System przenośników do materiałów sypkich - WDX

Przenośniki taśmowe - systemy do materiałów sypkich

System przenośników do materiałów sypkich

System przenośników do materiałów sypkich

WDX posiada kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji urządzeń przenośnikowych poparte realizacjami dla kilkudziesięciu cukrowni, hut szkła, oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłu chemicznego i cementowego w Polsce i w Europie. Produkcja przenośników taśmowych

Rozwiązania stosowane przez WDX podlegają ciągłej modernizacji, aby w pełni spełnić wymagania norm stosowanych przez Klientów, a także w zakresie jakości, funkcjonalności, estetyki wykonania i bezpieczeństwa pracy. Dobór wszystkich parametrów przenośnika taśmowego nieckowego wymaga dużej wiedzy inżynierskiej i doświadczenia zawodowego, które posiada i gwarantuje nasze biuro projektowe w zakładzie produkcyjnym w Zgierzu.

W naszym Zakładzie Produkcyjnym w Zgierzu projektujemy i produkujemy kompletne linie transportowe do materiałów sypkich.

CASE STUDY

System przenośników do materiałów sypkich

Systemy przenośników taśmowych nieckowych

Przenośniki taśmowe nieckowe

PW zależności od branży i przeznaczenia przenośniki taśmowe nieckowe wykonujemy ze stali zwykłej lakierowanej, ocynkowanej lub kwasoodpornej. Taśmy i konstrukcje przenośników dopasowywane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta. W naszych realizacjach znajdują się przenośniki taśmowe z taśmą tworzywową lub tkaninowo-gumową o szerokościach dochodzących do 2 m i długościach do 280 m.

Nasze przenośniki mogą pracować w estakadach i w różnych środowiskach pracy. Uzupełnieniem oferty są stacje zasypowe, przesypy, zasuwy, wysypy oraz rozdzielacze klapowe sterowne automatycznie.

Ochrona taśmy i ładunku

Przenośniki posiadają czujniki monitorujące parametry strugi oraz poprawność prowadzenia taśmy. Dla produktów pylistych lub dla osłony materiału transportowanego często stosuje się osłony przestrzeni roboczej przenośnika.

Monitoring biegu i czystości taśmy

Specjalna budowa bębnów oraz ustawienie rolek podpierających zapobiega zbieganiu taśmy na boki. W bardziej wymagających aplikacjach stosuje się systemy naprowadzenia taśmy w postaci rolek kierunkowych.

System automatyki nadzoruje poprawność biegu taśmy, parametry strugi i kontroluje wszystkie parametry pracy zabudowanego taśmociągu.

Do oczyszczania taśm stosujemy szczotki obrotowe lub skrobaki z krawędziami czyszczącymi z węglików spiekanych o długiej żywotności.

Dla zapewnienia odpowiedniego napięcia taśmy wyposażamy przenośniki w naciąg śrubowy, ciężarowy lub sprężynowo-śrubowy.

Obudowa taśmociągu

Produkujemy przenośniki w obudowie zamkniętej pyłoszczelnej w celu ochrony produktu przed wpływem czynników zewnętrznych, co znajduje szczególne zastosowanie w branży spożywczej.

Dla przenośników pracujących w otwartych estakadach stosujemy również obudowy ogrzewane elektrycznie.

Uzupełnieniem oferty transportu materiałów sypkich są przenośniki kubełkowe i ślimakowe oraz teleskopowe służące do załadunku naczep.

Dopasowanie materiałów przenośnika do ładunku

Standardowo transportery taśmowe wykonane są z lakierowanej stali zwykłej jakości lakierowanej lub ocynkowanej. Opcjonalnie mogą być wytworzone w całości ze stali kwasoodpornej. Przy budowie konstrukcji ze stali zwykłej jakości, wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z towarem takie jak zasypy, wysypy i ich osłony mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej.

Dla przemysłu spożywczego i chemicznego

Dla przemysłu spożywczego i chemicznego najczęściej stosujemy krążniki z poliamidu i białe taśmy z atestem spożywczym. Dobór właściwych komponentów do produkcji i przestrzeganie procedur czystości w technologii produkcji sprawiają, że ten wyrób jest w pełni zgodny z obowiązującym w sektorze spożywczym systemem zarządzania: Analiza Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli – HACCP.

Do transportu kruszyw

Do transportu kruszyw, stłuczki szklanej, piasku, gdzie nie wymaga się atestów spożywczych najczęściej stosujemy krążniki stalowe oraz taśmy gumowe.

Konstrukcja przenośników

Konstrukcja przenośników taśmowych nieckowych zależy przede wszystkim od wydajności. Może ona wynosić od kilkunastu ton na godzinę do kilkuset ton na godzinę.

Konstrukcja składa się ze stalowej spawanej ramy, podpór oraz zestawów krążnikowych podpierających taśmę górną oraz taśmę powrotną. W zależności od wymagań trasa może mieć pokrywy lub inne wyposażenie.

Mocowanie przenośników

Stacjonarne na podporach

Przenośniki taśmowe nieckowe najczęściej posadowione są na posadzce lub konstrukcjach wsporczych.

Podwieszane

W przypadku gdy nie ma miejsca lub konstrukcja na to pozwala stosuje się mocowanie podwieszane. Ułatwia to też utrzymanie czystości pod przenośnikiem.

Obrotowe

Wykonanie przenośników obrotowych pozwala na zasyp produktu do kilku zasypów umieszczonych po obwodzie. Takie rozwiązanie stosuje się najczęściej w różnego rodzaju silosach.

Przejezdne

Wyróżniamy dwa rodzaje przenośników przejezdnych:

  • przejezdne ręcznie, operatorzy przestawiają przenośniki między zasypami, takie rozwiązanie stosuje się dla lekkich przenośników,
  • przejezdne mechanicznie po torowisku, działają najczęściej automatycznie zasypując do kilku miejsc w magazynie lub do kilku silosów.

Przenośniki z taśmą na poduszce powietrznej airglide

Przenośniki ”airglide” z taśmą na poduszce powietrznej nie wymagają stosowania krążników podpierających. Ich rolę spełnia sprężone powietrze podawane z wentylatora poprzez filtr do układu dysz osadzonych w nieckowej rynnie.

Wytworzona w ten sposób poduszka powietrzna powoduje uniesienie taśmy zmniejszając opory tarcia, wydłużając żywotność taśm przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu potrzebnego na przeglądy techniczne i konserwację.