Warehouse Development eXperts
Adres e-mail
info@wdx.pl
Serwis wózków widłowych
+48 22 428 88 22
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Kilka słów o technikach składowania, czyli FIFO, LIFO oraz FEFO

Większość magazynów funkcjonuje w oparciu o trzy sposoby składowania. FIFO, LIFO oraz FEFO – bo, o tych technikach jest mowa – każda z nich utrzymuje w ryzach gospodarkę towarową. Co to jest FIFO, jaka jest różnica między FIFO a LIFO, co to jest FEFO? Postaramy się w skrócie odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania.

  • Pierwsza – zasada FIFO (First In First Out) zakłada ciągły przepływ towarów – pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Metoda FIFO jest to najbardziej powszechna technika składowania w magazynach „przelotowych”. Aby sprawnie ją stosować należy pamiętać o selektywności jednostek ładunkowych, w czym przydatna jest infrastruktura magazynowa: rzędowe regały paletowe, regały wspornikowe i przesuwne oraz sieć przenośników. Wyjątek stanowią regały grawitacyjne, które nie zapewniają selektywności, ale z góry zakładają stosowanie FIFO.  Aby stosować zasady FIFO w magazynie, gdzie odbywa się składowania ładunków blokowo, a jednocześnie chcąc zachować selektywność towarów, należy przetrzymywać towar wyłącznie na poziomie 0.
  • Z kolei zasada LIFO (Last In First Out) jest odwrotną techniką do FIFO, gdyż zakłada „workowy” układ magazynu – ostatnie weszło, pierwsze wyszło. System LIFO jest najrzadziej stosowaną techniką składowania, wykorzystywaną głównie przy składowaniu towaru niestarzejącego się. Kto stosuje LIFO? Przykładowo, mroźnia kontraktowa, która świadczy usługi dla wielu podmiotów o zróżnicowanych wymaganiach w zakresie przepływu towarów. Przy tej technice selektywność towaru nie jest tak ważna, jak w FIFO, gdyż nie jest konieczny dostępu do każdej jednostki ładunkowej w każdym momencie. Infrastruktura magazynowa, którą stosuje się przy takim funkcjonowaniu magazynu, wyklucza regały grawitacyjne, natomiast można stosować regały paletowe (regały Cart Push-back, MRK Standard, regały wjezdne drive in czy Radio Shuttle), regały wspornikowe czy regały przesuwne.
  • Metoda FEFO (skrót FEFO oznacza First Expired First Out) zakłada, że towar który ma najkrótszą datę ważności jest wydawany jako pierwszy do odbiorcy. Ta technika jest stosowana w przemyśle spożywczym i w magazynach, gdzie składowane są towary z datą ważności. Towar z tej samej grupy asortymentowej jest wydawany wtedy, gdy jego przydatność jest najkrótsza. Przy stosowaniu tej techniki selektywność ładunków jest bardzo ważna ze względu dostępność do każdej jednostki ładunkowej, jak i kontroli dat ważności. Wykorzystywana infrastruktura magazynowa przy FEFO jest niemalże taka sama jak przy FIFO.

Oczywiście są to jedynie sugestie, bowiem w zależności od organizacji pracy można zastosować każdy rodzaj regałów do każdej z metod. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą regałów magazynowych. WDX S.A. to firma posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku oraz ponad 25 lat doświadczenia w wdrażaniu systemów składowania skrojonych „na miarę”. Jako producent regałów magazynowych oferujemy rozwiązania dedykowane dla FIFO, LIFO i FEFO.