Regały kompletacyjne z łożami rolkowymi - WDX

Regały kompletacyjne z łożami rolkowymi

Regały kompletacyjne z łożami rolkowymi

Regały rolkowe, systemowo wchodzą w skład tzw. regałów przepływowych, głównie wykorzystywanych w formie regałów paletowych. Regały kompletacyjne przeznaczone są głównie do składowania szybko rotujących towarów drobnicowych w pojemnikach lub kartonach.

Zastosowanie

Regały kompletacyjne znajdują szczególnie zastosowanie podczas dynamicznej kompletacji towarów drobnicowych o średnim zróżnicowaniu asortymentowym.

Obsługa regałów odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Efektywna kompletacja

Systemy regałowe często współpracują z układem przenośników do kompletacji, których linia przebiega wzdłuż rzędu regału. Pochyły układ półek rolkowych umożliwia grawitacyjne przemieszenie się towarów od punktu nadania do punktu odbioru. Dzięki wykorzystaniu dodatkowych akcesoriów wchodzących w skład regałów m.in. ograniczników umieszczonych na końcu każdego rzędu, możliwe jest zbudowanie efektywnego mechanizmu pobierania składowanych towarów na każdym poziomie półkowym.

Jesteś zainteresowany innymi rodzajami systemów regałowych?
Dowiedz się więcej - REGAŁY PRZEPŁYWOWE