Warehouse Development eXperts
Zmień język

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach regałów

Obowiązek dokonywania przeglądów okresowych regulowany jest przez znowelizowaną normę PN-EN 15635:2010 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania. Norma ta nakłada na użytkownika eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych przeglądów eksperckich regałów oraz szczegółowo określa przebieg tych kontroli w okresach nie dłuższych niż co 12 miesięcy.
Przeglądy regałów powinny być przeprowadzane przez kompetentne oraz wykwalifikowane ekipy posiadające uprawnienia w tej materii.

W ramach przeglądów wykonywanych przez ekspertów WDX S.A. sprawdzane są następujące elementy:

  1. Uszkodzenia jakiejkolwiek części struktury, szczególnie uszkodzenia belek i słupów;
  2. Odchylenia słupów od pionu;
  3. Stan i efektywność wszystkich elementów w szczególności połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem;
  4. Pęknięcia spoin i materiału rodzimego;
  5. Stan posadzki obiektu;
  6. Położenie ładunków na palecie.

Pozostałymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, które należy sprawdzić, są:

  1. Czy tabliczki znamionowe i etykiety obciążeniowe są umieszczone i aktualne;
  2. Czy któreś z miejsc składowania nie jest przeciążone;
  3. Czy zachowana jest stabilność ładunków na palecie;
  4. Czy rozmiary oraz ciężar ładunków są zgodne z przyjętym projektem (obowiązek dostarczenia projektu po stronie Klienta).

Przegląd obejmuje dostarczenie protokółu wraz z klasyfikacją uszkodzeń oraz wyszczególnioną 3 poziomową kategorią ryzyka:

POZIOM ZIELONY – wymagający wyłącznie nadzoru.
Kategoria ta dotyczy przypadków, gdzie liczbowe wartości graniczne określone
w dokumentacji  nie są przekroczone.  Poziom Zielony określa granicę, która nie wymaga zmniejszenia nośności regału, jaki określono na tabliczce znamionowej. Takie elementy rejestrujemy jako nadające się do dalszej pracy.

RYZYKO ŻÓŁTE – niebezpieczne uszkodzenie wymagające działania w najbliższym możliwym terminie.
Kategoria ta dotyczy uszkodzeń, w których wartości graniczne uszkodzeń są przekroczone o współczynnik mniejszy niż 2 i powinny powodować wymianę uszkodzonego elementu.
Nie wymaga to natychmiastowego rozładowania regału, jednakże uzasadnia działania naprawcze w najbliższym czasie. Po odciążeniu uszkodzonego elementu, nie należy go ponownie obciążać, do póki nie zostaną dokonane naprawy regału.
Należy wydzielić taki regał aby nie był ponownie użytkowany, np. poprzez zastosowanie datowanych naklejek – ryzyko żółte do czasu naprawy.
Jeśli uszkodzenia nie zostały usunięte w ciągu 4 tygodni – regał należy określić kategorią

RYZYKO CZERWONE – bardzo poważne uszkodzenie wymagające natychmiastowego działania.
Kategoria ta dotyczy uszkodzeń, w których wartości graniczne uszkodzeń zostały przekroczone co najmniej dwukrotnie.
Są to sytuacje krytyczne, co uzasadnia  natychmiastowe rozładowanie obszaru konstrukcji regału i wyłączenia go z użytku do czasu wymiany uszkodzonych elementów.
Należy wyłączyć obszar pracy z takimi regałami, np. poprzez odgrodzenie taśmą ostrzegawczą, w celu zapewnienia że nie będą one wykorzystywane, do czasu wymiany uszkodzonych elementów.

W ramach protokołu z przeglądu zostanie dostarczone do klienta zestawienie elementów do wymiany wraz z rysunkiem technicznym, którego elementu w magazynie dana wymiana dotyczy.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez samego klienta cyklicznych weryfikacji jakości regałów np. raz w tygodniu. Dokładniej chodzi o oddelegowanie pracownika w celu wykonania przeglądu regałów polegającego na weryfikacji podstawowych zagrożeń. Uszkodzenie słupa, czy belki, brak zapinek zabezpieczających, uszkodzenie ochron słupa jest widoczne oraz łatwe do wstępnego wychwycenia problemu. Należy pamiętać, że nie serwisowany system ma tendencję w przypadku uszkodzeń do odkształcania pozostałej części ciągu regałów, a co za tym idzie powodować większe straty materialne.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Obserwuj nas