw boczny

Osprzęt montowany na karetce wózka, znajdujący się obok wideł, zapewnia ruch z boku na bok, umożliwiając widłom podnoszenie ładunków, które nie są wyśrodkowane. Przesuw boczny zwiększa precyzję procesu przy mniejszym zużyciu wideł i wózków widłowych. Są dostępne zarówno w jednostkach pojedynczych, jak i podwójnych, dzięki czemu operatorzy mogą przenosić jedną lub dwie palety.

Rotatory/obrotnice

Gdy zachodzi potrzeba zrzucenia ładunku lub gdy odwrócenie obciążenia jest konieczne, rotatory oferują taką możliwość. Są w stanie obracać się o nawet o 360 stopni (najczęściej stosuje się rotatory obracające się o 180 stopni w prawą lub w lewą stronę w zależności od potrzeb) za pomocą mechanizmu napędzanego hydraulicznie. Montuje się je na karetce wózka widłowego, a dopiero do nich przymocowuje się widły. Są różne typy rotatorów. Projektuje się je do ładunków o różnych rozmiarach i ciężarach, a kupujący powinni dostosować wybór do wymagań konkretnego zastosowania.

Zaciski do kartonów

W przypadku ładunków w arkuszach, zaciski kartonowe są idealne do solidnego uchwycenia i mocowania ładunku. Duże i płaskie płyty boczne oraz dwukierunkowe cylindry umożliwiają precyzyjną obróbkę materiałów bez uszkodzeń. Ten osprzęt jest przeznaczony do ładunków przemieszczanych bez palet. Rezygnacja z palet może zwiększyć ilość miejsca do przechowywania. Wielozadaniowy zacisk może efektywnie i ekonomicznie poradzić sobie z prawie każdym rodzajem kartonu papierowego, arkuszami drewna, metalu i produktami belowanymi – np. tytoniu, papieru gazetowego, włókien chemicznych itp.

Chwytaki do rol papieru

Chwytaki do rol papieru są pionowymi przystawkami używanymi do przenoszenia okrągłych przedmiotów, takich jak bębny lub rolki papieru. Przystawka jest zbudowana tak, aby zapobiegać zgnieceniu, wgnieceniu lub jakiejkolwiek innej formie uszkodzenia transportowanych materiałów.

Chwytak Push / Pull

Chwytak Push / Pull eliminuje potrzebę stosowania palet. Jest umieszczany na widłach, a ładunek jest poruszany poprzez ruch pchający lub ciągnący. Rozwiązanie powszechnie używane do załadunku pojazdów.

Zaciski do płaskich powierzchni

Podobnie jak zaciski do rol papieru, zaciski do płaskich powierzchni działają w tym samym ruchu. Zamiast tego osprzęt jest używany do przedmiotów o płaskich bokach, ale nadal zapewnia ochronę przed uszkodzeniami. Są powszechnie używane do przenoszenia urządzeń, takich jak pralki, suszarki i lodówki.

Uchwyty do wielu ładunków

Gdy ładunki wymagają podwójnej lub potrójnej ilości pracy, można użyć uchwytów do wielu ładunków, aby zwiększyć efektywność pracy i produktywność. Dodanie drugiej lub trzeciej pary wideł do wózka umożliwia transport więcej niż jednego ładunku na raz. Rozwiązanie pozwala operatorom obsługiwać pojedynczą paletę lub hydraulicznie rozkładać widły w celu podnoszenia, przenoszenia i przesuwania wielu palet obok siebie. Ten osprzęt jest często używany w magazynach napojów i żywności.

Słupek do dywanów

Jednym z najbardziej wyjątkowych i specyficznych elementów mocujących jest słupek do dywanów. Jest zbudowany z wytrzymałych cewek do przenoszenia dużych rolek dywanu.

Przedłużenia wideł

Aby zmaksymalizować efektywność użytkowania wózka widłowego, zalecamy zakup przedłużeń do wideł. Przedłużenia wideł do wózków widłowych są idealne do bezpiecznego transportu niestandardowych ładunków. Dzięki temu zachowane jest swoboda manewrowania wózkiem widłowym, co pozwala na 100% wykorzystanie wyposażenia magazynu.

Pług do wózka widłowego

Pług śnieżny do wózków widłowych przeznaczony jest przede wszystkim do odśnieżania terenu. Może być również używany do spychania sypkich ładunków masowych. Zazwyczaj używany w wózkach widłowych spalinowych.

