Paletyzacja - WDX S.A.

Paletyzacja

Korzyści płynące z robotyzacji stanowisk załadunku i rozładunku palet są wymierne. Robot zapewnia: powtarzalność ruchów, poprawia jakości pakowania i zapewnia poprawny kształt palety oraz zwiększa wydajności pakowania i paletyzacji elastycznie nadążając za produkcją.

Robotyzacja daje efekty ekonomiczne w postaci zmniejszenia kosztów magazynowania oraz efekty jakościowe poprzez zapewnienie gwarancji czystości dla produktów żywnościowych i farmaceutycznych oraz podnosi bezpieczeństwo pracy eliminując choroby zawodowe występujące przy towarach lub w warunkach pracy oddziałujących negatywnie dla zdrowia.

Rodzaje paletyzacji

Oferujemy paletyzację z transportem międzyoperacyjnym i magazynowym dla większości stosowanych opakowań produktów jak: pudełka i kartony, tacki i zgrzewki, skrzynki, beczki, pojedyncze butelki szklane, PET butelki, puszki, worki i inne towary jednostkowe.

Rodzaje paletyzacji

Paletyzacja worków

Projektowane przez naszych projektantów logistyków gniazda paletyzacji zawierają wiele urządzeń transportowych, które są zaprojektowane i wytwarzane w naszym zakładzie produkcyjnym.

Urządzenia te wraz z robotem lub manipulatorem są testowane w laboratorium robotyki WDX w Zgierzu podczas testów fabrycznych z produktem w obecności naszych klientów, aby zminimalizować czas potrzebny na testy, wdrożenie i uruchomienie instalacji paletyzacji z produktem u klienta.

Paletyzacja kartonów

Kartony i pudełka lub prostopadłościenne towary nieopakowane są bardzo typowym ładunkiem do zmechanizowania operacji logistycznych związanych z paletyzacją produktów i pakowaniem na końcówkach linii produkcyjnych lub magazynach wyrobów gotowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów zakłady produkcyjne przygotowują i wysyłają towary na paletach zgodnie z kartami logistycznymi swoich klientów i wymogami marketingu. Wielość sposobów ułożenia towarów na palecie oraz szybkość przepływu towarów w magazynie wymusza mechanizację i automatyzację tych czynności.

W czasie transportowania kartonów do miejsca paletyzacji na przenośnikach możliwe jest zaprojektowanie wykonywania różnych innych operacji magazynowych np. zamykania kartonów z zaklejaniem i bandowaniem, ektykietowaniem, ważaniem, foliowaniem, insertowaniem, które muszą przebiegać bezbłędnie przy dużych prędkościach przesyłu ładunków.

Paletyzacja innych towarów

Wandalex w swoim biurze projektowo-konstrukcyjnym może rozwiązywać problemy związane z manipulacją towaru w produkcji produktów niszowych, w czasie kontroli technicznej lub magazynowania przy użyciu robotów, czy manipulatorów własnej produkcji.

Współpracujemy ze światowymi liderami i dostawcami robotów oraz aplikacji w postaci urządzeń chwytających i pozycjonujących. Na bazie zdobytych doświadczeń i przy wsparciu sprawdzonych partnerów systemowych możemy podjąć się wdrożenia nowatorskich rozwiązań z wykorzystaniem robotów w każdej branży przemysłu i ekstremalnie trudnych warunkach w miejscu pracy.

//]]>