Łyżka do wózka widłowego

Łyżka do wózka widłowego służy do transportu produktów sypkich, takich jak piasek, ziarno, śnieg, śmieci itp. Nie nadaje się do prac ziemnych. Jest niezastąpiona w okresie zimowym, kiedy konieczne jest nie tylko odgarnianie śniegu, ale także składowanie go w stos. Łyżka do wózka widłowego umożliwia podniesienie śniegu na wysokość i zwolnienie przestrzeni roboczej.

Kosz bezpieczeństwa do wózków widłowych

Kosz bezpieczeństwa do wózka widłowego przeznaczony jest do bezpiecznego podnoszenia ładunku i osób za pomocą wózka widłowego. Jest niezbędny przy wielu rodzajach prac, w których potrzebne jest podniesienie na wysokość pracowników, materiałów budowlanych i narzędzi np. do prac porządkowych, naprawczych czy montażowych.

Hak do podnoszenia wózka widłowego

Hak do podnoszenia wózka widłowego służy do transportu różnorodnych ładunków. Jest montowany na obu widłach wózka widłowego i znacznie ułatwia zawieszanie ładunku.

Używany osprzęt do wózków widłowych

Jak wspomniałam, widły w wózkach widłowych zazwyczaj służą do podnoszenia i przewożenia ładunków, ale może zaistnieć potrzeba zastosowania innego osprzętu. Dodanie osprzętu do wózka widłowego może być rozwiązaniem zwiększającym elastyczność i wydajność firmy. Wybierając osprzęt, należy wziąć pod uwagę właściwości ładunku, jak ciężar czy wysokość, a także sposób jego obsługi oraz funkcje hydrauliczne, które będą używane. Osprzęt do wózków widłowych może zapewnić duży zwrot z inwestycji, ale operatorzy będą musieli zostać przeszkoleni w zakresie korzystania z osprzętu. Dzięki dodaniu odpowiedniego wyposażenia do wózków widłowych, uzyskujemy wyższą produktywność.

Korzyści jest wiele, ale również nakłady, które trzeba ponieść na zakup osprzętu, czasem mogą nawet przewyższyć cenę samego wózka widłowego. Co zrobić w sytuacji, gdy kondycja finansowa przedsiębiorstwa nie pozawala na taką inwestycję? Z reguły rozglądamy się wtedy za sprzętem używanym. Na co zwracać uwagę przed zakupem używanego osprzętu do wózków widłowych. W zasadzie na to samo, na co zwracamy uwagę przy zakupie używanego wózka widłowego:

  • Przede wszystkim – przeprowadź oględziny. Jest to dość proste i ma dużo sensu. Zasadniczo ważne jest, aby dokonać oględzin wszystkiego, co kupujesz – zwłaszcza drogich maszyn. Pamiętaj, że zdjęcia zamieszczone w Internecie nie zawsze przedstawiają całość. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, pęknięć, wycieków płynów i innych oznak ogólnego zużycia. Jeśli to możliwe przeprowadź test u sprzedawcy.
  • Sprawdź gwarancję – dokładne przeczytanie informacji o gwarancji uchroni Cię przed złą inwestycją finansową. Pozwoli to również zaoszczędzić wiele stresu, jeśli coś nie pójdzie zgodnie z oczekiwaniami. Upewnij się, że masz pełną świadomość tego, jak długo trwa okres gwarancji i co obejmuje.
  • Obejrzyj tabliczkę znamionową urządzenia – sprawdź, czy tabliczka znamionowa jest prawidłowo zamocowana, czytelna i poprawnie oznakowana. Z niej dowiesz się, kiedy faktycznie sprzęt został wyprodukowany, kto jest jej producentem, jaki model masz przed sobą – dzięki temu będziesz mógł zweryfikować czy dany model pasuje do twojego wózka widłowego itp.
  • I to co w przypadku nowego osprzętu: przed użyciem osprzętu na wózku widłowym koniecznie należy przeprowadzić szczegółową kontrolę. Osprzęt musi pasować do maszyny, musi być właściwie przymocowany.

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa – zanim pozwolisz pracownikowi na obsługę wózka widłowego z osprzętem, upewnij się, ze przeszedł odpowiednie szkolenie. Nawiązując współpracę z firmą oferującą osprzęt, sprawdź czy posiada profesjonalny serwis.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas